Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 706-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 32 /тридесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Панчарево”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район “Панчарево” с вх. № 366/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 32 /тридесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 67 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 57 бр. членове, ПП ДПС – 32 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 32 бр. членове, ПП „Воля“- 32 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 4 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 32 бр., Коалиция „БСП за България“ - 32 бр., ПП ДПС – 12 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 14 бр., ПП „Воля“- 6 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 32 /тридесет и два/ броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224623001

Председател

Венета Асенова Христова

……….

224623001

Зам. председател

Мирела Георгиева Сеерафимова

……….

224623001

Секретар

Камелия Петрова Петрова

……….

224623001

Член

Любослава Илиева Райчева

……….

224623001

Член

Василена Георгиева Дончева

……….

224623001

Член

Хафизе Рефайдин Кадир

……….

224623001

Член

Биляна Пламенова Андонова

……….

224623002

Председател

Наталия Илиева Стойлкова

……….

224623002

Зам. председател

Василка Киириилова Грозданова

……….

224623002

Секретар

Емилия Георгиева Аначкова

……….

224623002

Член

Александър Сашков Добриянов

……….

224623002

Член

Емрах Елмаз Канбер

……….

224623002

Член

Боян Стефанов Лазаров

……….

224623002

Член

Ася Георгиева Бранкова-Янкова

……….

224623003

Председател

Даниела Стефанова Георгиева

……….

224623003

Зам. председател

Ива Григорова Стоянчова

……….

224623003

Секретар

Илиана Цветкова Цановска

……….

224623003

Член

Стефка Иванова Иванова

……….

224623003

Член

Весела Благоева Атанасова

……….

224623003

Член

Венцислав Митков Велков

……….

224623003

Член

Валентина Димитрова Николова

……….

224623004

Председател

Галя Костадинова Гарванова

……….

224623004

Зам. председател

Тодор Методиев Капитански

……….

224623004

Секретар

Ивайло Йосифов Йосифов

……….

224623004

Член

Анелия Петрова Гешева

……….

224623004

Член

Ивета Валентинова Тасева

……….

224623004

Член

Борислав Петров Цветанов

……….

224623004

Член

Тодор Стоянов Койчев

……….

224623005

Председател

Йордан Димитров Захариев

……….

224623005

Зам. председател

Ангелина Любомирова Владимирова

……….

224623005

Секретар

Стефани Георгиева Гюмова

……….

224623005

Член

Ани Милчева Коцева

……….

224623005

Член

Силвиа Радкова Николова

……….

224623005

Член

Люба Стоянова Ефтимова

……….

224623005

Член

Петранка Мирославова Мирчева

……….

224623006

Председател

Богомилка Деанова Велкова

……….

224623006

Зам. председател

Христина Асенова Славкова

……….

224623006

Секретар

Валя Гюрова Кръстева

……….

224623006

Член

Дамян Сандов Дамянов

……….

224623006

Член

Илиян Стоянчов Григоров

……….

224623006

Член

Мария Христова Вандова

……….

224623006

Член

Борис Георгиев Стоименов

……….

224623007

Председател

Христина Георгиева Филипова

……….

224623007

Зам. председател

Марияна Костадинова Василева

……….

224623007

Секретар

Емил Атанасов Гарванов

……….

224623007

Член

Ярослав Стаматов Илиев

……….

224623007

Член

Йордан Цветанов Славчев

……….

224623007

Член

Невен Митков Иванов

……….

224623007

Член

Мария Божидарова Гиндянова

……….

224623008

Председател

Вера Петрова Соколова

……….

224623008

Зам. председател

Елка Наскова Селимска

……….

224623008

Секретар

Велизара Велинова Душанова

……….

224623008

Член

Николай Иванов Ангелов

……….

224623008

Член

Велка Иванова Пенева

……….

224623008

Член

Величка Василева Велинова

……….

224623008

Член

Маргарита Георгиева Котева

……….

224623009

Председател

Йорданка Трайкова Пулийска

……….

224623009

Зам. председател

Петър Райчев Кацарски

……….

224623009

Секретар

Кристин Георгиева Душанова

……….

224623009

Член

Валентина Николаева Велкова

……….

224623009

Член

Цветелина Венкова Христова

……….

224623009

Член

Красимира Ангелова Ангелова

……….

224623009

Член

Красимир Валериев Николов

……….

224623010

Председател

Таня Петрова Душанова

……….

224623010

Зам. председател

Десислава Стойчева Христова

……….

224623010

Секретар

Елка Славчева Матейна

……….

224623010

Член

Емилия Методиева Сотирова

……….

224623010

Член

Цветелина Николаева Велкова

……….

224623010

Член

Елена Георгиева Василева

……….

224623010

Член

Стефка Трайкова Додова

……….

224623011

Председател

Борислава Емилова Георгиева

……….

224623011

Зам. председател

Атанас Иванов Христов

……….

224623011

Секретар

Теодор Георгиев Душанов

……….

224623011

Член

Снежина Велкова Панайотова

……….

224623011

Член

Стефанка Любенова Величкова

……….

224623011

Член

Снежанка Димитрова Стоянова

……….

224623011

Член

Анастасия Христова Крумова

……….

224623012

Председател

Алтънка Кръстева Ангелова

……….

224623012

Зам. председател

Елеонора Илиева Божилова

……….

224623012

Секретар

Албена Стойчева Панайотова

……….

224623012

Член

Санка Денева Чолакова

……….

224623012

Член

Марияна Стойчева Додева

……….

224623012

Член

Мирела Иванова Младенова

……….

224623012

Член

Блага Борисова Цанкова

……….

224623013

Председател

Аника Стоянова Тодорова

……….

224623013

Зам. председател

Георги Борисов Мицев

……….

224623013

Секретар

Георги Фердинандов Георгие

……….

224623013

Член

Десислава Георгиева Грудова

……….

224623013

Член

Весела Валентинова Велинова

……….

224623013

Член

Петко Тодоров Иванов

……….

224623013

Член

Донка Иванова Атанасова

……….

224623014

Председател

Анелия Рашкова Бегова

……….

224623014

Зам. председател

Марияна Найденова Огнянова

……….

224623014

Секретар

Димитринка Стоянова Стойкова

……….

224623014

Член

Илийчо Иванов Стефанов

……….

224623014

Член

Валери Йорданов Стамболийски

……….

224623014

Член

Емилия Тодорова Илиева-Георгиева

……….

224623014

Член

Албена Гергинова Маринова

……….

224623015

Председател

Огнянка Янкова Брайнова

……….

224623015

Зам. председател

Владка Григорова Александрова

……….

224623015

Секретар

Мария Димитрова Зашева

……….

224623015

Член

Цвета Георгиева Иванова

……….

224623015

Член

Димитър Бойчев Димитров

……….

224623015

Член

Нели Георгиеева Атанасова

……….

224623015

Член

Таня Велинова Стефанова

……….

224623016

Председател

Моника Иванова Зашева

……….

224623016

Зам. председател

Хилми Осман Кедикоглу

……….

224623016

Секретар

Георги Кирилов Стефчов

……….

224623016

Член

Таска Георгиева Димитрова

……….

224623016

Член

Даниела Радкова Атанасова

……….

224623016

Член

Виолета Рангелова Бонева

……….

224623016

Член

Диана Славчова Дедикова

……….

224623017

Председател

Йорданка Рангелова Иванова

……….

224623017

Зам. председател

Цеца Велева Пеева

……….

224623017

Секретар

Стойна Иванова Парабелска

……….

224623017

Член

Калина Аркова Георгиева

……….

224623017

Член

Здравка Йорданова Коева

……….

224623017

Член

Пелагия Атанасова Неделчева

……….

224623017

Член

Милена Лазарова Бонева

……….

224623018

Председател

Севда Любенова Накова

……….

224623018

Зам. председател

Росица Руменова Джелепска

……….

224623018

Секретар

Станислав Димитров Стойнев

……….

224623018

Член

Мая Бориславова Дончева

……….

224623018

Член

Татяна Симеонова Станкова

……….

224623018

Член

Пламен Василев Владов

……….

224623018

Член

Мария Георгиева Димитрова

……….

224623019

Председател

Орлин Георгиев Петков

……….

224623019

Зам. председател

Ирина Георгиева Атанасова

……….

224623019

Секретар

Нина Георгиева Попова

……….

224623019

Член

Марияна Стоянова Попова

……….

224623019

Член

Недялка Атанасова Стойкова

……….

224623019

Член

Илиана Александрова Гълъбинова

……….

224623019

Член

Цветанка Петкова Хаджиянева

……….

224623020

Председател

Радка Любенова Лалова

……….

224623020

Зам. председател

Владислава Димитрова Петрова

……….

224623020

Секретар

Мария Йорданова Петрова

……….

224623020

Член

Иделина Райчева Костадинова

……….

224623020

Член

Бедрие Османова Мехмедова

……….

224623020

Член

Алекс Валентинов Киров

……….

224623020

Член

Марияна Янчева Момчилова

……….

224623021

Председател

Славка Велинова Йорданова

……….

224623021

Зам. председател

Дима Сашева Тодорова

……….

224623021

Секретар

Росица Георгиева Владимирова

……….

224623021

Член

Светлана Ганчова Дончева

……….

224623021

Член

Райна Петрова Кацарска

……….

224623021

Член

Нели Славова Матева

……….

224623021

Член

Христо Тодоров Христов

……….

224623022

Председател

Василка Гълъбинова Стаменова

……….

224623022

Зам. председател

Мартина Цветанова Стоянова

……….

224623022

Секретар

Цветелина Иванова Иванова

……….

224623022

Член

Мима Алдинова Мусева

……….

224623022

Член

Ралица Стойкова Христова

……….

224623022

Член

Антоанета Тодорова Крумова

……….

224623022

Член

Пенка Рангелова Стаменова

……….

224623023

Председател

Марина Димитрова Нинова

……….

224623023

Зам. председател

Анастасия Георгиева Григорова

……….

224623023

Секретар

Поли Димитрова Иванова

……….

224623023

Член

Снежка Рангелова Иванова

……….

224623023

Член

Анета Василева Ангелова

……….

224623023

Член

Асен Кирилов Михайлов

……….

224623023

Член

Зейнеб Ахмед Адем

……….

224623024

Председател

Албена Иванова Гроздева

……….

224623024

Зам. председател

Нели Миткова Александрова

……….

224623024

Секретар

Антоанета Миланова Графовска

……….

224623024

Член

Лидия Йорданова Гъркова

……….

224623024

Член

Метин Хабиб Хабиб

……….

224623024

Член

Маргаритка Крумова Стамболийска

……….

224623024

Член

Любен Антонов Вакинов

……….

224623025

Председател

Койчо Димитров Златев

……….

224623025

Зам. председател

Цветанка Славчева Велкова

……….

224623025

Секретар

Александър Стефанов Фъртунков

……….

224623025

Член

Марина Чавдарова Терзийска

……….

224623025

Член

Вероника Васиилева Василева

……….

224623025

Член

Спаска Антанава Лилова

……….

224623025

Член

Мая Станчова Димитрова

……….

224623026

Председател

Янка Ивова Дръндова

……….

224623026

Зам. председател

Тодор Макавеев Тодоров

……….

224623026

Секретар

Асен Данков Милев

……….

224623026

Член

Теодора Илиева Петрова

……….

224623026

Член

Нигяр Азисова Мохамедова

……….

224623026

Член

Виолета Георгиева Петкова

……….

224623026

Член

Катя Йорданова Николова

……….

224623027

Председател

Диляна Пейчева Сайкова

……….

224623027

Зам. председател

Петя Стефанова Асенова

……….

224623027

Секретар

Даниела Атанасова Милева

……….

224623027

Член

Мартина Кирилова Данаилова

……….

224623027

Член

Мая Симеонова Рангелова

……….

224623027

Член

Съдъка Бекир Билял

……….

224623027

Член

Анна Иванова Петкова

……….

224623028

Председател

Любка Атанасова Атанасова

……….

224623028

Зам. председател

Силвия Емилова Цветкова

……….

224623028

Секретар

Марияна Борисова Борисова

……….

224623028

Член

Росица Велинова Йорданова

……….

224623028

Член

Мария Николова Анева

……….

224623028

Член

Даниел Александров Илиев

……….

224623028

Член

Лалка Момчилова Цонкина-Фъртункова

……….

224623029

Председател

Мария Николова Пашалийска

……….

224623029

Зам. председател

Николинка Атанасова Драгнева

……….

224623029

Секретар

Ралица Петрова Дойчинова

……….

224623029

Член

Елена Васкова Пашалийска-Шопова

……….

224623029

Член

Зоя Кирилова Гергинова

……….

224623029

Член

Гинка Тодорова Атанасова

……….

224623029

Член

Слави Руменов Дедиков

……….

224623030

Председател

Маргарита Димитрова Петрова

……….

224623030

Зам. председател

Радина Цветанова Петрова

……….

224623030

Секретар

Трънка Спасова Филипова

……….

224623030

Член

Димитрина Седефчева Стоикова

……….

224623030

Член

Катя Симеонова Зашева

……….

224623030

Член

Ивелина Стоянова Нешкова

……….

224623030

Член

Надежда Тодорова Дойчинова

……….

224623031

Председател

Емилия Василева Цветанова

……….

224623031

Зам. председател

Билял Билял Билял

……….

224623031

Секретар

Светослав Василев Танев

……….

224623031

Член

Стефан Атанасов Стойнев

……….

224623031

Член

Диянка Янкова Крушкина

……….

224623031

Член

Вена Велинова Славева

……….

224623031

Член

Кирил Йорданов Кирилов

……….

224623032

Председател

Соня Илиева Николова

……….

224623032

Зам. председател

Кирил Василев Матева

……….

224623032

Секретар

Илияна Стоилова Господинова

……….

224623032

Член

Николай Христов Николов

……….

224623032

Член

Георги Михайлов Георгиев

……….

224623032

Член

Йордан Стефанов Начев

……….

224623032

Член

Ирена Йорданова Цветанова

……….

         

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район “Панчарево”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения