Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 894-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване състава на подвижна секционна избирателна комисия в район “Надежда”

В ОИК Столична община е постъпило писмо, вх. № 679/21.10.2019 г., от кмета на район „Надежда" за резултатите от проведени консултации за сформиране състав на подвижна секционна избирателна комисия в район „Надежда" в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на ПСИК от всяка  политическа партия и коалиции от партии.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.2, чл.91, ал.11, от ИК, и Решение № 935-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

Назначава състава на подвижна секционна избирателна комисия № 224613072  в район “Надежда”, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224613072

Председател

Драгомир Боянов Иванов

………..

224613072

Зам. председател

Светлана Валериева Върбанова-Башева

………..

224613072

Секретар

Цветанка Стоянова Томова

………..

224613072

Член

Нели Георгиева Георгиева

………..

224613072

Член

Аделин Радославов Христов

………..

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения