Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 829-МИ
Столична, 17.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Красна поляна“

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 592/16.10.2019 г. от кмета на район „Красна поляна“ с искане за 101 промени в състава на 68 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красна поляна“ от квотата на Партия ГЕРБ: 16 бр. членове, Коалиция БСП за България - 10 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 19 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 56 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красна поляна“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

 

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

1

Член

Явор Евгениев Гичев

……….

Сердал Мехмед Салим

……….

2

Член

Румянка Венкова Игнатова

……….

Йоаннасерафимова Вецова

……….

3

Секретар

Маргарита Еремиева Гиздова

……….

Валентина Кирилова Кирилова

……….

4

Член

Боряна Йорданова Истаткова

……….

Николай Николов Георгиев

……….

4

Член

Рени Тодорова Тодорова

……….

Снежана Стоянова Тодорова

……….

5

Зам.-председател

Милена Илиева Петрова

……….

Мартин Димитров Стоянов

……….

5

Член

Борис Петров Иванов

……….

Езайдин Джелилов Салиев

……….

6

Зам.-председател

Петя Николаева Йорданова

……….

Даниел Николов Георгиев

……….

7

Член

Емилия Бориславова Георгиева

……….

Диана Йорданова Халилова

……….

8

Член

Мая Живкова Марчева

……….

Ахмед Исмаилов Ахмедов

……….

9

Зам. Председател

Румяна Бориславова Георгиева

……….

Бистра Величкова Томерова

……….

9

Председател

Николай Николов Анастасов

……….

Андрея Андреева Граховска

……….

9

Член

Адриана Георгиева Димитрова

……….

Мая Емилова Барзова

……….

9

Секретар

Светозар Георгиев Захариев

……….

Елис Фуат Салим

……….

10

Секретар

Живка Славчева Христова

……….

Йосиф Стефанов Славов

……….

11

Член

Андрея Андреева Граховска

……….

Николай Николов Анастасов

……….

11

Секретар

Слави Ивайлов Кръстев

……….

Божидар  Николов Ралев

……….

11

Зам. Председател

Виолета Георгиева Караиванова

……….

Цветелина Станимирова Андонова

……….

12

Председател

Ели Василева Тодорова

……….

Венцислав Илиев Велиславов

……….

13

Председател

Пенка Христова Драгулова

……….

Николина Веселинова Харалампиева

……….

13

Член

Катя Иванова Стоичкова

……….

Магдалена Лазарова Мирчева

……….

14

Член

Анита Георгиева Киркова

……….

Валери Павлов Иванов

……….

15

Член

Славя Георгиева Киркова

……….

Стефка Стойкова Георгиева

……….

16

Член

Красимира Цанева Петрова

……….

Мария Иванова Близнакова

……….

17

Прдседател

Мариянка Кръстанова Тинкова

……….

Гергана Любомирова Полимерова

……….

17

Член

Лидия Методиева Милева

……….

Величка Димитрова Спасова

……….

18

Член

Пламен Митков Иванов

……….

Божидар Руменов Иванов

……….

20

Секретар

Виолетка Спасова Андонова

……….

Силвия Георгиева Ковачева

……….

21

Член

Александра Валериева Вълчева

……….

Станка Кръстева Димитрова

……….

23

Член

Ева Веселинова Ханджиева

……….

Мария Маркова Стойчева

……….

24

Член

Георги Атанасов Шиваров

……….

Хрисимира Иванова Иванова

……….

25

Член

Иван Стефанов Върлев

……….

Тинко Ефтимов Донков

……….

26

Член

Теодора Георгиева Гергинова

……….

Милка Георгиева Томова

……….

26

Член

Каролина- Мария Ивайлова Бояджиева

……….

Иван Иванов Панпорджиев

……….

27

Зам. Председател

Албена Благоева Рангелова

……….

Петя Малчева Радомирова

……….

27

Секретар

Николай Георгиев Иванов

……….

Виолетка Спасова Андонова

……….

27

Член

Ирина Иванова Младенова

……….

Илия Велков Бонев

……….

28

Член

Михаела Георгиева Начева

……….

Иванка Бончева Герасимова

……….

29

Член

Стефан Младенов Владимиров

……….

Недялка Асенова Младенова

……….

29

Член

Ива Лазарова Лазарова

……….

Кирил Бонев Кирилов

……….

30

Член

Стоянка Николаева Мечкова

……….

Петър Митков Георгиев

……….

30

Зам. Председател

Елка Владимирова Ангеловска

……….

Анета Георгиева Борисова

……….

32

Член

Кирил Андреев  Кирилов

……….

Ирена Йорданова Ангелова

……….

32

Зам. Председател

Цветослава Бин Ха

……….

Алев Ремзиева Хюсеинова

……….

33

Член

Красимир Петров Христов

……….

Маргарита Руменова Йорданова

……….

33

Член

Петрана Иванова Сотирова

……….

Георги Николов Георгиев

……….

34

Секретар

Минка Атанасова Гичева-Ганева

……….

Калина Василева Миткова

……….

34

Член

Лора Валентинова Хаджиева

……….

Зоя Василева Георгиева

……….

35

Зам.Председател

Мария Гавраилова Стоичкова

……….

Денислав Цецов Василев

……….

35

Член

Силвия Георгиева Ковачева

……….

Емилия Симеонова Харалампиева

……….

35

Член

Галина Маринова Карчева

……….

Кремена Иванова Дойчева

……….

36

Член

Димитринка Бориславова Маринова

……….

Тюркян Мустафова Мустафова

……….

37

Член

Нина Стефанова Дишлиева

……….

Хатидже Нуриева Сеидова

……….

38

Член

Йордан Крумов Иванов

……….

Камелия Славкова Георгиева

……….

38

Секретар

Ани Руменова Радкова

……….

Румяна Тодорва Денева

……….

39

Член

Йоана Юрии Петрова

……….

Любомир Николов Чолаков

……….

39

Член

Здравка Трайкова Христова

……….

Вели Али Емин

……….

40

Секретар

Росица Георгиева Николова

……….

Денис Цветанов Цветанов

……….

40

Член

Недялка Тинкова Петрова

……….

Емил Райчев Макариев

……….

40

Член

Николина Атанасова Апостолова

……….

Мария Димитрова Црънчева

……….

41

Член

Марияна Кирилова Маринова

……….

Нора Велинова Петкова

……….

41

Зам. Председател

Евгения Александрова Йорданова

……….

Иван Владимиров Худяков

……….

42

Член

Данчо Теодоров Пеков

……….

Айлин Фикретова Мустафова

……….

43

Член

Емилия Тодорова Павлович

……….

Атанас Иванов Велев

……….

44

Председател

Лидия Руменова Янакиева

……….

Даниела Маринова Кръчмарова

……….

44

Член

Румяна Филева Радева

……….

Лидия Руменова Янакиева

……….

45

Зам. Председател

Даниела Маринова Кръчмарова

……….

Гергана Петрова Илкова

……….

45

Председател

Антония Дончева Лазарова

……….

Даниела Върбанова Данева

……….

45

Член

Ивет Димитрова Коларова

……….

Сергей Асенов Асенов

……….

46

Член

Мартин Георгиев Динков

……….

Хамидян Хамидова Садъкова

……….

47

Член

Донка Георгиева Динкова

……….

Жюлвянт  Фуат Фикри

……….

48

Член

Албена Младенова Митова

……….

Тихомир Георгиев Ангелушев

……….

48

Член

Александрина Петрова Иванова

……….

Боряна Димитрова Димитрова

……….

49

Зам.-председател

Християн Христов Митов

……….

Веселин Георгиев Ангелушев

……….

49

Член

Христина Валентинова Иванова

……….

Светлана Генчева Иванова

……….

50

Председател

Райна Стефанова Колева

……….

Елена Димитрова Лещанска

……….

50

Член

Росен Борисов Карпузов

……….

Тодор Данев Донев

……….

51

Зам. Председател

Карло Димитров Атанасов

……….

Марияна Богданова Цветкова

……….

51

Секретар

Севдалина Николова Радева

……….

Борислав Димитров Петров

……….

52

Председател

Емилиян Георгиев Керемидов

……….

Райна Стефанова Колева

……….

52

Член

Богдан Светославов Пешков

……….

Катерина Димитрова Цветанова

……….

53

Член

Тодорка Тодорова Петкова

……….

Асен Генчев Асенов

……….

54

Член

Иванка Димитрова Ставрева

……….

Марин Цветанов Велев

……….

54

Член

Жана Иванова Цветанова

……….

Кънчо Рашков Кънчев

……….

55

Член

Теодора Петрова Тодоранчева

……….

Салих Ахмед Мустафа

……….

56

Председател

Вероника Ангелова Борисова

……….

Иван Стефанов Симеонов

……….

57

Секретар

Лиа Ефтимова Захариева

……….

Петрана Василева Малинова

……….

58

Член

Атанаска Атанасова Милчова

……….

Коста Христов Къчев

……….

59

Член

Борис Григоров Оров

……….

Гергана Симеонова Чорбаджийска

……….

60

Председател

Таня Стефанова Ангелова

……….

Мариана Йорданова Попова

……….

64

Член

Никола Пламенков Николов

……….

Лилия Георгиева Николова

……….

67

Секретар

Дарина Иванова Рачева

……….

Анна Мария Славчева Костова

……….

68

Член

Ивилияна Георгиева Илиева

……….

Ирина Вескова Илиева

……….

69

Член

Иванка Стойнева Крайшникова

……….

Боянка Станоева Костова

……….

69

Секретар

Валентина Стоянова Костова

……….

Кристиян Константинов Костадинов

……….

70

Член

Мария-Светослава Бориславова Шаранкова

……….

Димитър Стоянов Димитров

……….

71

Председател

Василка Мирчева Ганчева

……….

Теодор Василев Ангелов

……….

73

Член

Павлета Веселова Донева

……….

Елена Райкова Райкова

……….

75

Член

Ивелина Веселинова Павлова

……….

Гюлдан Неджибова Мустафова

……….

76

Член

Неделя Кирилова Тодорова

……….

Нурджан Зулкуф Мехмед 

……….

77

Зам. Председател

Елка Георгиева Трайкова-Йоргова

……….

Валерия Иванова Василева

……….

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 17.10.2019 в 18:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 1249-МИ / 07.01.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1248-МИ / 22.12.2021

  относно: Предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1247-МИ / 22.09.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

всички решения