Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 759-МИ
Столична, 09.10.2019

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост - община Столична

Във връзка с формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в район Младост, община Столична, Общинска избирателна комисия в Столична община разгледа Заповед № 518/19.09.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Анна“ София АД и Заповед № 08/30.09.2019 г. на Управителя на Хоспис „Младост“ ЕООД, с които ръководителите на посочените заведения са образували избирателни секции на територията на тези заведения.

Със Заповед № СОА19-РД09-1282 от 12.09.2019г. на Кмета на Столична община, е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, образувани от техните ръководители, като със Заповед на Кмета на район „Младост”, са определени следните номера на служебните секции, а именно – № 224615126-служебна секция във Университетска болница за активно лечение „Света Анна“-София АД, ул. „Димитър Моллов“ № 1 и № 224615127 – Хоспис „Младост“ ЕООД, жк Младост 3, ул. „Св. Преображение“ № 20.

Поради което и на основание чл.87, ал.1, т.7, чл. 8 и чл. 9 от ИК и Решение № 632-МИ/20.08.2019 г. на ЦИК и във връзка горепосочените заповеди на директорите на заведенията, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

Р Е Ш И:

Формира следната единна номерация на служебни избирателни секции в Район „Младост“, Столична община, както следва:

№ 224615126-служебна секция във Университетска болница за активно лечение „Света Анна“-София АД, ул. „Димитър Моллов“ № 1

№ 224615127 – Хоспис „Младост“ ЕООД, жк Младост 3, ул. „Св. Преображение“ № 20

където

22 е номерът на областта - за София-град

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ е 46

15 е номерът на административния район Младост, съгласно ЕКАТТЕ

126 и 127 са номерата на служебните секции в административните райони.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения