Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 88-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за общински съветници на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 97/13.09.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, в качеството и на представляващ коалицията, чрез пълномощника Калоян Драгомиров Паргов заведено под № 11 на 13.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа за участие в изборите за общински съветници в Столична община е подписано и подадено от пълномощника на представляващия коалицията. Към заявлението са представени: заверено копие от Решение № 1012/09.09.2019г. на ЦИК за регистрация на коалицията; заверено копие от удостоверение за регистрация на коалиция № 6/09.09.2019г. на ЦИК, Решение за образуване на коалиция от 01.09.2019 год., подписано от представляващия партия „Българска социалистическа партия“ – Корнелия Петрова Нинова, представляващия партия „Комунистическа партия на България“ – Александър Димитров Паунов, представляващия партия „Нова Зора“ – Минчо Мънчев Минчев, представляващия партия „Политически клуб „Екогласност“ – Емил Ценов Георгиев и от представляващия партия „Политически клуб „Тракия“ – Стефан Венелинов Начев; Пълномощно от представляващия коалицията; Декларация по чл. 164, ал. 2 ИК и Удостоверение от 12.09.2019г. Издадено от Банка ДСК АД.  В заявлението е посочено наименованието на коалицията, което да бъде изписано в бюлетината- съгласно решение за регистрация на ЦИК № 1012-МИ/09.09.2019г. - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ:

Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

Коалицията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 20:26 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения