Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 707-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 92 /деветдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Красно село”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район “Красно село”  с вх. № 360/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 193 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 163 бр. членове, ПП ДПС – 92 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 92 бр. членове, ПП „Воля“- 92 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 12 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 92 бр., Коалиция „БСП за България“ - 92 бр., ПП ДПС – 36 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 39 бр., ПП „Воля“- 17 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 92 /деветдесет и два/ броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224602001

Председател

Лазаринка Иванова Тодорова

……….

224602001

Зам. председател

Недрет Невзат Невзат

……….

224602001

Секретар

Мария Христова Владимирова

……….

224602001

Член

Валентина Иванова Койчева

……….

224602001

Член

Боряна Станкова Янакиева

……….

224602001

Член

Мария Венцеславова Факирова

……….

224602001

Член

Нуршен Салиф Салиф

……….

224602002

Председател

Галина Йорданова Господинова

……….

224602002

Зам. председател

Антоанета Асенова Илиева

……….

224602002

Секретар

Иваничка Стоянова Червенкова

……….

224602002

Член

Лидия Божилова Грозданова

……….

224602002

Член

Валери Илиев Пенев

……….

224602002

Член

Марияна Пенева Максимова

……….

224602002

Член

Красина Красимирова Невзат

……….

224602003

Председател

Марга Иванова Тодорова-Звездарска

……….

224602003

Зам. председател

Елена Стоилова Антонова

……….

224602003

Секретар

Мария Георгиева Дилова

……….

224602003

Член

Иван Огнянов Опренов

……….

224602003

Член

Николай Марков Николов

……….

224602003

Член

Евелина Иванова Велинова-Денчева

……….

224602003

Член

Ива Радкова Мутафова

……….

224602004

Председател

Силвия Симеонова Попова

……….

224602004

Зам. председател

Евгения Кирилова Тополова

……….

224602004

Секретар

Лидия Пламенова Стоянова

……….

224602004

Член

Анна Петрова Давидкова

……….

224602004

Член

Марияна Петрова Петрова

……….

224602004

Член

Славян Красимиров Колев

……….

224602004

Член

Евгени Михайлов Денчев

……….

224602005

Председател

Янка Петкова Момчева

……….

224602005

Зам. председател

Диана Иванова Лозанова

……….

224602005

Секретар

Красимира Стойнева Методиева

……….

224602005

Член

Димитър Илиев Илиев

……….

224602005

Член

Омар Абуллатиф Шабарек

……….

224602005

Член

Блага Димитрова Митева

……….

224602005

Член

Петя Иванова Генова

……….

224602006

Председател

Благородна Георгиева Ангелова

……….

224602006

Зам. председател

Елка Миленова Иванова

……….

224602006

Секретар

Екатерина Михайлова Паничарова-Анаткова

……….

224602006

Член

Сенко Калинов Конжилов

……….

224602006

Член

Александра Петкова Филипова

……….

224602006

Член

Ася Валериева Петрова

……….

224602006

Член

Мюмюн Юсеин Реджеб

……….

224602007

Председател

Пламен Луканов Луканов

……….

224602007

Зам. председател

Людмила Василева Миланова

……….

224602007

Секретар

Ерина Георгиева Дилова

……….

224602007

Член

Катя Стоянова Велинова

……….

224602007

Член

Неделчо Дечев Неделчев

……….

224602007

Член

Виолета Петрова Нешева

……….

224602007

Член

Нанси Емилова Петрова

……….

224602008

Председател

Атанас Людмилов Генчев

……….

224602008

Зам. председател

Цветанка Симеонова Рангелова-Деветашка

……….

224602008

Секретар

Силвена Валентинова Радилова

……….

224602008

Член

Николай Иванов Янев

……….

224602008

Член

Парашкева Георгиева Кирова-Панайотова

……….

224602008

Член

Емилия Петрова Михайлова

……….

224602008

Член

Симеон Иванов Сапунджиев

……….

224602009

Председател

Памела Николаева Зехирева

……….

224602009

Зам. председател

Никомил Никомилов Михайлов

……….

224602009

Секретар

Иван Стефанов Страхинов

……….

224602009

Член

Венцислав Никифоров Михайлов

……….

224602009

Член

Жанета Александрова Панайотова

……….

224602009

Член

Мария Иванова Петрова

……….

224602009

Член

Симеон Юлиянов Трифонов

……….

224602010

Председател

Лалка Трифонова Цанева

……….

224602010

Зам. председател

Любомир Иванов Илиев

……….

224602010

Секретар

Лъчезар Бориславов Христов

……….

224602010

Член

Вера Йосифова Михайлова

……….

224602010

Член

Лора Кирилова Лазарова

……….

224602010

Член

Юлиян Антонов Трифонов

……….

224602010

Член

Николай Иванов Велинов

……….

224602011

Председател

Марианна Богданова Павлова

……….

224602011

Зам. председател

Йолита Валентинова Панчева

……….

224602011

Секретар

Любомира Йорданова Веселинова

……….

224602011

Член

Васил Георгиев Василев

……….

224602011

Член

Пламена Желязкова Митева

……….

224602011

Член

Тодор Петров Петров

……….

224602011

Член

Асен Борисов Асенов

……….

224602012

Председател

Александър Кръстев Попов

……….

224602012

Зам. председател

Христина Смиленова Лозева

……….

224602012

Секретар

Митко Йорданов Божилов

……….

224602012

Член

Марин Георгиев Георгиев

……….

224602012

Член

Илиян Никифоров Дарданов

……….

224602012

Член

Надя Георгиева Илиева

……….

224602012

Член

Наталия Генадиевна Дафинкичева

……….

224602013

Председател

Георги Станимиров Туджаров

……….

224602013

Зам. председател

Павлина Станчева Спасова

……….

224602013

Секретар

Невяна Петрова Петрова

……….

224602013

Член

Александър Стефанов Василев

……….

224602013

Член

Тодор Славков Славков

……….

224602013

Член

Александрос Ивайлов Йонков

……….

224602013

Член

Златко Пламенов Давчев

……….

224602014

Председател

Петьо Ангелов Дафинкичев

……….

224602014

Зам. председател

Татяна Ганчева Стоева

……….

224602014

Секретар

Мария Вълчева Митева

……….

224602014

Член

Мартин Димитров Тончев

……….

224602014

Член

Станимир Маринов Митев

……….

224602014

Член

Георгит Георгиева Илиева

……….

224602014

Член

Цветан Илиев Атанасов

……….

224602015

Председател

Юлия Иванова Пранджева

……….

224602015

Зам. председател

Иван Борисов Бъчваров

……….

224602015

Секретар

Емил Николов Кирилов

……….

224602015

Член

Радослав Белчев Колев

……….

224602015

Член

Стайчо Иванов Колев

……….

224602015

Член

Христо Ангелов Тошев

……….

224602015

Член

Мария Георгиева Дамянова

……….

224602016

Председател

Йордан Емилов Станчев

……….

224602016

Зам. председател

Пенка Тодорова Михайлова-Тахова

……….

224602016

Секретар

Светослав Ненков Беличев

……….

224602016

Член

Александър Асенов Стефанов

……….

224602016

Член

Виолета Василева Бошнакова

……….

224602016

Член

Емир Мохамед Хумади

……….

224602016

Член

Исмаил Сюлейманов Юмеров

……….

224602017

Председател

Светлана Веселинова Прангова

……….

224602017

Зам. председател

Йоланта Филипова Попова

……….

224602017

Секретар

Петър Георгиев Фурнаджиев

……….

224602017

Член

Емануил Стефанов Димитров

……….

224602017

Член

Христо Петров Христов

……….

224602017

Член

Радина Светославова Стоянова

……….

224602017

Член

Красимир Славов Кръстев

……….

224602018

Председател

Мартина Добринова Маркова

……….

224602018

Зам. председател

Стойна Манолова Станкова

……….

224602018

Секретар

Ивайло Емилов Данаилов

……….

224602018

Член

Александър Иванов Червенков

……….

224602018

Член

Харитина Лука Джартазанова

……….

224602018

Член

Здравко Николов Митков

……….

224602018

Член

Христиан Здравков Стоименов

……….

224602019

Председател

Иван Тодоров Цанков

……….

224602019

Зам. председател

Севда Минчева Богданова

……….

224602019

Секретар

Христо Стойчев Михайлов

……….

224602019

Член

Албена Стоянова Георгиева

……….

224602019

Член

Али Аббас Муртада

……….

224602019

Член

Мариела Георгиева Анева

……….

224602019

Член

Георги Димитров Хаджиев

……….

224602020

Председател

Бистра Славчева Дилова

……….

224602020

Зам. председател

Ангелина Станкова Гюрова

……….

224602020

Секретар

Екатерина Христова Чакърова

……….

224602020

Член

Асен Славейков Денов

……….

224602020

Член

Валерия Георгиева Цанкова

……….

224602020

Член

Димитър Андреев Ерменков

……….

224602020

Член

Евгения Иванова Коцева

……….

224602021

Председател

Полина Николова Петрова

……….

224602021

Зам. председател

Кристина Тодорова Христова

……….

224602021

Секретар

Светлана Димитриевна Михайлова

……….

224602021

Член

Мима Георгиева Тодорова-Тенева

……….

224602021

Член

Емил Василев Стойканов

……….

224602021

Член

Здравка Богданова Боева

……….

224602021

Член

Деница Данаилова Вълчова

……….

224602022

Председател

Христо Венциславов Ценов

……….

224602022

Зам. председател

Анка Крумова Славкова

……….

224602022

Секретар

Миладин Георгиев Атанасов

……….

224602022

Член

Крум Симеонов Золкин

……….

224602022

Член

Таня Серафимова Кошова

……….

224602022

Член

Димитър Стоянов Атанасов

……….

224602022

Член

Десислава Ангелова Илиева

……….

224602023

Председател

Мариана Добринова Братоева-Аврамова

……….

224602023

Зам. председател

Юлия Цветанова Стойканова

……….

224602023

Секретар

Славея Кирилова Цекова

……….

224602023

Член

Юлияна Станкова Господинова

……….

224602023

Член

Росица Георгиева Нинова

……….

224602023

Член

Никол Ивайлова Петрова

……….

224602023

Член

Гергана Маринова Георгиева

……….

224602024

Председател

Павлина Петрова Иванова

……….

224602024

Зам. председател

Мария Валериева Димитрова

……….

224602024

Секретар

Йонка Атанасова Димитрова-Добрева

……….

224602024

Член

Николина Кольова Петрова

……….

224602024

Член

Виктория Кирилова Петрова

……….

224602024

Член

Любен Петров Димитров

……….

224602024

Член

Пламен Георгиев Каракостов

……….

224602025

Председател

Светослав Маринов Григоров

……….

224602025

Зам. председател

Таня Николова Николова

……….

224602025

Секретар

Вивиан Николаева Карагьозова

……….

224602025

Член

Борислав Кръстев Захариев

……….

224602025

Член

Влади Свиленов Стойнев

……….

224602025

Член

Теменужка Николова Димитрова

……….

224602025

Член

Екатерина Петрова Димитрова

……….

224602026

Председател

Валентин Велчев Василев

……….

224602026

Зам. председател

Дочка Гергиева Петрова

……….

224602026

Секретар

Даниел Мартинов Иванов

……….

224602026

Член

Велислав Николаев Карадачки

……….

224602026

Член

Евгения Василева Стойканова

……….

224602026

Член

Ерик Лъчезаров Лечев

……….

224602026

Член

Цветан Светомиров Величков

……….

224602027

Председател

Андрей Рашков Атанасов

……….

224602027

Зам. председател

Дениз Невзат Анова

……….

224602027

Секретар

Албена Костадинова Гемова

……….

224602027

Член

Виолета Савова Петкова

……….

224602027

Член

Красимира Вълчева Петрова

……….

224602027

Член

Джесика Албенова Георгиева

……….

224602027

Член

Любен Олегов Петров

……….

224602028

Председател

Захари Боянов Захариев

……….

224602028

Зам. председател

Георги Милков Георгиев

……….

224602028

Секретар

Симеон Светославов Чакъров

……….

224602028

Член

Диляна Николова Пенджурова

……….

224602028

Член

Евелина Константинова Нешева

……….

224602028

Член

Красимира Лука Джартазанова-Котение

……….

224602028

Член

Павел Венциславов Дешев

……….

224602029

Председател

Венцислав Василев Якимов

……….

224602029

Зам. председател

Ася Борисова Назиф

……….

224602029

Секретар

Рени Давидова Димова

……….

224602029

Член

Радост Стефанова Станчева-Стойчева

……….

224602029

Член

Йордан Димов Киряков

……….

224602029

Член

Цветанка Георгиева Ерменкова

……….

224602029

Член

Милка Пенева Цветанова

……….

224602030

Председател

Тихомир Николов Дилов

……….

224602030

Зам. председател

Ралица Пламенова Гоцева

……….

224602030

Секретар

Марийка Николова Компаниева

……….

224602030

Член

Мануела Василева Янкова

……….

224602030

Член

Мариус Захариев Захариев

……….

224602030

Член

Теодора Иванова Иванова

……….

224602030

Член

Илияна Стоянова Георгиева

……….

224602031

Председател

Петя Кирилова Киронова

……….

224602031

Зам. председател

Мария Величкова Карчева

……….

224602031

Секретар

Ива Миткова Трифонова

……….

224602031

Член

Стефан Мартинов Стефанов

……….

224602031

Член

Христо Николов Димитров

……….

224602031

Член

Петя Тодорова Тошева

……….

224602031

Член

Маргарита Симеонова Неделчева

……….

224602032

Председател

Виктория Веселинова Илкова

……….

224602032

Зам. председател

Марияна Илиева Михалева

……….

224602032

Секретар

Момчил Красимиров Старидолски

……….

224602032

Член

Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева

……….

224602032

Член

Славка Крумова Митова

……….

224602032

Член

Владислава Веселинова Икономова

……….

224602032

Член

Теодора Георгиева Борисова

……….

224602033

Председател

Тодор Георгиев Станев

……….

224602033

Зам. председател

Дометиан Кирилов Антов

……….

224602033

Секретар

Диана Тодорова Йончева

……….

224602033

Член

Маргарита Христова Гичева

……….

224602033

Член

Радка Лазарова Водева

……….

224602033

Член

Александър Атанасов Александров

……….

224602033

Член

Паолета Петкова Петкова

……….

224602034

Председател

Марин Танов Вутов

……….

224602034

Зам. председател

Лилия Сашова Димитрова

……….

224602034

Секретар

Здравка Владимирова Грозданова

……….

224602034

Член

Павлина Бориславова Брайкова

……….

224602034

Член

Стефания Николаева Яръмлъкова

……….

224602034

Член

Цветана Атанасова Теофилова

……….

224602034

Член

Богомил Петров Неделчев

……….

224602035

Председател

Стефка Цонова Късльовска

……….

224602035

Зам. председател

Галин Пламенов Стоянов

……….

224602035

Секретар

Мартина Василева Гигова

……….

224602035

Член

Ангелина Георгиева Грънчарова

……….

224602035

Член

Анджелина Николаева Михайлова

……….

224602035

Член

Цветанка Кирилова Христова

……….

224602035

Член

Милка Малинова Кокарова

……….

224602036

Председател

Николета Владимирова Танева

……….

224602036

Зам. председател

Радка Лилова Манчева

……….

224602036

Секретар

Петя Живкова Петкова

……….

224602036

Член

Георги Колев Караколев

……….

224602036

Член

Милена Валентинова Големинова

……….

224602036

Член

Елена Генчева Ненова

……….

224602036

Член

Виолетка Димитрова Шахларска

……….

224602037

Председател

Бойко Стефанов Адамов

……….

224602037

Зам. председател

Живка Костова Цветкова

……….

224602037

Секретар

Стоян Иванов Стоянов

……….

224602037

Член

Антонина Петрова Бъчварова

……….

224602037

Член

Александър Димитров Рачев

……….

224602037

Член

Емил Омуртаг Караханов

……….

224602037

Член

Ана Стоянова Димитрова

……….

224602038

Председател

Иван Атанасов Василев

……….

224602038

Зам. председател

Станислав Любомиров Иванов

……….

224602038

Секретар

Гоцо Цветанов Горчов

……….

224602038

Член

Жанета Неделчева Иванова

……….

224602038

Член

Иванка Петрова Иванова

……….

224602038

Член

Боряна Васкова Ангелова

……….

224602038

Член

Владимир Спасов Елинов

……….

224602039

Председател

Огнян Пламенов Дудев

……….

224602039

Зам. председател

Детелина Михайлова Шопова

……….

224602039

Секретар

Цветелина Николаева Стоевска

……….

224602039

Член

Антония Петрова Веселинова

……….

224602039

Член

Мустафа Юсуф Али

……….

224602039

Член

Тодорка Вълева Вълева

……….

224602039

Член

Лиляна Николова Георгиева

……….

224602040

Председател

Антоанета Петрова Климентова

……….

224602040

Зам. председател

Мая Делчова Панчева

……….

224602040

Секретар

Цветан Димитров Александров

……….

224602040

Член

Ния Кирилова Топалова

……….

224602040

Член

Стефка Николова Йорданова

……….

224602040

Член

Минка Маринова Григорова

……….

224602040

Член

Борис Симеонов Марков

……….

224602041

Председател

Константин Стефанов Стоянов

……….

224602041

Зам. председател

Шенол Ахмед Назиф

……….

224602041

Секретар

Радослава Славова Белева

……….

224602041

Член

Димитър Павлов Ганев

……….

224602041

Член

Пламен Георгиев Здравков

……….

224602041

Член

Владимир Иванов Войков

……….

224602041

Член

Жулиета Мирчева Личева

……….

224602042

Председател

Александрина Димитрова Хаджимаргаритова

……….

224602042

Зам. председател

Мариям Аббас Муртада

……….

224602042

Секретар

Румен Евгениев Борисов

……….

224602042

Член

Маргарита Георгиева Янкова

……….

224602042

Член

Янита Иванова Белчева

……….

224602042

Член

Светла Евстатиева Шаранкова

……….

224602042

Член

Кязим Мехмед Местан

……….

224602043

Председател

Цвете Стоянова Рашкова

……….

224602043

Зам. председател

Николета Иванова Юрукова

……….

224602043

Секретар

Марияна Петрова Антонова

……….

224602043

Член

Виолета Борисова Йорданова

……….

224602043

Член

Генка Димитрова Атанасова

……….

224602043

Член

Маргарита Димитрова Занова

……….

224602043

Член

Ралица Димитрова Стоянова

……….

224602044

Председател

Венко Кирилов Венков

……….

224602044

Зам. председател

Пламен Ангелов Денчев

……….

224602044

Секретар

Елеонора Станимирова Стойкова

……….

224602044

Член

Ана Павлова Димитрова

……….

224602044

Член

Пепа Спасова Кръстева

……….

224602044

Член

Йорданка Костадинова Венкова

……….

224602044

Член

Маруся Пенчева Христова

……….

224602045

Председател

Иван Асенов Делчов

……….

224602045

Зам. председател

Цветелинка Иванчева Цветанова-Симеонова

……….

224602045

Секретар

Ирина Богданова Факирева

……….

224602045

Член

Мариана  Чеке

……….

224602045

Член

Таня Тодорова Николова

……….

224602045

Член

Юлиян Янев Янев

……….

224602045

Член

Жана Харизанова Коруева

……….

224602046

Председател

Надя Костадинова Костова

……….

224602046

Зам. председател

Кристина Димитрова Александрова

……….

224602046

Секретар

Петя Момчилова Момчева

……….

224602046

Член

Виолетка Свиленова Тодорова

……….

224602046

Член

Аида Иванова Рогачева

……….

224602046

Член

Иванка Георгиева Кирилова

……….

224602046

Член

Наташа Димитрова Младенова

……….

224602047

Председател

Искра Искренова Мурарова

……….

224602047

Зам. председател

Павлина Алексиева Стамболиева

……….

224602047

Секретар

Ирена Славчева Йорданова

……….

224602047

Член

Даниела Петрова Сакеларева

……….

224602047

Член

Кристиян Ангелов Яков

……….

224602047

Член

Надя Георгиева Стилиянова

……….

224602047

Член

Мартин Емилио Торесиас

……….

224602048

Председател

Петя Николаева Стоевска

……….

224602048

Зам. председател

Георги Красимиров Александров

……….

224602048

Секретар

Боян Янков Монев

……….

224602048

Член

Айля Росенова Чиева

……….

224602048

Член

Живка Иванова Вътева

……….

224602048

Член

Маргарита Борисова Йосифова

……….

224602048

Член

Ангелина Борисова Петрова

……….

224602049

Председател

Анета Христова Иванова

……….

224602049

Зам. председател

Венцислав Цветанов Вълчев

……….

224602049

Секретар

Николай Пепов Ников

……….

224602049

Член

Илия Костадинов Ковачев

……….

224602049

Член

Петя Любомирова Божилова

……….

224602049

Член

Магдалена Николова Йолова

……….

224602049

Член

Снежана Петрова Стилиянова

……….

224602050

Председател

Веселин Христов Христов

……….

224602050

Зам. председател

Олга Христофорова Иванова

……….

224602050

Секретар

Мария Александрова Александрова

……….

224602050

Член

Детелина Христова Велева

……….

224602050

Член

Благодатка Борисова Душанова

……….

224602050

Член

Радостина Веселинова Кръстева

……….

224602050

Член

Фиданка Харизанова Коруева

……….

224602051

Председател

Атанаска Цветанова Петкова

……….

224602051

Зам. председател

Давид Неделчев Дечев

……….

224602051

Секретар

Теодора Иванова Ширкова

……….

224602051

Член

Димитринка Стоянова Тодорова

……….

224602051

Член

Мариана Василева Николова

……….

224602051

Член

Зорка Иванова Атанасова

……….

224602051

Член

Исмаил Ешрев Исмаил

……….

224602052

Председател

Валя Димитрова Игнатова

……….

224602052

Зам. председател

Красимира Димитрова Скординова-Георгиева

……….

224602052

Секретар

Ангел Симеонов Петров

……….

224602052

Член

Генко Николов Цеков

……….

224602052

Член

Нели Йорданова Стоянкова

……….

224602052

Член

Ивайло Ангелов Атанасов

……….

224602052

Член

Валя Огнянова Маринова

……….

224602053

Председател

Ренета Николова Вълова

……….

224602053

Зам. председател

Йонка Цолова Илиева

……….

224602053

Секретар

Тодор Милев Милев

……….

224602053

Член

Елеонора Димитрова Методиева

……….

224602053

Член

Филип Събев Радев

……….

224602053

Член

Искра Добромирова Милева

……….

224602053

Член

Антония Василева Георгиева

……….

224602054

Председател

Тодорка Александрова Икова

……….

224602054

Зам. председател

Галина Милославова Чомпова

……….

224602054

Секретар

Зоя Бориславова Чанкова

……….

224602054

Член

Мариана Петрова Чакърова

……….

224602054

Член

Славка Милорад Попова

……….

224602054

Член

Мила Николова Николова

……….

224602054

Член

Иванка Ангелова Рафаилова

……….

224602055

Председател

Тодор Тодоров Дабков

……….

224602055

Зам. председател

Георги Петров Георгиев

……….

224602055

Секретар

Светла Радославова Табакова

……….

224602055

Член

Асен Кирилов Георгиев

……….

224602055

Член

Силвия Иванова Димитрова

……….

224602055

Член

Красимира Йорданова Христова

……….

224602055

Член

Светла Василева Момчилова

……….

224602056

Председател

Симеон Стоянов Кръстев

……….

224602056

Зам. председател

Лидия Георгиева Николова

……….

224602056

Секретар

Силвия Христова Никодимова

……….

224602056

Член

Станислав Емануилов Александров

……….

224602056

Член

Сашо Пашанков Досев

……….

224602056

Член

Димитър Руменов Христов

……….

224602056

Член

Снежанка Емануилова Аврамова

……….

224602057

Председател

Венцислав Иванов Петров

……….

224602057

Зам. председател

Мария Новакова Новакова-Иванова

……….

224602057

Секретар

Валентина Боянова Малинова

……….

224602057

Член

Стефка Русева Казакина

……….

224602057

Член

Иванка Христова Панкова

……….

224602057

Член

Веселин Венелинов Николов

……….

224602057

Член

Василка Кирилова Василева

……….

224602058

Председател

Милка Атанасова Кръстева

……….

224602058

Зам. председател

Жанета Миткова Димитрова

……….

224602058

Секретар

Елица Стефанова Иванова

……….

224602058

Член

Светла Стефанова Младжова

……….

224602058

Член

Пролетина Крумова Фриче

……….

224602058

Член

Катя Тодорова Балабанова

……….

224602058

Член

Лозинка Петранкова Райкова

……….

224602059

Председател

Ивелина Христофорова Бекчиева

……….

224602059

Зам. председател

Босилка Асенова Митева

……….

224602059

Секретар

Дияна Василева Василва

……….

224602059

Член

Христина Димитрова Малинова

……….

224602059

Член

Милена Милиянова Бачева

……….

224602059

Член

Десислава Величкова Ангелова

……….

224602059

Член

Христина Георгиева Николчева

……….

224602060

Председател

Светлана Николова Каракушева

……….

224602060

Зам. председател

Силвана Георгиева Минчева

……….

224602060

Секретар

Стефан Димитров Никодимов

……….

224602060

Член

Нели Цонева Стоянова

……….

224602060

Член

Лили Венелин Велева

……….

224602060

Член

Теодора Димитрова Воденичарова

……….

224602060

Член

Людмила Борисова Лачева

……….

224602061

Председател

Росица Димитрова Петрова

……….

224602061

Зам. председател

Кирил Румянов Кирилов

……….

224602061

Секретар

Добрина Василева Игнатова

……….

224602061

Член

Светлан Сименов Георгиев

……….

224602061

Член

Камелия Росенова Ангелова

……….

224602061

Член

Екатерина Ангелова Андрова

……….

224602061

Член

Антоанета Анастасова Миланова

……….

224602062

Председател

Милен Симеонов Елкин

……….

224602062

Зам. председател

Слави Божидаров Власов

……….

224602062

Секретар

Светла Тодорова Бонева

……….

224602062

Член

Валери Атанасов Стойчев

……….

224602062

Член

Александър Благоев Иванов

……….

224602062

Член

Магдалена Василева Денчева

……….

224602062

Член

Марияна Ангелова Ангелова

……….

224602063

Председател

Марийола Николаева Зехирева

……….

224602063

Зам. председател

Йорданка Георгиева Казакова

……….

224602063

Секретар

Галина Димитрова Николова

……….

224602063

Член

Дафинка Иванова Николова

……….

224602063

Член

Благовест Божидаров Петров

……….

224602063

Член

Галина Атанасова Димитрова

……….

224602063

Член

Даниела Венциславова Димитрова

……….

224602064

Председател

Ана Райчева Димчева

……….

224602064

Зам. председател

Румяна Кирилова Нешева

……….

224602064

Секретар

Нели Симеонова Станева

……….

224602064

Член

Цветелина Красимирова Атанасова

……….

224602064

Член

Надя Асенова Йосифова

……….

224602064

Член

Тодор Иванов Армянов

……….

224602064

Член

Мария Иванова Лукарска-Павлова

……….

224602065

Председател

Виктория Владимирова Генчева

……….

224602065

Зам. председател

Христо Ценов Христов

……….

224602065

Секретар

Мая Харалампиева Бакърджиева

……….

224602065

Член

Катя Добрева Стоименова

……….

224602065

Член

Пламен Кирилов Максимов

……….

224602065

Член

Жорес Андреева Димитрова

……….

224602065

Член

Виктор Стоянов Вълков

……….

224602066

Председател

Александър Георгиев Александров

……….

224602066

Зам. председател

Стефка Иванова Лазова

……….

224602066

Секретар

Васил Маринов Петров

……….

224602066

Член

Любка Манолова Кацарова

……….

224602066

Член

Росица Тодорова Пимпирева

……….

224602066

Член

Спасия Иванова Стоева

……….

224602066

Член

Петър Иванов Петров

……….

224602067

Председател

Евтим Любомиров Кацаров

……….

224602067

Зам. председател

Димитър Василев Манчев

……….

224602067

Секретар

Наум Костадинов Киперов

……….

224602067

Член

Мак Михайлов Златковски

……….

224602067

Член

Петър Енчев Петров

……….

224602067

Член

Дочка Димова Драгнева

……….

224602067

Член

Светла Иванова Милчева

……….

224602068

Председател

Тереза Георгиева Шопова

……….

224602068

Зам. председател

Мира Харалампиева Бакърджиева

……….

224602068

Секретар

Йорданка Маркова Ангелова

……….

224602068

Член

Марияна Иванова Димитрова-Балова

……….

224602068

Член

Ралица Христова Радоева

……….

224602068

Член

Борислава Иванова Янкова

……….

224602068

Член

Лазаринка Върбанова Дакова

……….

224602069

Председател

Илияна Василева Бранзелова

……….

224602069

Зам. председател

Лозанка Тодорова Първанова

……….

224602069

Секретар

Людмила Ангелова Манева

……….

224602069

Член

Пламен Иванов Пеев

……….

224602069

Член

Натали Ивайлова Истаткова

……….

224602069

Член

Милка Иванова Лалева

……….

224602069

Член

Александър Марий Павлов

……….

224602070

Председател

Съби Христов Милев

……….

224602070

Зам. председател

Шюкрие Али Кадир

……….

224602070

Секретар

Георги Иванов Георгиев

……….

224602070

Член

Кримена Илиянова Атанасова

……….

224602070

Член

Капка Виденова Гогова

……….

224602070

Член

Осман Ибрям Осман

……….

224602070

Член

Румен Найчев Христов

……….

224602071

Председател

Маргарита Антонова Николова

……….

224602071

Зам. председател

Христо Събев Милев

……….

224602071

Секретар

Снежана Михайлова Мухарска

……….

224602071

Член

Емил Александров Влахов

……….

224602071

Член

Антоанета Йосифова Вълчева

……….

224602071

Член

Янка Тотева Димитрова

……….

224602071

Член

Данка Иванова Стоилкова

……….

224602072

Председател

Ивона Петрова Никова

……….

224602072

Зам. председател

Васил Стефанов Йовчев

……….

224602072

Секретар

Тихомир Петров Велков

……….

224602072

Член

Камелия Емилова Иванова

……….

224602072

Член

Добрин Стефанов Добрев

……….

224602072

Член

Енчо Йорданов Цайкин

……….

224602072

Член

Стефка Стоянова Христова

……….

224602073

Председател

Румен Василев Васев

……….

224602073

Зам. председател

Паулина Павлова Муканова

……….

224602073

Секретар

Йорданка Матеева Първанова

……….

224602073

Член

Женя Иванова Павлова

……….

224602073

Член

Бойка Стоянова Минева

……….

224602073

Член

Весела Павлова Райчинова

……….

224602073

Член

Митко Стефанов Терзиев

……….

224602074

Председател

Тихомир Антонов Тодоров

……….

224602074

Зам. председател

Венцислав Йорданов Тодоров

……….

224602074

Секретар

Венцислав Красимиров Раев

……….

224602074

Член

Николай Стефанов Йоргов

……….

224602074

Член

Анна Стойкова Венева

……….

224602074

Член

Лилияна Стойнева Карджова

……….

224602074

Член

Александър Георгиев Гешев

……….

224602075

Председател

Нина Стаменова Зафирова

……….

224602075

Зам. председател

Филип Николов Филипов

……….

224602075

Секретар

Биляна Петрова Чолакова

……….

224602075

Член

Румяна Георгиева Пашова

……….

224602075

Член

Виолета Кирилова Тодорова

……….

224602075

Член

Лиляна Велчева Василева

……….

224602075

Член

Кирил Спасов Пасков

……….

224602076

Председател

Георги Рачев Рачев

……….

224602076

Зам. председател

Валентина Толева Борисова

……….

224602076

Секретар

Светослав Симеонов Чакъров

……….

224602076

Член

Валентина Ангелова Цветкова

……….

224602076

Член

Християна Константинова Иванова-Спасова

……….

224602076

Член

Марина Филипова Филипова

……….

224602076

Член

Стела Георгиева Бинева

……….

224602077

Председател

Величка Димитрова Стаматова

……….

224602077

Зам. председател

Мария Димитрова Воденичарова

……….

224602077

Секретар

Илиян Николаев Хаджиниколов

……….

224602077

Член

Бистра Толева Борисова

……….

224602077

Член

Теодора Иванова Добрева

……….

224602077

Член

Николай Никифоров Димитров

……….

224602077

Член

Галина Бориславова Дикова

……….

224602078

Председател

Давидко Борисов Николов

……….

224602078

Зам. председател

Кристиан Георгиев Георгиев

……….

224602078

Секретар

Андрей Ивайлов Филипов

……….

224602078

Член

Стефан Аделов Кръстев

……….

224602078

Член

Иван Стефанов Панайотов

……….

224602078

Член

Илиана Бориславова Иванова

……….

224602078

Член

Биляна Георгиева Методиева

……….

224602079

Председател

Явор Георгиев Бояджиев

……….

224602079

Зам. председател

Венета Мариова Ангелова

……….

224602079

Секретар

Даринка Иванова Иванова

……….

224602079

Член

Капка Любенова Курдова

……….

224602079

Член

Минчо Йорданов Александров

……….

224602079

Член

Валентина Арсентиева Драгулева

……….

224602079

Член

Верка Димитрова Бъчварова

……….

224602080

Председател

Никола Александров Маринов

……….

224602080

Зам. председател

Марияна Недялкова Лазарова

……….

224602080

Секретар

Виолета Пенчева Колева

……….

224602080

Член

Мишел Георгиева Гановска

……….

224602080

Член

Ваня Цветанова Беновска

……….

224602080

Член

Зоя Мартинова Метова

……….

224602080

Член

Виолета Живкова Алексиева

……….

224602081

Председател

Генка Нешкова Гаврилова

……….

224602081

Зам. председател

Венцислав Костадинов Янков

……….

224602081

Секретар

Ирина Тодорова Анастасова-Заркова

……….

224602081

Член

Силвия Методиева Казакова

……….

224602081

Член

Люба Кирилова Цветкова

……….

224602081

Член

Снежанка Ефтимова Калева

……….

224602081

Член

Цецо Каменов Попов

……….

224602082

Председател

Юлияна Атанасова Велчева

……….

224602082

Зам. председател

Милена Иванова Борисова

……….

224602082

Секретар

Симеон Симеонов Чакъров

……….

224602082

Член

Алекс Димитров Никифоров

……….

224602082

Член

Виолета Иванова Кичева

……….

224602082

Член

Валерий Павлов Спасов

……….

224602082

Член

Христо Асенов Христов

……….

224602083

Председател

Любима Велинова Карадачка

……….

224602083

Зам. председател

Борислава Иванова Попстефанова

……….

224602083

Секретар

Владимир Страшимиров Томов

……….

224602083

Член

Недялка Славчева Асенова

……….

224602083

Член

Иванка Илиева Иванова

……….

224602083

Член

Мария Иванова Стойнева

……….

224602083

Член

Ахмед Мехмед Халил

……….

224602084

Председател

Радослав Емилов Цеков

……….

224602084

Зам. председател

Лютви Галиб Дурхан

……….

224602084

Секретар

Теодора Георгиева Кирова

……….

224602084

Член

Светла Спасова Димитрова

……….

224602084

Член

Вера Павлова Грънчарова

……….

224602084

Член

Хълми Мехмед Сали

……….

224602084

Член

Елица Станиславова Бонева

……….

224602085

Председател

Полина Борисова Стефанова

……….

224602085

Зам. председател

Васил Тодоров Гълъбов

……….

224602085

Секретар

Красимир Боянов Каменов

……….

224602085

Член

Стефан Стефанов Димитров

……….

224602085

Член

Владислав Павлов Димитров

……….

224602085

Член

Томислав Христов Христов

……….

224602085

Член

Красимир Василев Георгиев

……….

224602086

Председател

Александър Миролюбов Василев

……….

224602086

Зам. председател

Кристиан Дафнис Ренгелов

……….

224602086

Секретар

Гергана Стоянова Атанасова

……….

224602086

Член

Елисавета Стайкова Симеонова

……….

224602086

Член

Радка Иванова Желязкова

……….

224602086

Член

Изабела Ивайлова Тодорова

……….

224602086

Член

Теодоси Фацов Аврамов

……….

224602087

Председател

Александра Ангелова Груева

……….

224602087

Зам. председател

Ирена Борисова Грънчарова

……….

224602087

Секретар

Христиана Христова Христова

……….

224602087

Член

Ксения Иванова Дечева

……….

224602087

Член

Найден Методиев Илиев

……….

224602087

Член

Теодор Тихомиров Дилов

……….

224602087

Член

Мирела Бисерова Узунова

……….

224602088

Председател

Ива Венциславова Владимирова

……….

224602088

Зам. председател

Лили Атанасова Петкова

……….

224602088

Секретар

Йорданка Кузманова Попова

……….

224602088

Член

Детелина Макавеева Георгиева-Тошева

……….

224602088

Член

Елена Тодорова Георгиева

……….

224602088

Член

Рени Василева Спасова

……….

224602088

Член

Росен Йосифов Йосифов

……….

224602089

Председател

Кристина Драгомирова Балева

……….

224602089

Зам. председател

Дора Димитрова Даракчиева

……….

224602089

Секретар

Румяна Тодорова Георгиева-Кръстин

……….

224602089

Член

Венета Петрова Кирилова

……….

224602089

Член

Атанас Илиев Мандаджиев

……….

224602089

Член

Божидар Костадинов Миланов

……….

224602089

Член

Шабан Мехмед Юмер

……….

224602090

Председател

Елена Стефанова Грошева

……….

224602090

Зам. председател

Елена Спасова Крумова

……….

224602090

Секретар

Галина Димитрова Даскалова

……….

224602090

Член

Станислава Тодорова Славова

……….

224602090

Член

Георги Йорданов Георгиев

……….

224602090

Член

Руса Манолова Андонова

……….

224602090

Член

София Петрова Кючекова

……….

224602091

Председател

Красимирка Георгиева Тодорова

……….

224602091

Зам. председател

Светла Златкова Давчева

……….

224602091

Секретар

Виолета Димитрова Канджева

……….

224602091

Член

Мария Петрова Пенкова

……….

224602091

Член

Снежанка Георгиева Канзова

……….

224602091

Член

Милена Стефчова Иванова

……….

224602091

Член

Деян Бисеров Големинов

……….

224602092

Председател

Антония Боянова Белчева

……….

224602092

Зам. председател

Мариян Красимиров Иванов

……….

224602092

Секретар

Петър Владимиров Добринов

……….

224602092

Член

Пламен Александров Давчев

……….

224602092

Член

Кристиян Рангелов Христов

……….

224602092

Член

Веска Любенова Александрова

……….

224602092

Член

Елена Петрова Кодрова

……….

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район “Красно село”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения