Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 885-МИ
Столична, 22.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал за поставени агитационни материали в нарушение на чл. 183 от ИК на територията на р-н Красна поляна, СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 688/21.10.2019 г.(№69 в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК-СО), от Столичен инспекторат - СО, с приложен констативен протокол и снимков материал относно твърдени нарушения във връзка с разпространението на агитационни материали свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към писмото е  приложен констативен протокол, съставен и подписан от старши инспектор към Столичен инспекторат, както и снимки на агитационни материали на МК ГЕРБ/СДС/, поставени на павилиони за разпространение на печатни произведения на територията на район Красна поляна, места, които не фигурират в Заповед № СОА19-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община – КП-19-0028374 от 14.10.2019 г. 

С оглед неизяснения характер на собствеността на обектите, върху който е поставен агитационния материал, ОИК- СО отправи запитване към МК ГЕРБ/СДС/ в тази връзка, от където бе представена декларация- съгласие от управителя на дружеството, стопанисващо павилионите за разпространение на печатни произведения описани в констативния протокол, за даване на съгласие за поставяне на агитационния материал съгласно чл. 183 ал. 3 ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, във връзка с Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

НЕ УСТАНОВЯВА извършване на нарушение на правилата за предизборна агитация, определени с ИК и Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Метин Мехмед Сюлейман

* Публикувано на 22.10.2019 в 13:05 часа

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения