Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 887-МИ
Столична, 22.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Оборище”

В ОИК Столична община са постъпили писма с вх. №№646/18.10.2019 г. и 676/21.10.2019г. от кмета на район “Оборище” с искане за 97 промени в състава на 56 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Оборище” от квотата на Партия ГЕРБ:9, бр. членове, Коалиция БСП за България - 9 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 12 бр. членове, Партия ДПС – 11 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 56 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Оборище”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

12

зам.председател

Катя Русева Джамбазова

……….

Ирина Вълчева Митева

……….

42

член

Ирина Вълчева Митева

……….

Катя Русева Джамбазова

……….

35

секретар

Емил Дуков Георгиев

……….

Бойко Георгиев Садразанов

……….

56

член

Бойко Георгиев Садразанов

……….

Веселин Банев Попминчев

……….

39

член

Валери Георгиев Иванов

……….

Биляна Славчева Маринова

……….

21

зам.председател

Николай Христов Димитров

……….

Стойчо Лулчев Берберов

……….

24

член

Стойчо Лулчев Берберов

……….

Николай Христов Димитров

……….

54

член

Павел Янков Георгиев

……….

Кевин Веселинов Халачев

……….

46

член

Мариана Стоянова Христова

……….

Станка Павлова Иванова

……….

33

член

Маринела Нечева Величкова

……….

Петър Спасов Найденов

……….

34

член

Лидия Иванова Величковяа

……….

Мариана Стоянова Христова

……….

6

член

Йорданка Георгиева Крайчева

……….

Цветанка Цветанова Чивийска

……….

7

председател

Ели Захариева Петрова

……….

Красимир Милев Спасов

……….

12

председател

Красимир Милев Спасов

……….

Петър Филипов Петров

……….

22

член

Мария Николова Танъмова

……….

Николай Георгиев Бранков

……….

24

зам.председател

Кети Стоянова Божидарова

……….

Анушка Милчева Георгиева

……….

29

член

Славка Денева Миланова

……….

Симеон Атанасов Атанасов

……….

38

зам.председател

Елена Иванчева Стоянова

……….

Ели Захариева Петрова

……….

29

зам.председател

Велизара Кирилова Беремова

……….

Александър Георгиев Стамболийски

……….

31

член

Донка Ангелова Вълчева

……….

Илияна Георгиева Георгиева

……….

27

секретар

Анелия Красимирова Милева

……….

Ивона Павлова Петкова

……….

4

член

Силвина Милкова Маневска

……….

Димитър Петков Коджабашев

……….

5

член

Севда Милкова Маневска

……….

Таня Милева Николова

……….

11

член

Христо Светославов Птухин

……….

Славина  Юриева Велинова

……….

16

член

Петя Венциславова Габровска

……….

Ниа  Тодорова Кондева

……….

20

зам.-председател

Емилия Димитрова Методиева

……….

Лазар Василев Лазаров

……….

21

член

Димитринка Варадинова Габровска

……….

Снежа Иванова Тополова

……….

23

член

Даниела Ганчева Петрова

……….

Павлина Георгиева Илчева

……….

24

секретар

Ивета Ангелова Николова

……….

Ивета Ангелова Николова

……….

30

член

Севелина Кънчева Грозева

……….

Невена  Йосифова Славова

……….

52

член

Николай Лазаров Генев

……….

Валери Симеонов Стоянов

……….

54

зам.-председател

Вероника Павлова Димитрова

……….

Анелия Александрова Йотова

……….

58

зам.-председател

Величка Ангелова Георгиева

……….

Владимир Димитров Балев

……….

59

председател

Ваня Евлогиева Георгиева

……….

Христо Ангелов Христов

……….

32

секретар

Галинаангелова Виделова

……….

Симона Николаеава Томова

……….

001

член

София Красимирова Йоргова

……….

Мехмед Севим Риза

……….

002

член

Цецка Тодорова Пенова

……….

Марин Димитров Божков

……….

003

член

Николай Бисеров Боянов

……….

Ирина Стоянова Танева

……….

004

член

Татяна Петрова Кичева

……….

Билян Латинов Арабаджиев

……….

005

член

Ива Петрова Кичева

……….

Тихомир Маринов Тотев

……….

006

председател

Веселка Динкова Келешева

……….

Неждет Алиосман Бояджъ

……….

007

член

Теодора Велкова Иванова

……….

 Володя Николаев Грозев

……….

008

член

Свилен Светомиров Свиленов

……….

Татяна Илкова Родопска

……….

009

член

Георги Ангелов Янчев

……….

Момчил Василев Стефанов

……….

010

член

Станислав Бисеров Боянов

……….

Тотка Иванова Неделчева

……….

011

член

Виктор Димитров Атанасов

……….

Филип Йосифов Альошев

……….

012

зам.председател

Александър Георгиев Вутов

……….

Славка Милева Янкова

……….

013

зам.председател

Кирил Богданов Балдев

……….

Донка Пенчева Иванова

……….

016

член

Димитър Георгиев Върбанов

……….

Катя Димитрова Тошева

……….

018

член

Марио Методиев Георгиев

……….

Дафинка Ангелова Огнянова

……….

019

член

Мартин Руменов Михайлов

……….

Гюлшан Ахмедова Караджа

……….

020

член

Николай Тодоров Михайлов

……….

Георги Тинков Георгиев

……….

021

член

Александър Теодоров Николов

……….

Даниела Миткова Стаева

……….

022

секретар

Тодор Владимиров Станоев

……….

Пламка Петкова Цветкова

……….

023

член

Йордан Боянов Мицев

……….

Андреана Димитрова Велчева

……….

024

член

Радостина Гинчева Цветкова- Христова

……….

Кристен Андреанова Димитрова

……….

025

член

Иван Димов Христов

……….

Тошка Илиева Тенева

……….

027

член

Веселка Цокова Бенчева

……….

Нежла Неждет Али

……….

028

секретар

Мариана Димитрова Цакова

……….

Женя Стоянова Иванова

……….

029

член

Елена Стефанова Георгиева

……….

Атанас Иванов Тренчев

……….

030

член

Мариана Василева Георгиева

……….

Илияна Василева Борисова

……….

031

член

Тинка Петкова Богоева

……….

Иванка Илиева Костова

……….

032

член

Костадинка Георгиева Дицова

……….

Силвестър Кирилов Маринов

……….

033

член

Ина Георгиева Кирилова

……….

Вяра Пенчева Ганева

……….

034

председател

Светлана Борисова Папалезова

……….

Ангел Милованав Арсов

……….

035

член

Сирма Яворова Николова

……….

Велин Борисов Цонев

……….

036

член

Веселина Иванова Трифонова

……….

Гълъбина Маринова Кирилова

……….

037

член

Емил Антонов Джапунов

……….

Албена Любенова Герасимова

……….

038

член

Мария Александрова Абаджиева

……….

Мая Борисова Филева

……….

039

член

Мария Радева Милушева

……….

Мая Динева Иванова

……….

040

член

Сашка Георгиева Гаджанова

……….

Йорданка Викторова Николина

……….

042

член

Юлия Каменова Маджарова

……….

Елвира Петрова Аврамова

……….

043

член

Йорданка Иванова Джапунова

……….

Емил Николов Кацаров

……….

044

секретар

Таня Иванова Баева

……….

Анастасия Михайлова Гергьовска

……….

045

член

Маргарита Желязкова Боснева

……….

Галин Велков Малчев

……….

046

зам.председател

Антоанета Савова Боснева

……….

Борислав Сергеев Демирев

……….

047

член

Здравена Василева Попова

……….

Светлин Стоянов Рангелов

……….

048

зам.председател

Дончо Георгиев Генов

……….

Светлин Стоянов Рангелов

……….

049

член

Анелия Павлова Павлова

……….

Анелия Първанова Рангелова

……….

050

член

Стефан Стоянов Попов

……….

Ренета Боянова Иванова

……….

051

член

Мадлена Емилова Георгиева

……….

Недко Събев Пашов

……….

052

член

Валерия Данчева Тодорова

……….

Тончо Иванов Иванов

……….

053

член

Антоан Викторов Георгиев

……….

Алексей Иванов Маринов

……….

054

член

Стоянка Димитрова Гълъбова

……….

Нуртин Нури Салиб

……….

055

член

Йорданка Николаева Лалева

……….

Али Хюсеин Али

……….

056

председател

Георги Радков Грамов

……….

Айтен Емин Чобан

……….

057

член

Мария Радкова Грамова

……….

Ерхан Ибрям Шериф

……….

058

член

Аспарух Емилов Дончев

……….

Иман Юсеин Шериф

……….

059

член

Серкан Бахри Ахмед

……….

Цветана Асенова Благоева

……….

060

член

Ива Димитрова Димитрова

……….

Шабан Хасан Мурад

……….

12

зам.председател

Димитър Господинов Георгиев

……….

Александър Георгиев Вутов

……….

52

член

Атанаска Иванова Таха

……….

Валерия Данчева Тодорова

……….

16

член

Мартин Василев Зърков

……….

Катя Кирилова Величкова

……….

21

член

Петър Костадинов Вацов

……….

Пенка Маринова Едрева

……….

35

член

Николай Цветанов Стефанов

……….

Весела Асенова Лалева

……….

36

председател

Йорданка Спасова Стефанова

……….

Албена Тодорова Марковска

……….

37

зам.председател

Александър Димитров Филевски

……….

Йорданка Спасова Стефанова

……….

47

член

Дориан Господинов Петров-Димитров

……….

Мартин Василев Зърков

……….

54

член

Галин Николаев Стефанов

……….

Теодора Николаева Марковска

……….

58

член

Станка Иванова Петрушева - Вацова

……….

Красимира Иванова Рачева

……….

59

зам.председател

Любомир Цолов Лилов

……….

Магдаленка Ангелова Караиванова

……….

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Метин Мехмед Сюлейман

* Публикувано на 22.10.2019 в 13:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения