Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 892-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Панчарево”

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 707/22.10.2019 г. от кмета на район “Панчарево” с искане за 61 промени в състава на 31 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Панчарево” от квотата на Партия ГЕРБ:1, бр. членове, Коалиция БСП за България - 3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 11 бр. членове, Партия ДПС – 30 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 16 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Панчарево”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224623004

Член

Николай Христов Динков

………..

Борислав Петров Цветанов

………..

224623007

Член

Йордан Кирилов Чолаков

………..

Йордан Цветанов Славчев

………..

224623008

Член

Виктория Александрова Александрова

………..

Маргарита Георгиева Котева

………..

224623013

Зам.-Председател

Георги Емилов Арделски

………..

Георги Борисов Мицев

………..

224623015

Зам-Председател

Райна Божилова Благоева

………..

Владка Григорова Александрова

………..

224623020

Зам.-Председател

Емилия Александрова Христова

………..

Владислава Димитрова Петрова

………..

224623022

Зам.-Председател

Павлина Здравкова Кавазова

………..

Мартина Цветанова Стоянова

………..

224623027

Зам-Председател

Ани Иванова Ангелова

………..

Петя Стоянова Асенова

………..

224623026

Председател

Даниела Миткова Димова

………..

Янка Ивова Дръндова

………..

224623015

Председател

Мирела Александрова Димитрова

………..

Огнянка Янкова Брайнова

………..

224623020

Секретар

Маргарита Павлова Георгиева

………..

Мария Йорданова Петрова

………..

224623020

Член

Снежанка Иванова Лисева

………..

Мариана Янчева Момчилова

………..

224623001

Зам.-Председател

Боян Мирчев Грозев

………..

Мирела Георгиева Серафимова

………..

224623001

Член

Рени Борисова Йорданова

………..

Биляна Пламенова Андонова

………..

224623002

Зам.- Председател

Мирослава Петева Стоянова

………..

Василка Кирилова Грозданова

………..

224623003

Член

Иглика Маргаритова Арсенова

………..

Венцислав Митков Велков

………..

224623004

Член

Наско Детелинов Маринов

………..

Анелия Петрова Георгиева

………..

224623005

Член

Виолета Георгиева Ангелова

………..

Петранка Мирославова Мирчева

………..

224623006

Член

Георги Бисеров Коцев

………..

Борис Георгиев Стоименов

………..

224623007

Зам-Председател

Борис Георгиев Стоименов

………..

Марияна Костадинова Василева

………..

224623011

Член

Константин Александров Христов

………..

Анастасия Христова Крумова

………..

224623012

Зам.-Председател

Нели Стоилова Иванова

………..

Елеонора Илиева Божилова

………..

224623013

Член

Марияна Найденова Огнянова

………..

Донка Иванова Атанасова

………..

224623014

Зам.-Председател

Росица Руменова Джелепска

………..

Марияна Найденова Огнянова

………..

224623015

Член

Елеонора Илиева Божилова

………..

Таня Велинова Стефанова

………..

224623016

Член

Калоян Янков Янков

………..

Диана Славчова Дедикова

………..

224623017

Зам.-Председател

Андриян Маринов Тонев

………..

Цеца Велева Пеева

………..

224623018

Зам.-Председател

Татяна Симеонова Станкова

………..

Росица Руменова Джелепска

………..

224623020

Член

Велислава Димова Стоилова

………..

Алекс Валентинов Кирилов

………..

224623023

Зам.-Председател

Огнян Горанов Главчовски

………..

Анастасия Георгиева Григорова

………..

224623021

Зам.-Председател

Лилия Кирилова Софрониева

………..

Дима Сашева Тодорова

………..

224623022

Член

Димитър Георгиев Димитров

………..

Антоанета Тодорова Крумова

………..

224623024

Член

Антоанета Тодорова Крумова

………..

Любен Антонов Вакинов

………..

224623025

Зам.-Председател

Николай Димитров Карпузов

………..

Цветанкаславчева Велкова

………..

224623026

Зам.-Председател

Маргарита Йорданова Гергова

………..

Тодор Макавеев Тодоров

………..

224623027

Член

Любка Димитрова Маджирова

………..

Анна Иванова Петкова

………..

224623028

Член

Тодор Макавеев Тодоров

………..

Мария Николова Анева

………..

224623029

Член

Цветанка Славчева Велкова

………..

Слави Руменов Дедиков

………..

224623030

Зам.-Председател

Радослав Гергинов Рангелов

………..

Радина Цветанова Петрова

………..

224623031

Член

Мария Йорданова Татарска

………..

Кирил Йорданов Кирилов

………..

224623032

Член

Татяна Райчева Венева

………..

Георги Михайлов Георгиев

………..

224623011

Член

Тодор Стаматов Тодоров

………..

Стефанка Любенова Величкова

………..

224623024

Зам.-Председател

Юлия Стоянова Стойнева

………..

Нели Миткова Александрова

………..

224623001

Член

Стефан Крумов Стефанов

………..

Хафизе Рефайдин Кадир

………..

224623004

Член

Мария Илиева Кръстева

………..

Тодор Стоянов Койчев

………..

224623006

Зам.-Председател

Стиляна Данаилова Коцева

………..

Христина Асенова Славкова

………..

224623007

Член

Стефан Антонов Пастърмаджиев

………..

Невен Митков Иванов

………..

224623008

Член

Даниела Йорданова Христова

………..

Николай Иванов Ангелов

………..

224623008

Зам.-Председател

Станислава Николаева Димитрова

………..

Елка Наскова Селимска

………..

224623009

Член

Росица Стойнева Йорданова-Димитрова

………..

Цветелина Венкова Христова

………..

224623010

Член

Адрияна Николаева Димитрова

………..

Елена Георгиева Василева

………..

224623011

Член

Мирослав Стефанов Сираков

………..

Снежанка Димитрова Стоянова

………..

224623012

Член

Десислава Йорданова Величкова

………..

Блага Борисова Цанкова

………..

224623012

Член

Росица Стефанова Николова

………..

Санка Денева Чолакова

………..

224623013

Член

Виктория Иванова Младенова-Величкова

………..

Петко Тодоров Иванов

………..

224623017

Член

Даниела Георгиева Дойчева

………..

Пелагия Атанасова Неделчева

………..

224623026

Член

Лиляна Николова Вандова

………..

Низгяр Азисова Мохамедова

………..

224623030

Член

Надя Валериева Колева

………..

Ивелина Стоянова Нешкова

………..

224623031

Зам.-Председател

Стефка Василева Ковачка

………..

Билял Билял Билял

………..

224623029

Член

Иван  Иванов Сеизов

………..

Зоя Кирилова Гергинова

………..

224623018

Член

Анастасия Георгиева Григорова

………..

Мила Георгиева Каневчева

………..

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения