Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 830-МИ
Столична, 17.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Младост“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 621/17.10.2019 г. от кмета на район „Младост“ с искане за 212 промени в състава на 116 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Младост“ от квотата на Партия ГЕРБ: 27 бр. членове, Коалиция БСП за България - 36 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 51 бр. членове, Партия ДПС – 10 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 80 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Младост“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224615001

Зам. председател

Марио Иванов Толев

……….

Виктория Павлова Димитрова

……….

224615001

Член

Еми Ангелова Асенова

……….

Димитринка Томова Ценова

……….

224615001

Член

Николинка Косева Момчилова

……….

Здравка Иванова Кехайова

……….

224615001

Член

Янка Иванова Шакева-Църнева

……….

Седефка Добрева Павлова

……….

224615001

Председател

Ивайло Милчов Йорданов

……….

Георги Венциславов Апостолов

……….

224615002

Член

Ивайло Георгиев Петрунов

……….

Нина Ганчева Даскалова

……….

224615002

Член

Владимир Вълчев Камов

……….

Нермин Хикмет Байрамова

……….

224615003

Член

Данка Бонева Йотова

……….

Марияна Колева Господинова

……….

224615004

Член

Величка Валентинова Якова

……….

Даниел Пенков Аврамов

……….

224615005

Секретар

Маринка Димитрова Меразова

……….

Любка Иванова Тодорова

……….

224615005

Член

Аня Александрова Топалова

……….

Мирослав Красимиров Маринополски

……….

224615005

Член

Илияна Борисова Стоичкова

……….

Мартин Владимиров Венков

……….

224615006

Член

Стефана Николова Кирилова

……….

Георги Христов Каменов

……….

224615007

Член

Гергана Георгиева Иванова

……….

Анна Иванова Аргирова

……….

224615008

Член

Иван Великов Малинов

……….

Веска Георгиева Ангелова

……….

224615009

Председател

Мая Георгиева Георгиева

……….

Дафинка Славчова Радева

……….

224615009

Зам. председател

Станка Кирилова Узунова

……….

Миглена Христова Георгиева-Хаджиева

……….

224615009

Секретар

Виолета Иванова Борисова

……….

Роза Желязкова Каменова

……….

224615009

Член

Геновева Христова Джоинева

……….

Виолета Иванова Борисова

……….

224615010

Председател

Виктор Димчев Маджаров

……….

Мая Арсова Бакалова

……….

224615010

Член

Поли Валентинова Петрова

……….

Радина Бранимирова Бонева

……….

224615010

Член

Илияна Димитрова Симеонова

……….

Алена Николова Ковачева

……….

224615011

Зам. председател

Георги Христов Каменов

……….

Нели Стоилова Иванова

……….

224615011

Член

Янка Иванова Георгиева

……….

Свилен Димитров Тонов

……….

224615011

Член

Алена Николова Ковачева

……….

Славка Георгиева Илиева

……….

224615011

Член

Севелина Николова Соларова-Велева

……….

Димитър Боянов Стефанов

……….

224615012

Член

Мария Красимирова Джонева

……….

Владислава Тинчева Евтимова

……….

224615012

Зам. председател

Славина Николаева Николова

……….

Емилия Георгиева Ромова

……….

224615012

Член

Веселка Василева Пешева

……….

Зоя Асенова Стефанова

……….

224615013

Председател

Надя Гълъбинова Лукарска

……….

Мария Анатолиева Петкова

……….

224615013

Член

Любка Йотова Спасова

……….

Анна Димитрова Александрова

……….

224615013

Член

Галина Георгиева Лешкова

……….

Росица Иванова Грозева

……….

224615013

Член

Мария Иванова Денчева

……….

Юлия Василева Георгиева

……….

224615013

Член

Даниела Кирова Кирилова

……….

Лиляна Методиева Ангелова

……….

224615014

Председател

Цветанка Младенова Бръснарова

……….

Ивайло Милчев Иванов

……….

224615014

Член

Любка Николова Господинова

……….

Димитър Неделчев Ангелов

……….

224615014

Зам. председател

Надя Георгиева Петрунова

……….

Петър Николов Петков

……….

224615014

Член

Доротея Малинова Кирилова

……….

Миглена Руменова Методиева

……….

224615015

Член

Люба Стефанова Манолова

……….

Атанас Георгиев Величков

……….

224615015

Член

Силвия Илиева Матева

……….

Радостина Антонова Йорданова

……….

224615016

Член

Лиляна Иванова Пенева

……….

Росица Милева Величкова

……….

224615016

Член

Митко Петров Гемилов

……….

Райна Димитрова Брънджова

……….

224615017

Зам. председател

Валентин Митков Петров

……….

Славейка Христова Георгиева

……….

224615018

Председател

Йордан Атанасов Йорданов

……….

Александра Георгиева Бонева

……….

224615020

Член

Ангелина Николова Кунова

……….

Наталия Диянова Асенова

……….

224615021

Член

Десислава Климентинова Бонева

……….

Петко Стоянов Христов

……….

224615021

Член

Мария Динова Белева

……….

Ангелина Младенова Чобанова

……….

224615022

Член

Славенка Благоева Маринова

……….

Емилия Огнянова Бекярова

……….

224615022

Секретар

Правда Иванова Лазова

……….

Валентина Стоянова Спасенова

……….

224615023

Секретар

Кристиан Дафнис Рангелов

……….

Стефанка Борисова Иванова

……….

224615023

Член

Ивайло Цветанов Маринов

……….

Гюлчин Хасанова Сюлейманова

……….

224615024

Секретар

Марин Тодоров Геров

……….

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева

……….

224615024

Член

Иванка Генчева Гълъбова

……….

Фитие Хамидова Заимова

……….

224615025

Зам. председател

Иванка Илиева Христова

……….

Веселина Асенова Радкова

……….

224615025

Член

Златан Минчев Златанов

……….

Анелия Събинова Кафеджиева

……….

224615025

Член

Пламен Симеонов Павлов

……….

Веса Георгиева Дюлгерова

……….

224615025

Секретар

Павлина Миткова Бръснарова

……….

Донка Запрянова Матева

……….

224615026

Член

Тарек Камел Лубани

……….

Стефко Атанасов Костов

……….

224615027

Член

Пламен Кирилов Пенев

……….

Ванина Стефанова Ловджиева

……….

224615027

Зам. председател

Петър Даниелов Бръснаров

……….

Лъчезар Милчев Михов

……….

224615029

Председател

Диана Атанасова Кованджиева

……….

Розалина Йорданова Чупетловска

……….

224615029

Член

Тинка Стойкова Цветанова

……….

Елеонора Евгениева Атанасова

……….

224615030

Зам. председател

Маргарита Георгиева Трендафилова

……….

Руска Стоева Богданова

……….

224615030

Член

Веселка Сашкова Александрова

……….

Даниела Маринова Костадинова

……….

224615031

Член

Румен Бориславов Паунов

……….

Стефан Пламенов Николов

……….

224615031

Член

Екатерина Ангелова Велчева

……….

Хайредин Алиев Ликов

……….

224615033

Член

Тотка Цанева Стефанова

……….

Радко Иванов Джамбазов

……….

224615034

Член

Влада Симеонова Захариева

……….

Богомил Зарков Денев

……….

224615035

Член

Веселка Добрева Йорданова

……….

Тотка Иванова Иванова

……….

224615036

Член

Стефан Пресиянов Маринов

……….

Миладин Игнатов Велчев

……….

224615036

Председател

Цветослав Валентинов Владимиров

……….

Димитър Стоянов Дръндев

……….

224615038

Зам. председател

Георги Христов Георгиев

……….

Албена Николова Шейнова

……….

224615040

Секретар

Снежанка Атанасова Попова

……….

Милена Цекова Александрова

……….

224615040

Член

Росица Милева Величкова

……….

Евгения Йорданова Бозева

……….

224615042

Член

Мадлен Владимирова Бъчварова

……….

Елена Йорданова Кузманова

……….

224615043

Член

Кристина Пламенова Пенева

……….

Радка Ангелова Цекова

……….

224615044

Член

Татяна Петрова Владимирова

……….

Бейсим Реджеб Салиф

……….

224615044

Секретар

Маргарита Георгиева Спасова

……….

Георги Асенов Попов

……….

224615045

Член

Катя Благоева Велева

……….

Росица Веселинова Иванова

……….

224615046

Зам. председател

Борислава Росенова Бориславова

……….

Живко Димитров Желев

……….

224615047

Секретар

Теодора Миткова Панагонова

……….

Здравка Антонио Шалева

……….

224615047

Член

Дарина Емилова Николова

……….

Юлия Юлиянова Мирославова

……….

224615048

Председател

Стоименка Емануилова Дякова

……….

Милка Василева Негулова

……….

224615048

Член

Анна Георгиева Афендова

……….

Йълдъз Йълмаз Халил

……….

224615049

Зам. председател

Василка Христова Живкова

……….

Марийка Стоянова Переновска

……….

224615049

Член

Ивета Ботева Тодинова

……….

Миглена Бориславова Георгиева

……….

224615050

Председател

Атанас Стоянов Спиров

……….

Весела Георгиева Пейчева

……….

224615050

Зам. председател

Александра Богомилова Стоянова

……….

Станислава Колева Шошева

……….

224615051

Член

Румяна Симеонова Събева

……….

Евдокия Иванова Димитрова

……….

224615051

Зам. председател

Пенка Василева Неделчева

……….

Мария Кирилова Димитрова

……….

224615051

Член

Стаменка Иванова Иванова

……….

Ширин Хасанова Хабилова

……….

224615052

Член

Славка Георгиева Илиева

……….

Лиляна Иванова Пенева

……….

224615052

Член

Светла Маринова Ичевска

……….

Рени Стефанова Бакърджиева

……….

224615053

Член

Диана Маринова Милушева

……….

Гюрсел Бекиров Хабилов

……….

224615054

Член

Екатерина Юли Кантарджиева

……….

Ваня Тодорова Добрева

……….

224615054

Председател

Боряна Славева Бекярова-Куруджиева

……….

Петър Крумов Манджуров

……….

224615056

Секретар

Румяна Кънчева Христова

……….

Огнян Христов Христов

……….

224615056

Член

Даринка Тодорова Велчева

……….

Светослав Станиславов Иванов

……….

224615057

Член

Теодора Асенова Велчева

……….

Милена Миткова Моралиева

……….

224615057

Член

Радка Георгиева Дилчовска

……….

Христина Димитрова Ангелова

……….

224615058

Член

Светла Пролетцинова Иванова

……….

Лилия Любенова Кирилова

……….

224615059

Член

Борислав Димитров Христов

……….

Кирчо Велинов Герчов

……….

224615059

Член

Катя Драганова Алипиева

……….

Огнян Данаилов Русинов

……….

224615060

Член

Валентин Емилов Дебелянов

……….

Шабан Юсеин Тахир

……….

224615061

Член

Стойна Антонова Георгиева

……….

Виолета Тодорова Александрова

……….

224615062

Секретар

Невена Радивой Кугийска-Аит Алиуа

……….

Стефанка Стефанова Иванчевска

……….

224615064

Член

Ива Кънчева Боева-Димова

……….

Малина Илиева Бачочева

……….

224615064

Секретар

Невена Стефанова Благоева

……….

Дойчин Николаев Шапкаров

……….

224615065

Член

Венцислав Василев Трендафилов

……….

Мустафа Али Хюсеин

……….

224615066

Член

Веселина Асенова Радкова

……….

Евгения Златанова Георгиева

……….

224615066

Член

Ина Методиева Трендафилова

……….

Пелагия Събева Колева

……….

224615067

Зам. председател

Цветанка Кирилова Христова

……….

Лиляна Николова Вардарова

……….

224615067

Член

Мария Дончева Дончева

……….

Мария Стойкова Солдатова

……….

224615067

Член

Диана Йорданова Петкова

……….

Виолета Генчева Карафизова

……….

224615068

Член

Александра Георгиева Бонева

……….

Маргаритка Маринова Миланова

……….

224615069

Председател

Атанас Владимиров Йосифов

……….

Костадинка Иванова Петрова-Трайкова

……….

224615069

Член

Богданка Рачева Панова

……….

Румянка Маринова Цветкова

……….

224615069

Зам. председател

Дойчин Николаев Шапкаров

……….

Диляна Неделчева Петкова

……….

224615070

Член

Любомир Владимиров Игнатов

……….

Иван Крумов Симеонов

……….

224615071

Член

Михаил Здравков Чилингиров

……….

Иванка Цветанова Христова

……….

224615072

Член

Сашка Димитрова Кръстева

……….

Мариян Ангелов Георгиев

……….

224615073

Зам. председател

Десислава Иванова Футекова

……….

Иванка Илиева Христова

……….

224615073

Член

Вяра Пламенова Маринова

……….

Ваня Димитрова Иванова

……….

224615074

Член

Даниела Йорданова Христова

……….

Желка Илиева Тодорова

……….

224615075

Член

Елица Юриева Дамянова-Иванова

……….

Иван Алексов Николов

……….

224615075

Член

Димитринка Томова Ценова

……….

Юлиана Крумова Йорданова

……….

224615076

Член

Вяра Тимотеева Футекова

……….

Красимира Борисова Палуйкова

……….

224615076

Член

Радослав Петров Иванов

……….

Юлия Тодорова Манасиева

……….

224615076

Секретар

Виолета Генчева Карафизова

……….

Диана Йорданова Петкова

……….

224615077

Член

Генка Йовчева Георгиева

……….

Нели Василева Димитрова

……….

224615078

Член

Добромир Красимиров Георгиев

……….

Стоян Знаменков Димитров

……….

224615079

Член

Исмаил Ахмедов Касъмов

……….

Стефка Иванова Панайотова

……….

224615080

Секретар

Евгения Николаева Николова

……….

Весела Стефанова Кирилова

……….

224615080

Член

Хатидже Акифова Касъмова

……….

Петрунка Нейчева Еленкина

……….

224615081

Член

Нели Георгиева Георгиева

……….

Венцислав Миленов Бойков

……….

224615082

Член

Борислав Симеонов Аврамов

……….

Диана Тенева Димитрова

……….

224615082

Член

Александър Бориславов Хитов

……….

Мадлена Страхилова Атанасова

……….

224615083

Член

Тянка Борисова Хаджигенова

……….

Евгения Николаева Николова

……….

224615084

Член

Гергана Георгиева Георгиева

……….

Гавраил Колев Гаврилов

……….

224615084

Член

Мартин Владимиров Венков

……….

Йорданка Валентинова Цветанова

……….

224615084

Председател

Елена Йорданова Спасова

……….

Добрина Николова Клинкова

……….

224615085

Член

Цанка Великова Георгиева

……….

Снежана Радкова Скакова

……….

224615086

Зам. председател

Диана Бориславова Иванова

……….

Дафинка Георгиева Костова

……….

224615087

Председател

Кирил Димитров Вълков

……….

Екатерина Борисова Кишева

……….

224615089

Член

Цветанка Савова Каракашева

……….

Йордан Гетов Йорданов

……….

224615089

Член

Гергана Василева Овчарова

……….

Божидар Любенов Димитров

……….

224615091

Член

Ирина Маринова Михайлова

……….

Тотка Цанева Стефанова

……….

224615092

Член

Стефанка Борисова Иванова

……….

Марийка Иванова Панева

……….

224615093

Член

Петър Витанчов Петров

……….

Николай Миков Асенов

……….

224615094

Зам. председател

Фитие Хамидова Заимова

……….

Тянка Борисова Хаджигенова

……….

224615094

Член

Кристина Георгиева Иванова

……….

Славея Николаева Жекова

……….

224615095

Член

Денис Мартинов Хаджиев

……….

Десислава Иванова Футекова

……….

224615095

Зам. председател

Камелия Огнянова Кюлева

……….

Величка Панайотова Захариева

……….

224615096

Член

Кирил Иванов Георгиев

……….

Йорданка Стефанова Стефанова

……….

224615097

Член

Адриан-Едуардо Веров Попов

……….

Валентина Станчева Тодорова

……….

224615097

Член

Огнян Иванов Аврамов

……….

Миряна Георгиева Петрова

……….

224615097

Член

Моника Петева Златева

……….

Албена Спасова Константинова

……….

224615098

Член

Рени Атанасова Димитрова

……….

Бейсим Салиев Мустафов

……….

224615100

Член

Марийка Иванова Панева

……….

Иванка Генчева Гълъбова

……….

224615101

Зам. председател

Мария Николова Христова

……….

Ваня Николаева Димитрова

……….

224615102

Член

Евгения Петкова Божилова

……….

Георги Иванов Тотев

……….

224615103

Член

Донка Стефанова Ченкова

……….

Христина Игнатова Петрова

……….

224615103

Член

Виктор Илиев Донев

……….

Николай Панайотов Попов

……….

224615104

Секретар

Добрина Николова Клинкова

……….

Теодора Миткова Панагонова

……….

224615104

Член

Диян Илиев Донев

……….

Тонка Николова Митева

……….

224615104

Председател

Миряна Георгиева Петрова

……….

Огнян Иванов Аврамов

……….

224615105

Председател

Весела Стефанова Кирилова

……….

Мария Петрова Стоименова

……….

224615105

Секретар

Светла Цветанова Иванова

……….

Лазар Борисов Борисов

……….

224615105

Член

Петранка Янкова Донева

……….

Георги Стоянов Динков

……….

224615106

Член

Гергана Георгиева Николова

……….

Юсуф Салимов Мехмедов

……….

224615106

Председател

Борислава Георгиева Димитрова

……….

Елена Георгиева Цупарска

……….

224615107

Член

Марио Венков Бобеков

……….

Надя Георгиева Петрунова

……….

224615107

Член

Лиляна Първанова Георгиева

……….

Нели Цветкова Матеева

……….

224615107

Член

Любка Бориславова Кирова

……….

Наталия Томова Иванова

……….

224615108

Член

Тоня Иванова Ташева

……….

Диана Пенкова Петровска

……….

224615108

Член

Стефан Михайлов Стефанов

……….

Борислава Георгиева Димитрова

……….

224615109

Член

Надя Димитрова Мирчева

……….

Георги Славов Карамфилов

……….

224615110

Член

Евгения Йорданова Бозева

……….

Руслан Рахнев Соколов

……….

224615110

Член

Десислава Иванова Тошева-Георгиева

……….

Димчо Антонов Ботев

……….

224615111

Член

Андрей Григоров Сиришнишки

……….

Анелия Стоянова Афендова

……….

224615111

Член

Вероника Маринова Иванова

……….

Дилян Божидаров Младенов

……….

224615112

Секретар

Валерия Цветкова Цанова

……….

Веска Христова Тунева

……….

224615112

Зам. председател

Иван Герчев Пейчев

……….

Цветана Маринова Пеканова-Узунова

……….

224615112

Член

Вангелия Кирилова Чолева

……….

Васил Стоянов Гямчев

……….

224615112

Член

Филип Григоров Сиришнишки

……….

Георги Стоянов Афедов

……….

224615113

Член

Младен Любомиров Младенов

……….

Владимир Митков Вълов

……….

224615114

Член

Еленка Димитрова Коцева

……….

Ясен Маликов Чаушев

……….

224615114

Член

Иван Ангелов Чолев

……….

Калин Виолинов Крънчев

……….

224615115

Секретар

Руска Стоева Богданова

……….

Цветан Захариев Цветков

……….

224615116

Член

Анелия Димитрова Сребрева

……….

Ваньо Ваньов Горчаков

……….

224615116

Председател

Цветан Захариев Цветков

……….

Райна Емилова Танова

……….

224615117

Зам. председател

Димитър Иванов Сребров

……….

Емилия Миткова Денчева

……….

224615117

Член

Валентина Стоянова Спасенова

……….

Диана Стефанова Стефанова

……….

224615118

Член

Кремена Георгиева Иванова

……….

Орлин Иванов Кисьов

……….

224615118

Член

Силвия Петрова Хамънова

……….

Анюта Петкова Каменова-Борин

……….

224615119

Секретар

Ели Никифорова Калчева

……….

Петя Валериева Страхилова

……….

224615119

Член

Николай Иванов Спасов

……….

Борислав Ясенов Чаушев

……….

224615120

Председател

Ели Иванова Тодорова

……….

Цветана Димитрова Дичовска

……….

224615120

Член

Деян Илиев Камберов

……….

Светлинка Георгиева Петрова

……….

224615120

Зам. председател

Мария Георгиева Дринова

……….

Йордан Иванов Стефанов

……….

224615121

Член

Десислава Йорданова Александрова

……….

Емилия Борисова Борисова

……….

224615122

Член

Симеон Иванов Велев

……….

Николета Емилова Колева

……….

224615122

Секретар

Виолета Йорданова Тодорова

……….

Михаела Маринова Николова

……….

224615122

Член

Величка Йорданова Филипова

……….

Атанас Георгиев Харизанов

……….

224615123

Член

Ваня Красимирова Кирилова

……….

Юлия Стоянова Стойнева

……….

224615123

Член

Иван Братоев Братоев

……….

Айше Мехмед Шуган

……….

224615123

Зам. председател

Румяна Ставриева Стоянова

……….

Иван Чавдаров Момчилов

……….

224615124

Член

Маргарита Иванова Борисова

……….

Любомир Валентинов Янев

……….

224615124

Член

Йордан Иванов Стефанов

……….

Галя Георгиева Иванова

……….

224615125

Член

Христина Виденова Козарева

……….

Маргарита Иванова Борисова

……….

224615125

Член

Атанас Георгиев Харизанов

……….

Величка Йорданова Филипова

……….

224615126

Член

Зорница Божинова Маринова

……….

Дарина Кирилова Станчева

……….

 

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.10.2019 в 18:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения