Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 904-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Слатина”

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх. №№ 715/22.10.2019 г. 753/23.10.2019 г. от кмета на район “Слатина” с искане за 79 промени в състава на 64 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Слатина” от квотата на Партия ГЕРБ:5, бр. членове, Коалиция БСП за България - 4 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 36 бр. членове, Партия ДПС – 27 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 7 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Слатина”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607001

Зам. председател

Елена Иванова Максимова

...........

Елица Стефанова Стефанова

...........

224607002

Секретар

Веселин Петров Михайлов

...........

Елена Иванова Максимова

...........

224607004

Член

Йоана Веселинова Макавеева

...........

Константин Константинов Митушев

...........

224607008

Секретар

Цветелина Димитрова Вълова

...........

Петър Василев Игнатов

...........

224607008

Член

Сияна Михайлова Косева

...........

Магдалена Миткова Пирсафова

...........

224607011

Зам. председател

Тихомир Руменов Добрев

...........

Владимир Райчев Райчев

...........

224607013

Член

Яница Иванова Йонкова

...........

Стоян Славейков Грозданов

...........

224607017

Член

Цветана Павлова Михайлова

...........

Веселин Петров Михайлов

...........

224607019

Секретар

Ани Георгиева Пройкова

...........

Илиана Градимирова Кобарелова

...........

224607019

Член

Цветанка Симеонова Девешкова

...........

Ванина Ивова Хазан

...........

224607020

Член

Соня Агоп Стефанова

...........

Стоил Данаилов Данаилов

...........

224607022

Секретар

Атанас Страшимиров Димитров

...........

Славейко Алексиев Йовчев

...........

224607023

Член

Татяна Кольова Маринова

...........

Катя Атанасова Петрова

...........

224607024

Член

Светослава Вълкова Умурска

...........

Диана Венциславова Николова

...........

224607024

Член

Наталия Николаева Янкова

...........

Антоанета Методиева Христова

...........

224607025

Член

Кирил Илиев Иванов

...........

Валентин Николов Геренов

...........

224607025

Председател

Иван Симеонов Иванов

...........

Теодора Божидарова Димитрова

...........

224607027

Член

Ирина Димитрова Мазнева

...........

Марио Николов Геренов

...........

224607028

Член

Донка Димчева Стойчева

...........

Атанаска Димитрова Стойнова

...........

224607029

Член

Албена Димитрова Недялкова

...........

Боряна Иванова Томова

...........

224607030

Член

Десислава Димитрова Симеонова

...........

Антон Димитров Ковачев

...........

224607031

Член

Таня Пенчева Михайлова

...........

Геновева Пенева Копанова

...........

224607035

Член

Вергиния Стефанова Стефанова

...........

Боряна Ивайлова Панкова

...........

224607035

Зам. председател

Радка Лилова Манева

...........

Венера Росенова Димитрова

...........

224607037

Член

Мариана Георгиева Горанова

...........

Иван Василев Георгиев

...........

224607039

Председател

Теодора Божидарова Димитрова

...........

Мирела Андреева Маджарова

...........

224607041

Член

Владимира Стефанова Русева-Кънали

...........

Стоянка Манолова Колева

...........

224607041

Член

Михаела Тонева Тонкова

...........

Ирена Иванова Купенова

...........

224607042

Зам. председател

Мария Евлогиева Христова

...........

Биляна Павлова Желязкова

...........

224607043

Член

Айлин Гюрсел Кънали

...........

Антон Стоянов Колев

...........

224607044

Зам. председател

Светла Василева Стефанова

...........

Юри Димитров Ангелов

...........

224607045

Член

Гюрсел Ибрям Къналъ

...........

Славка Димитрова Николова

...........

224607046

Член

Невена Николова Михова

...........

Павел Владимиров Стойков

...........

224607046

Секретар

Неделчо Тодоров Пенев

...........

Ивайло Кирилов Максимов

...........

224607046

Член

Жана Георгиева Адем

...........

Ваньо Велков Каменов

...........

224607047

Секретар

Полина Николаева Терентева

...........

Димитър Ганчов Рагин

...........

224607047

Член

Гергана Димитрова Атанасова

...........

Данаел Цветанов Николов

...........

224607047

Член

Галина Юриева Мусинкова

...........

Моника Пламенова Нинкова

...........

224607048

Член

Маруся Иванова Новакова

...........

Радослава Начева Сиркьова

...........

224607049

Член

Славка Симеонова Георгиева

...........

Стоянка Тошева Кръстева

...........

224607051

Член

Боян Георгиев Маринов

...........

Христо Недков Христов

...........

224607054

Член

Любослав Мирославов Иванов

...........

Йолита Маринова Печенкова

...........

224607055

Председател

Светослав Джилдов Динков

...........

Цветинка Георгиева Христова

...........

224607056

Член

Ивайла Богданова Василева

...........

Здравка Богданова Богданова

...........

224607057

Член

Анна Петрова Зографова

...........

Петя Иванова Стойчева

...........

224607058

Член

Ивайло Кирилов Максимов

...........

Недю Христов Христов

...........

224607059

Член

Георги Стоилов Младенов

...........

Таня Теофилова Стойчева

...........

224607061

Член

Павлин Бориславов Котев

...........

Симеон Стоянов Иванов

...........

224607061

Член

Венислава Вихренова Божидарова

...........

Галина Златева Йорданова

...........

224607063

Член

Кристина Ивайлова Максимова

...........

Кристина Павлова Иванова

...........

224607064

Член

Габриел Руменов Йорданов

...........

Атанас Бойчев Виделов

...........

224607065

Член

Александра Цветанова Николова- Илиева

...........

Ангел Людмилов Ценов

...........

224607067

Член

Виктор Николаев Железаров

...........

Валери Стойчев Стоименов

...........

224607067

Член

Емил Гавраилов Гавраилов

...........

Ваня Ангелова Стойчева

...........

224607068

Член

Павлина Василева Лакова

...........

Мила Георгиева Павлова

...........

224607068

Член

Румяна Стоянова Кожухарова

...........

Борислава Василева Василева

...........

224607069

Член

Елка Лилянова Зопова

...........

Дарина Георгиева Христова

...........

224607070

Член

Парашкева Веселинова Славова

...........

Кристина Тодорова Янкова

...........

224607071

Член

Радослав Георгиев Нешков

...........

Георги Ваньов Ангелов

...........

224607072

Член

Михаил Борисов Пешев

...........

Антонио Маринов Нецов

...........

224607073

Секретар

Силвия Николаева Велинова

...........

Румяна Лалкова Йотова

...........

224607073

Член

Траянка Димитрова Веселинова

...........

Христо Цветанов Христов

...........

224607074

Член

Георги Йоханов Григоров

...........

Любомир Илинов Георгиев

...........

224607075

Член

Антоанета Тодорова Евтимова

...........

Петя Цветанова Тошкова

...........

224607076

Зам. председател

Кристина Матеева Ташкова-Пешева

...........

Славе Траянов Димитров

...........

224607076

Член

Зюмбюла Маринова Христова

...........

Анна Захариева Събева-Велкова

...........

224607077

Член

Шенол Садет Хайрулов

...........

Борислав Христов Ризов

...........

224607077

Зам. председател

Павлина Димитрова Димитрова

...........

Траян Славов Димитров

...........

224607079

Член

Марияна Савова Петкова

...........

Соня Агоп Стефанова

...........

224607079

Член

Антония Тодорова Георгиева

...........

Мария Асенова Дзивева

...........

224607079

Член

Мая Набил Рамадан-Янчев

...........

Шабан Йълмаз Ахмед

...........

224607080

Член

Драгомир Костадинов Гопев

...........

Деница Стефанова Иванова

...........

224607082

Член

Людмила Радославова Иванова

...........

Илиана Иванова Николова

...........

224607082

Член

Миглена Милчева Кържилова

...........

Даниел Цветанов Димитров

...........

224607083

Член

Мими Стоянова Гопева

...........

Димитър Бориславов Николов

...........

224607084

Член

Мартин Пламенов Димов

...........

Димитър Николаев Бонев

...........

224607085

Член

Евлоги Стефанов Христов

...........

Антон Маринов Митев

...........

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения