Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 898-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Банкя” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район “Банкя” с вх. № 747/23.10.2019 г, за назначаване съставите на 3 /три/ броя служебни секционни избирателни комисии /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на служебните СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: общ брой членове - Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България - 3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 2 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България – 3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 3 /три/ броя служебна СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224624015

Председател

Румяна Георгиева Нейкова

...........

224624015

Зам. председател

Георги Симов Нинов

...........

224624015

Секретар

Цветан Яворов Цветанов

...........

224624015

Член

Мариела Павлинова Велинова

...........

224624015

Член

Боряна Димитрова Маринова

...........

224624016

Председател

Зоя Димитрова Милева

...........

224624016

Зам. председател

Николина Денкова Иванова

...........

224624016

Секретар

Мая Костадинова Бугова

...........

224624016

Член

Илина Никифорова Илчева

...........

224624016

Член

Бистра Крумова Найденова

...........

224624017

Председател

Антон Христов Станев

...........

224624017

Зам. председател

Ирина Симеонова Пенчева

...........

224624017

Секретар

Бетина Асенова Русева

...........

224624017

Член

Никола Янакиев Велинов

...........

224624017

Член

Мариян Георгиев Георгиев

...........

 

Издава удостоверения на назначените членове.

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район “Банкя”.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения