Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 768-МИ
Столична, 10.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Витоша“– СО

В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 529/10.10.2019 г. от кмета на район „Витоша" с искане за 131 промени в състава на 73 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Витоша" - СО от квотата на Партия ГЕРБ: 25 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 27 бр. членове, Партия ДПС – 9 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 68 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица/членове от квотите на същата партия/коалиция.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5 и т.6, във връзка с чл. 51, ал.2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

 1. Освобождава  членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Витоша" - СО, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224617049

секретар

Васил Орлинов Попов

 

Мария Георгиева Тимева

 

224617001

председател

Анна Николаева Лалева

 

Ангелина Велинова Георгиева

 

224617002

член

Албена Григорова Седефчева

 

Пенка Николова Димитрова

 

224617003

член

Пенка Николова Димитрова

 

Албена Григорова Седефчева

 

224617022

член

Георги Атанасов Димитров

 

Виктория Иванова Чучкова-Георгиева

 

224617025

член

Дора Василева Панкова

 

Васил Недялков Василев

 

224617032

зам.-председател

Анита Георгиева Терзиева

 

Станой Иванов Ботев

 

224617035

зам.-председател

Анита Красимирова Христова

 

Виктория Любомирова Клещанова

 

224617037

секретар

Йоанна Любомирова Цекова

 

Мерджан Месут Хасан

 

224617037

член

Свилен Димитров Свиленов

 

Мила Милчева Виденова

 

224617040

председател

Атанас Колов Атанасов

 

Цветанка Сандова Шейнова

 

224617041

зам.-председател

Тодор Николов Белев

 

Виктория Бойкова Адамова

 

224617044

член

Даниела Константинова Сеизова

 

Симеон Николаев Стоянов

 

224617047

секретар

Цветелин Илиев Илиев

 

Ана-Мария Юлианова Михайлова

 

224617048

секретар

Боряна Маринова Тодорова

 

Радинка Колева Еремиева

 

224617051

член

Марианна Богданова Павлова

 

Ангел Николов Колев

 

224617052

член

Кристиана Стефанова Йорданова-Андреева

 

Йордан Йорданов Павлов

 

224617055

член

Деница Димитрова Димитрова

 

Анита Георгиева Терзиева

 

224617059

член

Иван Стоянов Стоименов

 

Здравка Владова Михайлова

 

224617060

секретар

Йорданка Стефанова Панайотова

 

Станка Григорова Стойкова

 

224617064

секретар

Радостина Василева Вълчинова

 

Константин Илиев Илиев

 

224617067

член

Стоян Николаев Николов

 

Васил Георгиев Георгиев

 

224617068

член

Емил Крумов Христов

 

Яна Ангелова Станойчева

 

224617072

член

Маргарет Александрова Трайкова

 

Иво Васков Зарков

 

224617073

зам.-председател

Петър Славчев Илиев

 

Петранка Георгиева Герасимова

 

224617038

член

Василка Илиева Ценева

 

Валерия Любомирова Първанова

 

224617001

член

Тодор Радиум Токин

 

Севда Ангелова Йосифова

 

224617002

член

Тодор Владимиров Денев

 

Божидар Лазаров Митев

 

224617003

член

Синела Венциславова Симеонова

 

Пенка Василева Димитрова

 

224617004

член

Марин Драгомилов Драганов

 

Екатерина Николова Сугерова

 

224617005

член

Цветелина Младенова Драганова

 

Ангел Серафимов Ботев

 

224617006

член

Божко Кирилов Тодоринов

 

Десислава Жекова Жечева

 

224617007

член

Станислава Иванова Стефанова

 

Пепи Тодоова Кръстанова

 

224617008

член

Елена Христова Стоицова

 

Илиян Елисаветов Цветков

 

224617013

член

Йорданка Русева Сантова

 

Малина Атанасова Карагьозова

 

224617001

Член

Атанас Димов Константинов

 

Тодор Маринов Варадинов

 

224617011

Член

Капка Георгиева Тодорова

 

Антон Васков Александров

 

224617014

Зам.председател

Кирякула Андониу Манолова

 

Явор Ростиславов Шишков

 

224617015

Член

Милена Гергинова Левтерова

 

Христо Николов Данчев

 

224617016

Зам.председател

Антоанета Христова Георгиева

 

Добри Свилен Шиячки

 

224617017

Член

Анжела Гергинова Игнатова

 

Милена Гергинова Левтерова

 

224617018

Член

Людмила Филипова Атанасова

 

Антоанета Христова Георгиева

 

224617019

Член

Тодор Илиев Игнатов

 

Силвия Здравкова Славчева

 

224617022

Член

Георги Владимиров Йосифов

 

Луиза Христова Христова

 

224617025

Член

Лъчезар Каменов Йорданов

 

Валентин Иванов Такиев

 

224617028

Член

Таня Николова Муховска

 

Зорница Божилова Каранова

 

224617031

Зам.председател

Ана-Мария Юлианова Михайлова

 

Тодор Илиев Игнатов

 

224617034

Зам.председател

Петя Константинова Златкова

 

Любка Димитрова Муховска

 

224617037

Председател

Даниела Гергинова Димитрова

 

Методи Александров Гогов

 

224617038

Член

Звезда Първанова Богданова

 

Стоян Руменов Русков

 

224617041

Член

Гергана Димитрова Георгиева

 

Звезда Първанова Богданова

 

224617044

Член

Анна Танева Грънчарова

 

Радослав Колев Георгиев

 

224617047

Зам.председател

Елена Георгиева Савова

 

Анжела Гергинова Игнатова

 

224617050

Член

Анета Атанасова Никифорова

 

Таня Николова Муховска

 

224617053

Секретар

Ася Атанасова Близнакова

 

Петя Константинова Златкова

 

224617056

Член

Маргарета Георгиева Георгиева

 

Радослав Георгиев Георгиев

 

224617059

Секретар

Мартина Володиева Маринова

 

Даниела Гергинова Димитрова

 

224617062

Член

Николай Николов Грънчаров

 

Моника Николинова Костова

 

224617065

Председател

Елисавета Емануилова Асенова

 

Пламен Христов Панкев

 

224617068

Член

Михаил Максимов Върбанов

 

Георги Красимиров Георгиев

 

224617071

Председател

Антон Танев Попхристов

 

Антон Светлинов Събчев

 

224617001

секретар

Борис Смиренов Тонев

 

Златина Гогова Атанасова

 

224617002

член

Петър Ванев Недков

 

Раим Мехмед Раим

 

224617003

член

Мария Николаева Стрельова

 

Катя Василева Ангелова

 

224617004

секретар

Елица Георгиева Симеонова

 

Емине Байрамали Шабан

 

224617005

зам.-председател

Райна Петрова Станкова

 

Веселина Григорова Паригвоздева

 

224617006

председател

Пенчо Драганов Кирев

 

Димка Иванова Евтимова

 

224617007

член

Радостина Владимирова Райчева

 

Севгюл Бейсим Юсеин

 

224617008

секретар

Кристиан Анатолиев Илиев

 

Ангелина Паунова Канева

 

224617009

зам.-председател

Мария Веселинова Петрова

 

Евелина Петкова Иванова

 

224617010

член

Ана Димитрова Нейкова

 

Зехни Мустафа Мустафа

 

224617011

член

Зорка Димитрова Кирилова

 

Недялка Кирова Янева

 

224617012

член

Теменужка Илиева Мишева

 

Кирила Николова Бобчева

 

224617013

зам.-председател

Мария Стефанова Стефанова-Владимирова

 

Димитър Савов Савов

 

224617014

член

Даниела Велкова Будинова

 

Спасимир Иванов Москов

 

224617015

член

Станка Николова Стефанова

 

Пенка Иванова Василева

 

224617016

член

Деян Иванов Деянов

 

Васил Димитров Василев

 

224617017

член

Евгения Николова Деянова

 

Зоя Давидова Асенова

 

224617018

зам.-председател

Надя Филипова Йорданова

 

Тошко Кирилов Димитров

 

224617019

член

Валентина Илиева Душкова

 

Славка Ангелова Динева

 

224617020

член

Иван Димитров Иванов

 

Мария Костова Минчева

 

224617021

член

Виктория Стоянова Николова

 

Антонина Стефанова Ангелова

 

224617022

зам.-председател

Васил Недялков Василев

 

Мариян Иванов Стойнов

 

224617023

член

Петър Дойчинов Антов

 

Маргаритка Карамфилова Димова

 

224617024

член

Росица Петрова Иванова

 

Пламен ДОнчев Дончев

 

224617025

член

Филиян Венелинов Иванов

 

Марияна Георгиева Димитрова

 

224617026

член

Лиляна Димитрова Мирчева

 

Христо Иванов Христов

 

224617027

член

Виолина Георгиева Владимирова

 

Ръдван Мехмед Халил

 

224617028

член

Виолетка Върбанова Петкова

 

Павлинка Петрова Стоянова

 

224617029

член

Росица Стефанова Костадинова

 

Тинка Ангелова Герджилова

 

224617030

член

Виолета Сашова Амзина

 

Анна Дамяновна Македонска

 

224617031

член

Камелия Димитрова Григорова

 

Ира Михайлова Малинова

 

224617032

член

Ангел Златков Китов

 

Джават Неази Кадир

 

224617033

член

Камелия Цветанова Палавейска

 

Емил Петков Ангелов

 

224617034

член

Снежина Валентинова Джамбазка

 

Тодор Лозанов Тодоров

 

224617035

секретар

Павел Михайлов Дяконов

 

Гюсюм Юмер Раим

 

224617036

председател

Иван Домитров Милчев

 

Гюнер Фами Салиф

 

224617038

секретар

Мария-Магдалена Маринелова Кирилова

 

Иван Цветанов Велинов

 

224617039

член

Боряна Христова Ботьова

 

Марияна Иванова Николова

 

224617040

член

Виолета Димитрова Йорданова-Николова

 

Недялка Петрова Йорданова

 

224617041

член

Зоя Йорданова Дамянова

 

Анета Йорданова Асенова

 

224617042

член

Радослава Атанасова Александрова-Милчева

 

Цветелина Бончева Яковчева

 

224617043

член

Томислава Илиянова Томовска

 

Богомил Руненов Яковчиев

 

224617044

член

Снежана Михайлова Трифонова

 

Радостина Иванова Павелова

 

224617048

член

Ванцета Георгиева Тушева

 

Дамян Йорданов Дамянов

 

224617049

член

Христиан Здравков Йовчев

 

Катя Петкова Йолова

 

224617050

член

Ангел Николов Колев

 

Юсуф Рейхан Рамадан

 

224617051

член

Ивана Владимирова Златкова

 

Петя Александрова Коновска 

 

224617052

член

Коце Тодоров Симов

 

Салих Хасанов Сюлейманов

 

224617053

член

Борислав Тодоров Янков

 

Диана Бонева Димитрова

 

224617054

член

Тодорка Петрова Янкова

 

Антон Тодоров Сендов

 

224617055

член

Емил Добринов Василев

 

Валентина Цветанова Вълчева

 

224617056

член

Марио Пламенов Иванов

 

Тодор Колев Димитров

 

224617057

член

Йоанна Цветозарова Маринова

 

Владимир Дженов Драганов

 

224617058

зам.-председател

Радослава Стефанова Русева

 

Соня Георгиева Попова

 

224617059

член

Марияна Коцева Стоянова

 

Верка Петрушинова Сотирова  

 

224617061

член

Елица Кънчева Шопова

 

Радослав Цвятков Иванов

 

224617062

член

Николина Динева Димитрова

 

Соня Бориславова Тодева

 

224617063

член

Антон Йорданов Петров

 

Митю Йорданов Митев

 

224617064

член

Марио Пламенов Кръстев

 

Цветелина Николова Андреевич

 

224617065

член

Георги Георгиев Димитров

 

Теодора Дончева Заверджиева

 

224617066

член

Боряна Данаилова Касабова

 

Албена Вичева Минчева

 

224617067

член

Стефан Витков Славков

 

Моника Вичева Минчева

 

224617068

член

Кръстина Петрова Райкова

 

Красимира Капарева Иванова

 

224617069

член

Георги Василев Първанов

 

Зоя Събинова Раднева

 

224617070

член

Софка Симеонова Първанова

 

Габриела Георгиева Лазарова

 

224617071

член

Виктория Николова Цекова

 

Йордан Борисов Илиев

 

224617072

член

Пламен Георгиев Кювлиев

 

Петър Лъчезаров Иванов

 

224617073

член

Светослав Веселинов Дончев

 

Георги Тодоров Иванов

 

224617030

член

Александър Руменов Иванов

 

Кристияна Колева Колева

 

2.Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения