Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 777-МИ
Столична, 11.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК

 

Постъпило е предложение от Полина Витанова за назначаване на Ива Божилова Божилова - Боцева, Йордан Кирилов Йорданов, Елена Георгиева Баракова, Любомир Александров Арсов, Виолета Борисова Борисова, Костадинка Георгиева Калончева, Мартин Огнянов Георгиев, Веселина Кирилова Кирилова- Стаменова, Стела Димитрова Лазарова - Щуркова и Ирина Теодорова Иванова на длъжност технически сътрудник.

На основание чл. 63 ИК и Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г.на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община (ОИК) прие

РЕШИ

  1. Назначава Ива Божилова Божилова - Боцева, ЕГН ……….., Йордан Кирилов Йорданов, ЕГН ……….., Елена Георгиева Баракова, ЕГН ……….., Любомир Александров Арсов, ЕГН ……….., Виолета Борисова Борисова, ЕГН ……….., Костадинка Георгиева Калончева, ЕГН ……….., Мартин Огнянов Георгиев, ЕГН ……….., Веселина Кирилова Кирилова- Стаменова, ЕГН ……….. Стела Димитрова Лазарова - Щуркова, ЕГН ……… и Ирина Теодорова Иванова, ЕГН ......... за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на ОИК.

Определя месечно възнаграждение на експерт в размер на 560 лв, месечно.

Назначените лица по по-горе ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до обявяване на окончателните  изборните резултати от произвежданите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Препис от решението да се изпрати на Столична община за сключване на договори с назначените лица.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 11.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения