Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 834-МИ
Столична, 17.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Люлин“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 629/17.10.2019 г. от кмета на район „Люлин“ с искане за 287 промени в състава на 126 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Люлин“ от квотата на Партия ГЕРБ: 45 бр. членове, Коалиция БСП за България - 44 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 72 бр. членове, Партия ДПС – 48 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 70 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Люлин“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224619005

Член

Пенка Кръстева Агова

……….

Илия Михайлов Михайлов

……….

224619008

Член

Елица Вескова Стоянова

……….

Галина Иванова Донева

……….

224619011

Зам. председател

Евдокия Спасимирова Керезанска

……….

Стефан Щилионов Куршумов

……….

224619020

Зам. председател

Жана Петрова Георгиева

……….

Галина Стефанова Георгиева

……….

224619021

Председател

Бойчо Ангелов Скробански

……….

Мариета Антонова Петровска

……….

224619022

Секретар

Надка Иванова Савкова

……….

Иванка Георгиева Станачкова

……….

224619028

Член

Дочка Николова Чернева

……….

Росица Кирилова Еникова-Косовска

……….

224619034

Секретар

Петя Огнянова Вакареева

……….

Кръстена Иванова Михайлова

……….

224619036

Председател

Нели Христова Симеонова

……….

Илиян Тодоров Иванов

……….

224619040

Член

Мими Йорданова Димитрова

……….

Тоня Георгиева Попова

……….

224619056

Член

Кирка Борисова Мицилкова

……….

Евелина Любомирова Данова

……….

224619071

Зам. председател

Божил Кунчев Асенов

……….

Николай Александров Димитров

……….

224619071

Член

Наско Йончев Найденов

……….

Минка Ангелова Димитрова

……….

224619072

Председател

Лилияна Жельова Ковачева

……….

Наско Йончев Найденов

……….

224619078

Секретар

Екатерина Живкова Петрова

……….

Яник Иванов Начков

……….

224619080

Член

Любомир Първанов Истатков

……….

Мартина Найденова Стипчекова

……….

224619090

Член

Анелия Найденова Янчева

……….

Александър Емилов Павлов

……….

224619094

Член

Ангел Ванков Костов

……….

Красимир Александров Ламбов

……….

224619096

Член

Мария Стоянова Аврамова

……….

Иванка Ангелова Иванова

……….

224619101

Член

Бойка Александрова Кадийска

……….

Сладуна Йорданова Димитрова

……….

224619105

Член

Вера Иванова Кольовска

……….

Маргарита Стефанова Белчева

……….

224619102

Член

Маргарита Стефанова Белчева

……….

Дора Здравкова Градишка

……….

224619103

Секретар

Румяна Димитрова Димитрова

……….

Чавдар Христов Кръстев

……….

224619104

Член

Йордан Методиев Георгиев

……….

Юлия Стойкова Иванова

……….

224619104

Зам. председател

Гергана Николова Борянова

……….

Стоилка Тодорова Краешка

……….

224619113

Секретар

Цветелина Руменова Янкова

……….

Албена Петрова Недялкова

……….

224619113

Член

Цвета Пламенова Бежанска

……….

Владимир Радославов Илиевски

……….

224619132

Председател

Николай Александров Димитров

……….

Милчо Асенов Сандов

……….

224619132

Член

Минка Ангелова Димитрова

……….

Божил Кунчев Асенов

……….

224619008

Член

Александър Стефанов Колев

……….

Вероника Трайкова Живкова

……….

224619009

Член

Цветелин Атанасов Минков

……….

Константин Владов Михов

……….

224619010

Член

Валентин Юлианов Методиев

……….

Траян Стефанов Митев

……….

224619011

Член

Анна Трайкова Ангелова

……….

Ивелина Методиева Томева

……….

224619013

Член

Галина Методиева Илиева

……….

Магда Делчева Георгиева

……….

224619015

Председател

Магдалена Борисова Петкова

……….

Тодор Димитров Цветков

……….

224619016

Член

Манчо Валентинов Стефанов

……….

Методи Драганов Стефанов

……….

224619018

Зам. председател

Магдалена Димитрова Димитрова

……….

Мария Христова Костова

……….

224619021

Член

Евгения Христова Вецева

……….

Ирина Бориславова Иванова

……….

224619022

Член

Мария Божидарова Тодорова-Тутурилова

……….

Здравка Борисова Дамянова

……….

224619023

Член

Мария Христова Костова

……….

Мария Бориславова Петкова

……….

224619025

Член

Васил Николаев Иванов

……….

Кремена Славева Кънчева

……….

224619030

Член

Ангел Костов Попов

……….

Динко Стоянов Стоянов

……….

224619032

Член

Велика Георгиева Веселинова

……….

Мирослав Милчев Атанасов

……….

224619034

Председател

Мариета Антонова Петровска

……….

Ремзие Салим Халибрям

……….

224619035

Член

Георги Георгиев Веселинов

……….

Мариана Ганева Тодорова

……….

224619036

Секретар

Севелина Николова Максимова

……….

Галина Ангелова Ангелова-Виделова

……….

224619039

Член

Найден Валентинов Стефанов

……….

Мая Христова Лъжева

……….

224619040

Член

Стефан Николов Филипов

……….

Маргарита Петрова Никова

……….

224619047

Член

Мария Зайкова Борисова

……….

Цветелина Георгиева Николова

……….

224619049

Член

Кристияна Георгиева Докина

……….

Биляна Красимирова Недялкова

……….

224619051

Член

Диана Иванова Иванова

……….

Мария Георгиева Кръстева

……….

224619052

Зам. председател

Светла Димитрова Лекова

……….

Ваня Димитрова Иванова

……….

224619053

Член

Ангел Борисов Николов

……….

Снежана Йорданова Симеонова

……….

224619055

Председател

Методи Маринов Борисов

……….

Севим Катева Алексиева

……….

224619059

Зам. председател

Томрис Шевкет Мехмет

……….

Георги Радославов Марков

……….

224619060

Секретар

Вилхелм Георгиев Трайков

……….

Димитър Любомиров Алексиев

……….

224619061

Член

Севим Катева Алексиева

……….

Николинка Марева Митова

……….

224619062

Член

Димитър Любомиров Алексиев

……….

Николинка Златкова Радославова

……….

224619066

Член

Божидар Николаев Иванов

……….

Величка Петрова Динова

……….

224619070

Член

Росен Пешков Михайлов

……….

Таня Василева Динкова

……….

224619077

Член

Йорданка Райчева Раднева

……….

Владимира Йорданова Владимирова

……….

224619085

Член

Ангел Николов Тодоринов

……….

Михаела Георгиева Николова

……….

224619086

Зам. председател

Марийка Димитрова Балабанова

……….

Ирена Тодорова Иванова

……….

224619087

Секретар

Лилия Атанасова Ангелова

……….

Севелина Николова Максимова

……….

224619088

Член

Гергана Славчева Димитрова

……….

Кирил Василев Петков

……….

224619091

Зам. председател

Владимира Йорданова Владимирова

……….

Иванка Георгиева Пенева

……….

224619092

Член

Костадин Русимов Костадинов

……….

Пламен Петров Иванов

……….

224619093

Член

Антоанета Спасова Геракова

……….

Али Мехмедов Азизов

……….

224619094

Член

Ангелина Тончева Спасова

……….

Евгения Христова Вецева

……….

224619096

Зам. председател

Стефан Щилионов Куршумов

……….

Магдалена Борисова Петкова

……….

224619101

Член

Биляна Красимирова Недялкова

……….

Даниела Валентинова Славчева

……….

224619108

Член

Аделинка Борисова Декова

……….

Красимир Тончов Христов

……….

224619111

Член

Радка Тодорова Христова

……….

Костадин Русимов Костадинов

……….

224619117

Член

Румяна Николаева Вукадинова

……….

Аделинка Борисова Декова

……….

224619121

Член

Константин Владов Михов

……….

Елеонора Николаева Кънчева-Тодорова

……….

224619122

Член

Ивелина Методиева Томева

……….

Руслан Красимиров Тодоров

……….

224619001

Член

Пламка Ценкова Михалкова

……….

Иван Желязков Попов

……….

224619002

Член

Татяна Христова Димитрова

……….

Преслава Любомирова Николова

……….

224619005

Председател

Петър Александров Златанов

……….

Диляна Дилянова Кожухарова-Богданова

……….

224619006

Член

Мария Спасова Димитрова

……….

Дилян Стефанов Кожухаров

……….

224619008

Член

Анита Петрова Минкова

……….

Изидор Исак Юлзари

……….

224619083

Член

Венета Димитрова Иванова

……….

Десинора Атанасова Атанасова

……….

224619009

Член

Николай Владимиров Пещерски

……….

Наталия Рангелова Михайлова

……….

224619010

Член

Десимир Асаков Стоилов

……….

Татяна Петрова Иванова

……….

224619013

Член

Вероника Илиева Бонева

……….

Валентин Валентинов Петров

……….

224619017

Член

Жоржета Мариянова Чаушева

……….

Диана Чавдарова Шошева-Кременска

……….

224619019

Член

Ирина Тодорова Тодорова

……….

Йорданка Иванова Дилова

……….

224619020

Член

Петър Петров Каменов

……….

Иванела Цветанова Андонова

……….

224619022

Председател

Николая Димитрова Янева

……….

Веселинка Петрова Нейчева

……….

224619023

Член

Таня Деянова Милова

……….

Виолета Славчева Димчева

……….

224619025

Зам. председател

Николай Василов Манов

……….

Маргарита Евлогиева Спасова

……….

224619026

Член

Емилия Рангелова Николова

……….

Емил Максимов Йорданов

……….

224619027

Член

Пламена Панчева Великова

……….

Йоана Николова Александрова

……….

224619028

Член

Никола Димитров Манолов

……….

Юмюхан Керимова Кедикова

……….

224619029

Секретар

Евгения Цветкова Облашка

……….

Ерол Джеферов Кедиков

……….

224619030

Член

Мариета Мартинова Иванова

……….

Миглена Борисова Колева

……….

224619031

Член

Пламен Руменов Стефанов

……….

Златка Стоянова Иванова

……….

224619032

Член

Добромир Владимиров Недков

……….

Марийка Велева Маждракова

……….

224619033

Член

Николай Данаилов Методиев

……….

Георги Иванов Янчев

……….

224619034

Член

Иванка Петкова Ганчева

……….

Сашка Петкова Тодорова

……….

224619038

Председател

Мартин Бисер Хадриан

……….

Наталия Георгиева Миланова

……….

224619041

Член

Йорданка Димитрова Пандурска

……….

Милена Христова Ходжова

……….

224619049

Член

Милица Младенова Георгиева

……….

Боряна Стефанова Христова

……….

224619050

Член

Евгени Йорданов Богданов

……….

Гергана Веселинова Димитрова

……….

224619051

Зам. председател

Тодор Спасков Трендафилов

……….

Светлана Петкова Крачунова

……….

224619052

Член

Томи Димитров Георгиев

……….

Сашо Викторов Цолканов

……….

224619053

Зам. председател

Васил Дончев Василев

……….

Тодорка Митева Райкова

……….

224619055

Член

Иванела Цветанова Андонова

……….

Галя Иванова Градомирова

……….

224619060

Член

Ивайло Стоянов Николов

……….

Циклама Данчева Димитрашка-Пвалова

……….

224619061

Секретар

Михаил Георгиев Янев

……….

Галина Пенкова Колева

……….

224619062

Член

Венцислав Николов Николов

……….

Калина Валентинова Вълчева

……….

224619063

Член

Николет Венциславова Николова

……….

Ралица Станимирова Атанасова

……….

224619064

Секретар

Катерина Кристиянова Добрева

……….

Пламен Красимиров Колев

……….

224619065

Член

Мария Огнянова Симеонова

……….

Десислава Лазарова Илиева

……….

224619066

Член

Станислав Огнянов Марков

……….

Гюнел Сейнур Фейзулла

……….

224619067

Член

Владислава Цветанова Василева-Ненова

……….

Галина Йосифова Димитрова

……….

224619068

Член

Красимира Иванова Ценкова

……….

Анна Атанасова Начева

……….

224619071

Секретар

Елеонора Огнянова Бачийска

……….

Пламен Веселинов Илиев

……….

224619072

Член

Ива Димитрова Стаевска

……….

Павлина Николаева Лазарова

……….

224619073

Председател

Светослав Николов Пангаров

……….

Цветелина Емилова Матева

……….

224619074

Зам. председател

Цонка Иванова Иванова

……….

Улиана Маринова Давидова

……….

224619075

Член

Роза Маринова Бъчварова

……….

Маргарита Павлова Чернакова

……….

224619076

Зам. председател

Десислава Петрова Иванова

……….

Рени Цонева Александрова

……….

224619077

Член

Боряна Кръстева Високалийска

……….

Росица Николова Георгиева

……….

224619078

Член

Ваня Виолетова Цонева

……….

Теодора Пламенова Георгиева

……….

224619079

Член

Ивелина Красимирова Кирилова

……….

Павлинка Станкова Драганова

……….

224619081

Председател

Евелин Кузманов Петров

……….

Доротея Димитрова Иванова

……….

224619083

Зам. председател

Пламен Иванов Антонов

……….

Венера Валериева Петрова

……….

224619084

Член

Стефка Михайлова Петрова

……….

Геновева Атанасова Симеонова

……….

224619086

Член

Гергана Георгиева Цамбова

……….

Валентина Аврамова Аврамова

……….

224619089

Член

Донка Методиева Душанова

……….

Василена Руменова Григорова

……….

224619090

Председател

Даниела Кирилова Асенова

……….

Надя Светославова Йончева

……….

224619132

Член

Анелия Димитрова Ташева

……….

Стойчо Ангелов Ангелов

……….

224619091

Член

Пламен Иванов Каменов

……….

Мариета Петкова Маринова

……….

224619097

Член

Нели Иванова Борисова-Христова

……….

Светослав Тодоров Петров

……….

224619100

Член

Цветелина Люсинова Йорданова

……….

Екатерина Цветанова Илиева

……….

224619101

Член

Йото Николов Зарков

……….

Венцислав Живков Петков

……….

224619102

Член

Александър Георгиев Любенов

……….

Теодор Георгиев Тодоров

……….

224619110

Член

Татяна Христова Джамбазова

……….

Галин Севдалинов Найденов

……….

224619111

Член

Вера Георгиева Цветкова

……….

Йордан Йорданов Йорданов

……….

224619114

Член

Милена Стефанова Цветкова

……….

Ива Димитрова Иванова

……….

224619115

Член

Радостина Рангелова Рангелова

……….

Живко Фидосиев Петков

……….

224619116

Член

Десислава Юлианова Тодорова

……….

Владимир Живков Петков

……….

224619121

Член

Гошо Асенов Найденов

……….

Нели Тодорова Благоева

……….

224619122

Член

Милка Миткова Найденова

……….

Цветан Илиев Ганчев

……….

224619128

Член

Таня Павлова Лекова

……….

Таня Никифорова Ганчева

……….

224619129

Член

Магдалена Йорданова Дупаринова

……….

Кристиан Свиленов Маринов

……….

224619130

Член

Спас Благоев Вресков

……….

Борислава Младенова Борисова

……….

224619001

Член

Димитър Илиев Манов

……….

Десислава Петрова Григорова

……….

224619014

Секретар

Христо Тодоров Гергински

……….

Лилия Кирилова Евстатиева

……….

224619016

Секретар

Силвия Николаева Янкулова

……….

Милена Николова Сарафска

……….

224619019

Член

Радка Стоянова Иванова-Стойнова

……….

Светла Стоянова Димитрова

……….

224619024

Член

Веселина Петрова Андонова

……….

Николай Стоянов Димитров

……….

224619027

Член

Борислава Асенова Филипова

……….

Емилия Кирилова Стоянова

……….

224619030

Секретар

Катя Иванова Младенова-Прайс

……….

Силвия Николаева Янкулова

……….

224619031

Председател

Елеонора Антонова Михкова

……….

Гергана Миткова Младенова

……….

224619034

Член

Петьо Маринов Левчов

……….

Николай Георгиев Николов

……….

224619037

Зам. председател

Мими Георгиева Стоилова

……….

Васка Иванова Шалева

……….

224619040

Член

Христо Борисов Христов

……….

Антоанета Евстатиева Балева

……….

224619046

Член

Йолина Атанасова Стоянова

……….

Бойка Цветанова Модева

……….

224619050

Член

Светла Стоянова Димитрова

……….

Валентин Валериев Пекин

……….

224619053

Член

Ани Георгиева Сиракова

……….

Роси Ивайлова Николова

……….

224619056

Член

Цветан Йорданов Попов

……….

Виолета Стойкова Петрова

……….

224619061

Член

Росица Милорадова Попова

……….

Марио Христов Кимилски

……….

224619062

Председател

Виктория Тодорова Иванова

……….

Кристиян Емануилов Димитров

……….

224619073

Член

Емил Илиев Топалов

……….

Росица Миларадова Попова

……….

224619076

Член

Денка Иванова Топалова

……….

Мариела Петрова Вангелова

……….

224619082

Член

Иван Емилов Топалов

……….

Росен Методиев Вангелов

……….

224619084

Зам. председател

Трайко Янков Георгиев

……….

Еленка Георгиева Шалева

……….

224619099

Член

Виолета Стойкова Петрова

……….

София Велинова Хаджиева

……….

224619100

Председател

Бойка Цветанова Модева

……….

Елеонора Руменова Шалева-Леви

……….

224619110

Член

Мария Ламбева Паунова

……….

Йолина Атанасова Стоянова

……….

224619112

Председател

Антоанета Евстатиева Балева

……….

Драгомир Стефанов Младенов

……….

224619114

Член

Иванка Тодорова Петрова

……….

Светлин Руменов Лозанов

……….

224619121

Председател

Маргарита Йорданова Илиева

……….

Галя Методиева Боглева

……….

224619126

Член

Димитър Радославов Петков

……….

Димитър Крумов Шалев

……….

224619001

Председател

Елина Иванова Давидова

……….

Силвия Славчева Иванова

……….

224619005

Секретар

Даниела Колева Иванова

……….

Анелия Василева Чопева

……….

224619009

Секретар

Йоана Александрова Иванова

……….

Даниела Колева Иванова

……….

224619012

Председател

Павел Методиев Сергилов

……….

Любомир Матеев Матеев

……….

224619014

Член

Иван Здравков Иванов

……….

Таня Александрова Врагова

……….

224619015

Член

Таня Александрова Врагова

……….

Зарина Ивайлова Милорова

……….

224619019

Член

Нонка Данчева Сингирова

……….

Иванка Ангелова Иванова

……….

224619016

Зам. председател

Стоянка Иванова Миткова

……….

Роза Андреева Иванова-Троанска

……….

224619022

Член

Цветанка Лука Павлова-Михайлова

……….

Гергана Янчева Вълчева

……….

224619023

Секретар

Връбка Пенчова Крумова

……….

Стоянка Иванова Миткова

……….

224619024

Председател

Иванка Велкова Павлова

……….

Василка Иванова Домусчиева

……….

224619024

Член

Гергана Янчева Вълчева

……….

Десислава Божидарова Иванова

……….

224619025

Секретар

Елена Илиева Трайкова

……….

Даниел Станиславов Данов

……….

224619025

Член

Лилия Мирчева Павлова

……….

Антонио Иванов Механджийски

……….

224619027

Секретар

Елизабета Василева Петкова

……….

Димитрина Николова Димитрова

……….

224619028

Член

Юлияна Велкова Чанова-Горанова

……….

Петя Любомирова Димова

……….

224619031

Член

Валентина Дамянова Иванова

……….

Станка Ангелова Кожухарова

……….

224619036

Член

Петьо Кирилов Капенеров

……….

Динка Христова Трайкова

……….

224619038

Член

Георги Милев Борисов

……….

Елизабета Василева Петкова

……….

224619039

Зам. председател

Ваня Кръстева Христова

……….

Десислав Цветанов Кръстев

……….

224619041

Член

Виктория Младенова Левентиева-Големшинска

……….

Валентина Петрова Тонина

……….

224619043

Зам. председател

Николай Алеков Янузов

……….

Мария Николова Димитрова

……….

224619043

Член

Емилия Михайлова Александрова-Йончева

……….

Тони Асенов Иванов

……….

224619044

Председател

Вихра Димитрова Цекова

……….

Анелия Иванова Торошанова-Дюлгерова

……….

224619046

Председател

Анелия Иванова Торошанова-Дюлгерова

……….

Лилия Христова Сергиева

……….

224619046

Член

Светла Младенова Кирилова

……….

Вихра Димитрова Цекова

……….

224619054

Председател

Борислава Стефанова Бъчварова

……….

Боряна Цанева Рашкова

……….

224619058

Член

Галина Асенова Величкова

……….

Александър Стефанов Хунев

……….

224619067

Член

Виктория Иванова Костадинова

……….

Мария Красимирова Апостолова

……….

224619077

Член

Владимир Ангелов Големинов

……….

Валентина Дамянова Иванова

……….

224619079

Член

Йордан Борисов Борисов

……….

Григор Ивайлов Богданов

……….

224619084

Член

Цветанка Петрова Хинова-Симеонова

……….

Анита Бориславова Асенова

……….

224619097

Секретар

Десислав Цветанов Кръстев

……….

Борислава Стефанова Бъчварова

……….

224619101

Секретар

Росица Николова Маджарова

……….

Пепа Йорданова Томова

……….

224619107

Зам. председател

Надежда Ганчева Цанкова

……….

Елина Иванова Давидова

……….

224619131

Председател

Анжела Каменова Георгиева-Суейд

……….

Павел Методиев Сергилов

……….

224619065

Член

Галина Янкова Такева

……….

Любомир Костов Пасков

……….

224619091

Член

Йордан Димчов Каерски

……….

Емил Илиев Топалов

……….

224619096

Член

Ралица Валентинова Такева

……….

Петранка Страшимирова Митева

……….

224619004

Член

Десислава Емилова Попова

……….

Патриция Георгиева Илиева

……….

224619017

Секретар

Пламен Иванов Ненков

……….

Виолета Лозанова Илиева

……….

224619020

Член

Емилия Георгиева Авджиева

……….

Георги Тодоров Нейков

……….

224619025

Член

Иглика Иванова Томева

……….

Малина Огнянова Близнашка

……….

224619028

Член

Весела Кръстева Гечева

……….

Десислава Съботинова Стоянова

……….

224619032

Секретар

Таня Гинева Пейчева

……….

Илиана Станкова Станева

……….

224619036

Член

Машенка Петрова Цветанова

……….

Емилия Николова Илиева

……….

224619039

Секретар

Йонка Петкова Тодорова

……….

Красимир Александров Манов

……….

224619051

Член

Димитър Любомиров Иванов

……….

Виолета Георгиева Богданова

……….

224619058

Секретар

Велчо Христов Велчев

……….

Иглика Иванова Томева

……….

224619063

Член

Антоанета Стойчева Иванова

……….

Светла Ангелова Григорова

……….

224619067

Член

Любомир Валентинов Георгиев

……….

Тони Александров Шопов

……….

224619071

Член

Пепа Найденова Райчева

……….

Данчо Найденов Славчев

……….

224619074

Член

Ивайло Добрев Николов

……….

Зорка Иванова Ризова-Гюрджийска

……….

224619078

Председател

Виолета Георгиева Богданова

……….

Иванка Методиева Пенева

……….

224619079

Член

Христинка Иванова Янева

……….

Мария Иванова Алексиева-Гонкова

……….

224619083

Член

Камелия Благоева Костова

……….

Пламен Руменов Стоичков

……….

224619085

Секретар

Мартин Миленов Борисов

……….

Борислав Живков Янакиев

……….

224619089

Член

Зоя Евтимова Димитрова

……….

Елена Маргаритова Христова

……….

224619093

Член

Светлан Йорданов Богоев

……….

Теодор Василев Коцев

……….

224619097

Член

Йорданка Иванова Георгиева

……….

Тодорка Петрова Василева

……….

224619102

Член

Тони Александров Шопов

……….

Виктория Емилова Левенова

……….

224619115

Секретар

Иванка Методиева Пенева

……….

Албена Иванова Иванова

……….

224619120

Член

Николета Васева Тодорова

……….

Теодора Иванова Давидова

……….

224619123

Председател

Георги Николаев Николов

……….

Елена Кирилова Иванова

……….

224619127

Член

Паулина Костадинова Златанова

……….

Елица Иванова Иванова

……….

224619011

Секретар

Бойко Иванов Вачев

……….

Антоанета Рангелова Вълчинова

……….

224619072

Секретар

Трайчо Гинов Иванов

……….

Стефан Цветанов Георгиев

……….

224619072

Член

Красимир Илиев Асенов

……….

Петко Танев Маринов

……….

224619088

Член

Катя Николаева Маркова

……….

Йордан Каменов Геров

……….

224619117

Секретар

Васил Йорданов Василев

……….

Петър Иванов Бакърджиев

……….

224619042

Председател

Тони Асенов Иванов

……….

Нонка Данчева Сингирова

……….

224619118

Член

Милена Румянова Ташева

……….

Павлина Величкова Накова

……….

224619132

Секретар

Огнян Огнянов Маринов

……….

Марио Славчев Методиев

……….

224619132

Член

Радко Красимиров Методиев

……….

Иван Михайлов Тихомиров

……….

224619021

Председател

Ангел Ангелов Михайлов

……….

Бойчо Ангелов Скробански

……….

224619029

Председател

Люба Кирилова Нешевска

……….

Цветелин Митков Цолов

……….

224619039

Член

Сава Николаев Коев

……….

Райчо Манолов Димитров

……….

224619047

Председател

Горица Кирилова Велева

……….

Лиляна Славчева Тафраджийска

……….

224619051

Член

Мария-Кети Емилова Гилова

……….

Богдана Трайкова Велинова

……….

224619053

Член

Цветелина Стоилова Велева

……….

Радостина Илева Янкова

……….

224619076

Член

Георги Пламенов Антонов

……….

Гергана Василева Белева

……….

224619076

Секретар

Цанко Дамянов Цанов

……….

Любомир Борисов Кичев

……….

224619085

Член

Румен Ангелов Андреев

……….

Златка Георгиева Дежова

……….

224619088

Член

Лилия Петрова Тотева

……….

Румен Ангелов Андреев

……….

224619097

Зам. председател

Бойчо Ангелов Скробански

……….

Стела Тодорова Борисова

……….

224619125

Член

Никола Руменов Русинов

……….

Диана Иванова Кирилова

……….

224619129

Член

Цветомир Василев Кръстев

……….

Славянка Людмилова Николова

……….

224619124

Секретар

Георги Пламенов Антонов

……….

Дияна Живкова Кузманова

……….

224619003

Зам. председател

Георги Методиев Николов

……….

Мартин Драгомиров Младенов

……….

224619014

Секретар

Христо Тодоров Гергински

……….

Арсения Тодорова Мирева

……….

224619016

Секретар

Иван Николаев Младенов

……….

Силвия Николаева Янкулова

……….

224619043

Секретар

Катя Иванова Младенова-Прайс

……….

Димитър Божанов Иванов

……….

224619087

Член

Цветан Йорданов Попов

……….

Жан Иванов Попов

……….

224619094

Зам. председател

Иван Емилов Топалов

……….

Цветанка Георгиева Иванова

……….

224619007

Член

Тодор Стефанов Цветанов

……….

Мариус Георгиев Марков

……….

224619016

Член

Нина Стоянова Александрова

……….

Борислав Валентинов Ботев

……….

224619110

Член

Пенка Стоянова Танева

……….

Татяна Иванова Тончева

……….

224619018

Член

Татяна Иванова Тончева

……….

Катя Стефанова Капарашева-Бянкова

……….

224619065

Член

Мариус Георгиев Марков

……….

Антоан Павлинов Чергански

……….

224619099

Член

Йорданка Стоянова Танева

……….

Антоний Методиев Методиев

……….

224619107

Член

Маргарита Методиева Горанова

……….

Таня Борисова Цветанова

……….

224619042

Член

Мила Людмилова Узунова

……….

Лиляна Григорова Стойнева

……….

224619045

Член

Антоанета Василева Петрова

……….

Адриана Александрова Петрова

……….

224619042

Зам. председател

Валентин Пеков Димитров

……….

Петко Лъчезаров Лазаров

……….

224619095

Член

Никола Денков Николов

……….

Георги Димитров Георгиев

……….

224619088

Председател

Тодор Борисов Иванов

……….

Тодор Николов Николов

……….

224619048

Член

Добринка Стоянова Николова

……….

Радослава Иванова Николова

……….

224619105

Зам. председател

Цветан Димчев Димов

……….

Татяна Петрова Василева

……….

224619108

Председател

Петко Лъчезаров Лазаров

……….

Валентин Пеков Димитров

……….

224619119

Член

Георги Димитров Георгиев

……….

Никола Денков Николов

……….

224619049

Зам. председател

Цветан Огнянов Петров

……….

Добринка Стоянова Николова

……….

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.10.2019 в 18:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения