Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 763-МИ
Столична, 09.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 1/един брой/ служебна секционна избирателна комисия /СИК/ в Район „Оборище”

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Оборище” с вх. № 496/08.10.2019 г, за назначаване съставът на 1 /един брой/ служебна секционни избирателна комисиа /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: общ брой членове - Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 1бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 1 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ:1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

Назначава състава на 1 /един брой/ служебна СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Издава удостоверения на назначените членове.

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224604060

Председател

Антоанета Дочева Николова

……….

224604060

Зам. председател

Мария Георгиева Стоичкова

……….

224604060

Секретар

Екатерина Стоянова Васева-Мавродиева

……….

224604060

Член

Ерик Симеонов Соколов

……….

224604060

Член

Шабан Хасан Мурад

……….

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения