Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 765-МИ
Столична, 09.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 1/един брой/ служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в Район „Илинден”.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Илинден” с вх. № 505/09.10.2019 г, за назначаване съставът на 1 /един брой/ служебна секционни избирателна комисиа /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: общ брой членове - Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 1бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Коалиция „Демократична България- Обединение“ - 1 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ:1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ – 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Назначава състава на 1 /един брой/ служебна СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224612041

Председател

Катя Димитрова Станимирова

………..

224612041

Зам. председател

Ирена Стоянова Мемеди

………..

224612041

Секретар

Емилия Петрова Илиева

………..

224612041

Член

Гечко Пейков Гечев

………..

224612041

Член

Валери Владимиров Мичев

………..

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 791-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“

  • № 790-МИ / 12.10.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“

  • № 789-МИ / 12.10.2019

    относно: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Столична община

всички решения