Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 770-МИ
Столична, 10.10.2019

ОТНОСНО: Констатирани нарушения по чл. 183, ал. 3 ИК на територията на район Лозенец на Столична община

 

В ОИК Столична община е постъпило писмо  с  вх. № 507/09.10.2019 г., от Столичен инспекторат - СО, относно констатирани нарушения във връзка с разпространението на агитационни материали свързани с провеждането на  изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Към писмото е  приложен констативен протокол, съставен и подписан от старши инспектор към Столичен инспекторат, и снимки на агитационни материали, поставени на територията на район Лозенец, в нарушение на чл. 183 ал. 3 от ИК и Заповед № СО15-РД-09-1292/17.09.2019 г. на кмета на Столична община – КП-19-0027652 от 30.09.2019 г. – върху стълбове на уличното осветление – 50бр. плакати на бул. Черни връх, в участъка между бул. Свети Наум до бул. Дж. Баучър.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 183 ал. 3 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК, във връзка с т. 22 на Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

УКАЗВА на кмета на район Лозенец, Столична община да премахне незабавно агитационните материали, поставени в нарушение на ИК на местата, посочени в мотивната част на настоящото решение.

Препис от решението и от констативните протоколи на Столичен инспекторат да се изпратят на кмета за изпълнение.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения