Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 761-МИ
Столична, 09.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Младост” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район „Младост” с вх. № 495/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/, в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е и списък на резервните членове на служебните СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: общ брой членове - Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП за България - 2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 2 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове, като в това число ръководство – Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП за България - 2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ - 0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от ИК и Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 3 /десет броя/ служебни СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

1

224615126

Председател

Иванка Видева Костадинова

……….

2

224615126

Зам. председател

Елина Лазарова Петрова

……….

3

224615126

Секретар

Красимира Анатолиева Ачкова

……….

4

224615126

Член

Цветелина Иванова Ефтимова

……….

5

224615126

Член

Дарина Кирилова Станчева

……….

6

224615127

Председател

Светослав Тошев Тошев

……….

7

224615127

Зам. председател

Лиляна-Цезия Маринова Механджийска

……….

8

224615127

Секретар

Юлиана Георгиева Стефанова

……….

9

224615127

Член

Лиляна Викторова Вълчева

……….

10

224615127

Член

Гергана Кънчева Борисова-Папантониу

……….

Издава удостоверения на назначените членове.

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Младост”.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения