Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 895-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

Постъпило е заявление с вх. № 735/22.10.2019 г. на ОИК Столична община от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ представляван от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, чрез Любомир Петров Георгиев -пълномощник за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Заявлението е 1 по ред, вписан към № 7 във входящия регистър на предложените за регистрация застъпници. Със заявлението са предложени общо 7 /седем/ броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на Столична община, кмет на район, кмет на кметство.  Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., декларации (Приложение № 75-МИ от изборните книжа) - 7 бр., пълномощно. Списъкът е представен на хартиен носител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са  установени несъответствия

За предложените застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следват да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1 т.18 , чл.118, ал.1 и 2 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

  1. .РЕГИСТРИРА 7 /седем/ застъпници общо на общински съветници, кмет на Столична община, кмет на район, кмет на кметство в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

Име

ЕГН

1

Надежда Владимирова Табакова-Асенова

……….

2

Кристина Николаева Петкова

……….

3

Вера Асенова Асенова

……….

4

Румяна Анастасова Николова

……….

5

Красимира  Иванова Атанасова-Николова

……….

6

Любка Иванова Апотолева

……….

7

Зара Димитрова Бояджиева

……….

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения