Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 900-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпник на Инициативен комитет за издигане на Евелина Латиян Янкова като независим кандидат за кмет на кметство с. Иваняне

Постъпило е заявление с вх. № 751/23.10.2019 г. на ОИК Столична община от  Инициативен комитет за издигане на Евелина Латиян Янкова като независим кандидат за кмет на кметство с. Иваняне представляван от Първан Георгиев Янков за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 8 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 1 /един/ бр. застъпници общо на кандидатската листа кмет на кметство с. Иваняне. Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., декларация (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) – 1 бр.  Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител.

 

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия за предложените застъпници.

 

За предложеният застъпник е изпълнено изискванието на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същия следва да бъде регистриран.

 

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

Р Е Ш И:

 

1.РЕГИСТРИРА 1 /един/ бр. застъпник общо на Инициативен комитет за издигане на Евелина Латиян Янкова като независим кандидат за кмет на кметство с. Иваняне в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

 

Име

ЕГН

1

Мая Славеева Тушинова-Павлова

……….

 

 

Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град. На регистрираният застъпник се издава удостоверение. 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения