Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 886-МИ
Столична, 22.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район “Сердика”

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 714/22.10.2019 г. от кмета на район “Сердика” с искане за 2 промени в състава на 2 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район “Сердика” от квотата на Партия ГЕРБ:0, бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 1 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

  1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район “Сердика”, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224605057

зам.председател

Теменужка Николаева Маринова

……….

Георги Георгиев Николов

……….

224605021

член

Емилия Кирилова Въчкова

……….

Димитричка Любомирова Димитрова

……….

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Метин Мехмед Сюлейман

* Публикувано на 22.10.2019 в 13:05 часа

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения