Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 897-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна избирателна секция в район Банкя - община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район "Банкя", община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 355/21.10.2019 г. на Изпълнителния директор на Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс ЕАД, филиал Банкя, с която ръководителят на посоченото лечебно заведение е образувал избирателна секция на територията на лечебното заведение за избиране на общински съветници и кметове.

Със Заповед № СОА19-РД09-1282 от 12.09.2019г. на Кмета на Столична община, е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, образувани от техните ръководители, като със Заповед № РД09-299 от 22.10.2019 г. на зам. кмета на район „Банкя”, е определен следния номер на служебна секция, а именно – № 224624017 - служебна секция в  Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс ЕАД, филиал Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. Шейново № 8.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 7, чл. 8 и чл. 9 от ИК и Решение № 632-МИ/20.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

Формира единна номерация на служебна избирателна секция в Район „Банкя“, Столична община, както следва:

№ 224624017 - служебна секция в Специализирани болници за рехабилитация национален комплекс ЕАД, филиал Банкя с адрес: гр. Банкя, ул. Шейново № 8,

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

24 е номерът на административния район Овча купел, съгласно ЕКАТТЕ

017 е номерът на служебната секция в административния район.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения