Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 891-МИ
Столична, 23.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Подуяне”

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. №716/22.10.2019 г. от кмета на район “Подуяне” с искане за 75 промени в състава на 67 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Подуяне” от квотата на Партия ГЕРБ:4, бр. членове, Коалиция БСП за България - 3 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 3 бр. членове, Партия ДПС – 65 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Подуяне”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224606084

Секретар

Йордан Кимонов Георгиев

………..

Нено Димитров Радин

………..

224606004

Зам. председател

Михаил Георгиев Иванов

………..

Гергана Милчева Ангелова

………..

224606001

Член

Марийка Атанасова Йосифова

………..

Костадин Тихомиров Чобанов

………..

224606002

Член

Катя Николова Вълчева

………..

Иван Йорданов Тодораков

………..

224606003

Секретар

Бейхан Исмаил Азиз

………..

Маша Сашова Радославова

………..

224606004

Член

Никол Цветанова Вълчева

………..

Петкана Василева Романова

………..

224606005

Секретар

Радка Николова Младенова

………..

Мариана Кирилова Стоянова

………..

224606006

Член

Илиян Стоянов Цветанов

………..

Петър Захариев Захариев

………..

224606007

Член

Искра Костадинова Данаилова-Линкова

………..

Павлина Кирилова Димитрова

………..

224606008

Зам. председател

Елисавета Петкова Димитрова

………..

Траянка Димитрова Стоядинова

………..

224606009

Член

Васил Георгиев Александров

………..

Павлина Йорданова Тодоракова

………..

224606011

Зам. председател

Димитър Георгиев Темелков

………..

Мустафа Алиев Ахмедов

………..

224606012

Член

Цветанка Димитрова Камберска

………..

Юлияна Кунчова Калоянова

………..

224606013

Председател

Ангел Иванов Божков

………..

Гюлбия Ибрям Чичек

………..

224606015

Член

Петър Георгиев Петров

………..

Красимир Александров Мицев

………..

224606016

Председател

Анита Симеонова Стефанова

………..

Нели Гавраилова Димитрова

………..

224606017

Член

Юлияна Кунчова Калоянова

………..

Магдалена Василева Иванова

………..

224606019

Зам. председател

Милена Симеонова Стефанова

………..

Ирина Любенова Накева

………..

224606020

Секретар

Нели Гавраилова Димитрова

………..

Али Ахмедов Османов

………..

224606022

Член

Галина Владимирова Андонова

………..

Наташа Лазарова Тачева

………..

224606024

Член

Полин Евгениева Борова

………..

Мюжген Ибрахимова Исмаилова

………..

224606030

Зам. председател

Франциско-Алберто Фелипе Ариас

………..

Здравко Димитров Симеонов

………..

224606041

Член

Анна Любомирова Ралинска

………..

Благовеста Петрова Николова

………..

224606031

Член

Благовеста Петрова Николова

………..

Димитрина Димитрова Велкова

………..

224606034

Член

Здравко Димитров Симеонов

………..

Димитър Благоев Симеонов

………..

224606037

Член

Анна Кръстева Василева

………..

Цветан Иванов Петров

………..

224606042

Секретар

Таня Михайлова Христова

………..

Орце Венелинов Орцев

………..

224606043

Член

Веселин Димитров Веселинов

………..

Никол Методиева Николова

………..

224606044

Член

Мариана Боянова Пайташева

………..

Адил Авни Молла

………..

224606046

Секретар

Даниел Петков Манев

………..

Данка Андреева Маслева

………..

224606047

Секретар

Христо Михайлов Христов

………..

Радка Георгиева Орцева

………..

224606048

Член

Катя Георгиева Димова

………..

Ася Димитрова Младенова

………..

224606049

Член

Десислава Маринова Манчева

………..

Васил Найденов Георгиев

………..

224606050

Секретар

Емилия Стефанова Петрунова

………..

Калинка Методиева Илиева

………..

224606052

Секретар

Севдалина Петкова Димитрова

………..

Огнян Велков Петков

………..

224606053

Секретар

Златко Стоянов Узунов

………..

Лидия Илиева Димитрова

………..

224606054

Член

Надя Боянова Георгиева

………..

Румяна Трайкова Миланова

………..

224606055

Член

Ангел Борисов Боянов

………..

Райна Маринова Димитрова

………..

224606056

Член

Теодор Георгиев Горанов

………..

Десислава Игнатова Димитрова-Петкова

………..

224606057

Член

Иван Радославов Ленков

………..

Владимир Димитров Андонов

………..

224606058

Председател

Димитра Димитрова Воева

………..

Даниел Наков Марков

………..

224606059

Член

Лиляна Димитрова Любенова

………..

Даниела Миладинова Александрова

………..

224606060

Член

Тодор Руменов Калинов

………..

Кирил Юриев Веселинов

………..

224606061

Председател

Асен Илиев Толин

………..

Невена Данаилова Башева

………..

224606062

Секретар

Кристиян Веселинов Красимиров

………..

Яворка Владимирова Йорданова

………..

224606063

Член

Йордан Цветанов Тодоров

………..

Мария Василева Илиева

………..

224606067

Зам. председател

Соня Алексиева Василева

………..

Наташа Тодорова Димитрова

………..

224606064

Зам. председател

Наташа Тодорова Димитрова

………..

Митко Василев Мутов

………..

224606065

Член

Елена Петрова Григорова

………..

Венетка Тодорова Младенова

………..

224606069

Член

Ива Игнатова Димитрова

………..

Стоянка Стефанова Янакиева

………..

224606071

Член

Румислава Владимирова Стояновска

………..

Иванка Николова Славчева

………..

224606072

Член

Николай Стефанов Янев

………..

Тотка Кръстева Ницова

………..

224606073

Член

Венетка Тодорова Младенова

………..

Елена Тодорова Тодорова

………..

224606076

Член

Деян Николов Тодоров

………..

Венцислав Кръстев Панов

………..

224606079

Член

Димитрина Димитрова Велкова

………..

Емилия Димитрова Здравкова

………..

224606080

Член

Екатерина Атанасова Бечкова

………..

Димитър Юриев Веселинов

………..

224606081

Зам. председател

Игнат Димитров Димитров

………..

Ивайло Иванов Минчев

………..

224606082

Член

Мария Георгиева Горанова

………..

Николай Георгиев Кунчев

………..

224606083

Член

Татяна Стефанова Илиева

………..

Антоанета Александрова Панова

………..

224606060

Секретар

Владимир Тодоров Трифонов

………..

Кристина Валентинова Наплатанова

………..

224606025

Зам. председател

Пелагия Ефтимова Данчева-Николова

………..

Траянка Иванова Петрова

………..

224606025

Зам. председател

Траянка Иванова Петрова

………..

Пелагия Ефтимова Данчева-Николова

………..

224606007

Член

Александър Илков Ромеев

………..

Искра Костадинова Данаилова-Линкова

………..

224606010

Член

Валентин Емилов Георгиев

………..

Юсуф Мехмед Салих

………..

224606013

Председател

Николета Пламенова Николова

………..

Ангел Иванов Божков

………..

224606014

Член

Калина Костова Костова

………..

Валентин Янков Калоянов

………..

224606018

Член

Юлиян Радославов Голубинов

………..

Айгюл Хюсеинова Османова

………..

224606028

Член

Бонка Илиева Младенова

………..

Оля Василева Филипович

………..

224606029

Секретар

Мартин Еленков Костадинов

………..

Марио Василев Владимиров

………..

224606048

Член

Лиляна Димитрова Димитрова

………..

Катя Георгиева Димова

………..

224606068

Секретар

Петя Христова Тачева

………..

Пламен Ивайлов Христов

………..

224606069

Председател

Валентина Здравкова Янкова

………..

Даниел Пламенов Пелов

………..

224606076

Секретар

Теодора Юлиянова Тодорова

………..

Филка Любомирова Владимирова

………..

224606062

Член

Светослав Светославов Руков

………..

Петя Димитрова Янчева

………..

224606038

Секретар

Георги Милчев Ташев

………..

Габриела Красимирова Минкова

………..

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения