Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 95/13.09.2019г. от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, представлявана от  Йордан Ангелов Нихризов, чрез Емил Емилов Атанасов - пълномощник, заведено под № 10 на 13.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за  общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК -приложение № 44-МИ от изборните книжа е подписано пълномощника на представляващия партията. Представени са пълномощно и удостоверение за регистрация от ЦИК. В заявлението е посочено наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решение за регистрация на ЦИК - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град(ОИК)

РЕШИ:

Регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“  за участие в изборите за общински съветници в   на Столична община на 27 октомври 2019г.

   Партията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения