Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 704-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 54 /петдесет и четири/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Възраждане”  и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на Район “Възраждане”  с вх. № 363/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 54 /петдесет и четири броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 114 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 95 бр. членове, ПП ДПС – 54 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 54 бр. членове, ПП „Воля“- 54 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 7 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 54 бр., Коалиция „БСП за България“ - 54 бр., ПП ДПС – 24 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 23 бр., ПП „Воля“- 10 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 54 /петдесет и четири броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224603001

Председател

Жени Николова Желева

……….

224603001

Зам. председател

Георги Василев Матеев

……….

224603001

Секретар

Александра Иванова Балинезова

……….

224603001

Член

Антони Русев Тонев

……….

224603001

Член

Кунка Димитрова Христова

……….

224603001

Член

Варадин Богданов Тончев

……….

224603001

Член

Стефан Чавдаров Панайотов

……….

224603002

Председател

Анатол Атанасов Френски

……….

224603002

Зам. председател

Стоян Ненков Филипов

……….

224603002

Секретар

Емануел Захариев Захариев

……….

224603002

Член

Катя Райчева Сотирова

……….

224603002

Член

Диана-Силвия Колева Неделчева

……….

224603002

Член

Андрей Няголов Желев

……….

224603002

Член

Светлана Костадинова Гетова

……….

224603003

Председател

Вержиния Чонева Чонева

……….

224603003

Зам. председател

Мария Илиева Михайлова

……….

224603003

Секретар

Краля Георгиева Димитрова

……….

224603003

Член

Олга Цветкова Апостолова

……….

224603003

Член

Златинка Тотева Тотева

……….

224603003

Член

Боряна Ангелова Иванова

……….

224603003

Член

Георги Паскалев Дечин

……….

224603004

Председател

Диана Георгиева Христова

……….

224603004

Зам. председател

Цона Маринова Близнакова

……….

224603004

Секретар

Марийка Николова Влахова

……….

224603004

Член

Иванка Ангелова Славкова

……….

224603004

Член

Тодорка Василева Иванова

……….

224603004

Член

Искра Цанкова Желева

……….

224603004

Член

Красимира Тодорова Ханджиева

……….

224603006

Председател

Миглена Илиева Атанасова

……….

224603006

Зам. председател

Снежанка Атанасова Иванова

……….

224603006

Секретар

Георги Антонов Петров

……….

224603006

Член

Диана Тодорова Петкова

……….

224603006

Член

Стефан Любомиров Манов

……….

224603006

Член

Румяна Спасова Вълкова

……….

224603006

Член

Вера Вълчева Иванова

……….

224603007

Председател

Петя Димитрова Симеонова-Борисова

……….

224603007

Зам. председател

Боряна Ивайлова Панкова

……….

224603007

Секретар

Стефка Божидарова Дамянова

……….

224603007

Член

Персида Асенова Славчева

……….

224603007

Член

Иясинта Филова Христова

……….

224603007

Член

Константин Борисов Томацин

……….

224603007

Член

Галина Ценкова Митова

……….

224603008

Председател

Петър Николов Николов

……….

224603008

Зам. председател

Шермин Исмаилова Бингьол

……….

224603008

Секретар

Николай Венков Наков

……….

224603008

Член

Ина Петрова Петрова

……….

224603008

Член

Еленка Веселинова Викентиева

……….

224603008

Член

Иван Савов Ханджиев

……….

224603008

Член

Мария Иванова Марконска

……….

224603009

Председател

Йорданка Атанасова Хитова

……….

224603009

Зам. председател

Венцислав Йосифов Атанасов

……….

224603009

Секретар

Мария Димова Димова

……….

224603009

Член

Катя Тодорова Илиева

……….

224603009

Член

Росен Стоянов Манасиев

……….

224603009

Член

Пенка Стефанова Виячева

……….

224603009

Член

Анна Симеонова Гатова

……….

224603011

Председател

Драгомир Пеев Беевски

……….

224603011

Зам. председател

Вили Василева Василева

……….

224603011

Секретар

Евдокия Йорданова Асенова

……….

224603011

Член

Мариян Владимиров Гещаков

……….

224603011

Член

Георги Руменов Георгиев

……….

224603011

Член

Явор Тодоров Ташков

……….

224603011

Член

Надежда Здравкова Косева

……….

224603012

Председател

Женя Димитрова Петрова

……….

224603012

Зам. председател

Атанас Николаев Методиев

……….

224603012

Секретар

Снежана Пламенова Богданова

……….

224603012

Член

Соня Георгиева Митинска

……….

224603012

Член

Бойка Николова Кръстева

……….

224603012

Член

Василена Тодорова Радулова

……….

224603012

Член

Грациела Миронова Радулова

……….

224603013

Председател

Снежана Иванова Генина

……….

224603013

Зам. председател

Габриела Анева Начева

……….

224603013

Секретар

Евгения Кръстева Гешева

……….

224603013

Член

Александър Стойнев Ананиев

……….

224603013

Член

Зарияна Георгиева Венкова

……….

224603013

Член

Кузо Александров Иванов

……….

224603013

Член

Цветомила Николаева Кирилова

……….

224603014

Председател

Калин Кръстев Вътев

……….

224603014

Зам. председател

Радосвета Любенова Тодорова

……….

224603014

Секретар

Соня Костова Смилкова

……….

224603014

Член

Илия Боянов Бешовишки

……….

224603014

Член

Величка Георгиева Хаджисулкова

……….

224603014

Член

Дарина Владимирова Комитова

……….

224603014

Член

Олег Иванов Гълъбов

……….

224603016

Председател

Йорданка Тодорова Темелкова

……….

224603016

Зам. председател

Севда Георгиева Пощалкова

……….

224603016

Секретар

Мария Сашева Стоянова

……….

224603016

Член

Свилен Костадинов Манов

……….

224603016

Член

Петко Любенов Йонков

……….

224603016

Член

Антон Богданов Манолов

……….

224603016

Член

Димитрия Георгиева Грамова

……….

224603017

Председател

Росица Константинова Вълчева

……….

224603017

Зам. председател

Венета Веселии Петрова

……….

224603017

Секретар

Спасена Иванова Албанска

……….

224603017

Член

Наргис Асенова Желева

……….

224603017

Член

Маргарита Тодорова Бешовишка

……….

224603017

Член

Зоя Петрова Шаламанова

……….

224603017

Член

Боряна Карл Белопитова

……….

224603018

Председател

Митя Димитров Атанасов

……….

224603018

Зам. председател

Христина Стефанова Цонева-Велчева

……….

224603018

Секретар

Виолета Георгиева Коларова

……….

224603018

Член

Виолета Александрова Иванова

……….

224603018

Член

Димана Владимирова Данчева

……….

224603018

Член

Анна Борисова Боярова

……….

224603018

Член

Славка Петкова Касапова

……….

224603020

Председател

Илияна Георгиева Петкова

……….

224603020

Зам. председател

Радослав Христов Александров

……….

224603020

Секретар

Магдалена Ганчева Топалова

……….

224603020

Член

Върбинка Георгиева Костадинова

……….

224603020

Член

Галина Кирилова Ангелова

……….

224603020

Член

Мария Йорданова Христова

……….

224603020

Член

Донка Димчева Стойчева

……….

224603021

Председател

Николина Ангелова Шишкова

……….

224603021

Зам. председател

Даниела Пенчева Цветанова

……….

224603021

Секретар

Ивона Любомирова Тоткова

……….

224603021

Член

Илия Иванов Стамболиев

……….

224603021

Член

Йорданка Василева Манолова

……….

224603021

Член

Емилия Рангелова Цветкова

……….

224603021

Член

Борис Петров Боров

……….

224603022

Председател

Илиян Петров Кръстев

……….

224603022

Зам. председател

Мария Русева Русева

……….

224603022

Секретар

Валентина Георгиева Антонова

……….

224603022

Член

Стефка Трайкова Савова

……….

224603022

Член

Евелин Тодоров Папазов

……….

224603022

Член

Антоанета Боянова Халаджова

……….

224603022

Член

Ивайла Николаева Райчева

……….

224603024

Председател

Елена Иванова Накова

……….

224603024

Зам. председател

Стефания Христова Ценкова

……….

224603024

Секретар

Вера Пламенова Апостолова

……….

224603024

Член

Снежанка Любомирова Гешева

……….

224603024

Член

Златина Пламенова Станкова

……….

224603024

Член

Екатерина Илиева Дюлгерова

……….

224603024

Член

Светослав Светозаров Пенчев

……….

224603025

Председател

Йорданка Борисова Давидова

……….

224603025

Зам. председател

Димитър Иванов Гочев

……….

224603025

Секретар

Бистра Димитрова Михайлова-Петрова

……….

224603025

Член

Ерик Емилов Аспарухов

……….

224603025

Член

Тинка Илиева Георгиева

……….

224603025

Член

Полина Кирилова Кирилова

……….

224603025

Член

Красимира Стоянова Георгиева

……….

224603026

Председател

Йорданка Костадинова Хаджилазова

……….

224603026

Зам. председател

Любомир Младенов Георгиев

……….

224603026

Секретар

Христо Александров Балджиев

……….

224603026

Член

Крум Иванов Христов

……….

224603026

Член

Николай Руменов Игнатов

……….

224603026

Член

Цветко Кирилов Димитров

……….

224603026

Член

Марина Стоянова Александрова

……….

224603027

Председател

Мартин Стефанов Диков

……….

224603027

Зам. председател

Камен Ненчев Илиев

……….

224603027

Секретар

Невена Иванова Цветанова

……….

224603027

Член

Ангел Христов Андреев

……….

224603027

Член

Елена Костадинова Маринова

……….

224603027

Член

Мария Трайкова Андонова

……….

224603027

Член

Румяна Антонова Пеева

……….

224603028

Председател

Светлана Димитрова Прокопова

……….

224603028

Зам. председател

Емилия Иванова Стоева

……….

224603028

Секретар

Александър Славов Тончев

……….

224603028

Член

Тяника Тодорова Варимезова

……….

224603028

Член

Григор Иванков Станков

……….

224603028

Член

Маргарита Григорова Трендафилова

……….

224603028

Член

Силвия Димитрова Тонева

……….

224603031

Председател

Николай Илков Кючуков

……….

224603031

Зам. председател

Елица Рангелова Рангелова

……….

224603031

Секретар

Лидия Богомилова Пешева

……….

224603031

Член

Александър Иванов Петрунов

……….

224603031

Член

Анна Итова Михова

……….

224603031

Член

Петър Миленов Миланов

……….

224603031

Член

Боряна Боянова Георгиева

……….

224603032

Председател

Златка Драгиева Богданова

……….

224603032

Зам. председател

Сара Георгиева Иванова

……….

224603032

Секретар

Валентин Яворов Ташков

……….

224603032

Член

Атанас Милев Илиев

……….

224603032

Член

Габриела Генадиева Иванова

……….

224603032

Член

Емилия Иванова Маринова

……….

224603032

Член

Мария Тодорова Христова

……….

224603034

Председател

Райна Сергиева Стойкова

……….

224603034

Зам. председател

Димитринка Ангелова Асенова

……….

224603034

Секретар

Иван Николов Керефеин

……….

224603034

Член

Милка Любенова Кюркчиева

……….

224603034

Член

Асен Георгиев Христов

……….

224603034

Член

Валентин Стоилков Варадинов

……….

224603034

Член

Стефанка Любомирова Маринова

……….

224603035

Председател

Антоанета Янакиева Борисова

……….

224603035

Зам. председател

Християн Николаев Георгиев

……….

224603035

Секретар

Радостина Атанасова Гарданска

……….

224603035

Член

Петър Кръстев Томов

……….

224603035

Член

Мая Любомирова Манолова

……….

224603035

Член

Ели Благоева Ганева

……….

224603035

Член

Стилян Красимиров Ненов

……….

224603036

Председател

Веселин Кирилов Тодоров

……….

224603036

Зам. председател

Светла Милчева Деянова

……….

224603036

Секретар

Тодор Цветанов Илиев

……….

224603036

Член

Мая Любенова Свиленова

……….

224603036

Член

Антоанета Георгиева Кръстева

……….

224603036

Член

Трендафилка Христова Джотева

……….

224603036

Член

Искра Иванова Маринкова

……….

224603037

Председател

Ангел Стоянов Гардански

……….

224603037

Зам. председател

Цветелина Димитрова Генчева

……….

224603037

Секретар

Красимир Георгиев Иванов

……….

224603037

Член

Диляна Йорданова Неделчева

……….

224603037

Член

Ганка Танева Дангова

……….

224603037

Член

Ива Здравкова Якимова

……….

224603037

Член

София Кирилова Андрова

……….

224603038

Председател

Надежда Николова Илиева

……….

224603038

Зам. председател

Снежанка Георгиева Делибалтова

……….

224603038

Секретар

Иво Тедиев Гешев

……….

224603038

Член

Румен Спиров Георгиев

……….

224603038

Член

Елисавета Евлогиева Петрова

……….

224603038

Член

Тихомира Жасминова Тачева

……….

224603038

Член

Веска Денчева Шпицер

……….

224603039

Председател

Соня Стоянова Танева

……….

224603039

Зам. председател

Пенка Гаврилова Томова

……….

224603039

Секретар

Красимира Георгиева Йорданова

……….

224603039

Член

Гергана Димитрова Георгиева

……….

224603039

Член

Емил Методиев Мазгалов

……….

224603039

Член

Василка Кирилова Чавдарова

……….

224603039

Член

Юлияна Иванова Славова

……….

224603040

Председател

Светослав Георгиев Стойков

……….

224603040

Зам. председател

Лозан Григоров Лозанов

……….

224603040

Секретар

Галина Петрова Димитрова

……….

224603040

Член

Бойка Илиева Дочева

……….

224603040

Член

Даниела Сашова Михайлова

……….

224603040

Член

Димитър Вълчев Вълчев

……….

224603040

Член

Красимир Ганчев Евтимов

……….

224603041

Председател

Анастасия Стоянова Вълкова

……….

224603041

Зам. председател

Красимир Георгиев Симеонов

……….

224603041

Секретар

Весела Крумова Радева

……….

224603041

Член

Мария Миткова Савова

……….

224603041

Член

Ивет Николаева Дончева

……….

224603041

Член

Славина Генадиева Иванова

……….

224603041

Член

Елена Ангелова Китова

……….

224603042

Председател

Илинка Методиева Иванова

……….

224603042

Зам. председател

Методи Йорданов Маринов

……….

224603042

Секретар

Петя Миткова Митева

……….

224603042

Член

Оля Илиева Тодорова

……….

224603042

Член

Яна Ангелова Гекова

……….

224603042

Член

Янко Стоянов Димов

……….

224603042

Член

Мария Димитрова Обретенова

……….

224603043

Председател

Емил Кирилов Ракъджиев

……….

224603043

Зам. председател

Иван Асенов Стоянов

……….

224603043

Секретар

Петя Илиянова Кръстева

……….

224603043

Член

Румен Стратев Рангелов

……….

224603043

Член

Владимира Тодорова Захариева

……….

224603043

Член

Денис Касра Собхи

……….

224603043

Член

Галя Цветанова Ангелова

……….

224603044

Председател

Лозинка Христова Васева

……….

224603044

Зам. председател

Васка Славчева Василева

……….

224603044

Секретар

Спасимира Велева Петкова

……….

224603044

Член

Севдалина Вълчанова Тодорова

……….

224603044

Член

Емил Иванов Зарков

……….

224603044

Член

Александър Крумов Крумов

……….

224603044

Член

Надка Димитрова Асенова

……….

224603045

Председател

Венцеслав Христов Николов

……….

224603045

Зам. председател

Ангелина Данчева Стефанова-Мис

……….

224603045

Секретар

Ивайло Димитров Узунов

……….

224603045

Член

Божил Кирилов Бранков

……….

224603045

Член

Костадинка Николова Бакалова

……….

224603045

Член

Теди Кръстев Гешев

……….

224603045

Член

Бойка Димитрова Неделчева

……….

224603046

Председател

Величка Василева Витанова

……….

224603046

Зам. председател

Диана Пламенова Чакърова

……….

224603046

Секретар

Йовка Стефанова Георгиева

……….

224603046

Член

Стефанка Спасова Гергиненова

……….

224603046

Член

Нина Красимирова Иванова

……….

224603046

Член

Цветанка Михайлова Манолова

……….

224603046

Член

Георги Маринов Деведжиев

……….

224603047

Председател

Мила Иванова Иванова

……….

224603047

Зам. председател

Надежда Спирова Гогова

……….

224603047

Секретар

Валентина Йорданова Войкова-Караджова

……….

224603047

Член

Валентина Василева Василева-Йотова

……….

224603047

Член

Евгени Емилов Матеев

……….

224603047

Член

Анелия Велчева Йорданова

……….

224603047

Член

Димитринка Николова Спирова

……….

224603048

Председател

Мария Людмилова Димитрова

……….

224603048

Зам. председател

Борислав Аврамов Спасов

……….

224603048

Секретар

Тодорка Николова Кирова

……….

224603048

Член

Десислава Венциславова Иванова

……….

224603048

Член

Калоян Емилов Ракъджиев

……….

224603048

Член

Мария Михайлова Атанасова

……….

224603048

Член

Величка Димитрова Котева

……….

224603050

Председател

Огнян Иванов Петков

……….

224603050

Зам. председател

Петър Василев Бояджиев

……….

224603050

Секретар

Павлинка Владимирова Иванова

……….

224603050

Член

Павел Михайлов Джантов

……….

224603050

Член

Лилия Сотирова Христова

……….

224603050

Член

Виолета Николова Манолова

……….

224603050

Член

Валя Валериева Христова

……….

224603052

Председател

Николай Кирилов Шияков

……….

224603052

Зам. председател

Весела Георгиева Панова

……….

224603052

Секретар

Нина Иванова Попова

……….

224603052

Член

Милена Кирилова Василева

……….

224603052

Член

Росица Василева Абланска

……….

224603052

Член

Наталия Димитрова Ранджева

……….

224603052

Член

Лилия Цекова Генова

……….

224603053

Председател

Вера Иванова Костова

……….

224603053

Зам. председател

Майя Лукова Стефанова

……….

224603053

Секретар

Божидарка Василева Бахметьева

……….

224603053

Член

Иванка Георгиева Лазарова

……….

224603053

Член

Оник Харутюн Таракчиян

……….

224603053

Член

Елени Калинова Маринова

……….

224603053

Член

Тодор Радулов Тодоров

……….

224603054

Председател

Огнян Арменчев Михов

……….

224603054

Зам. председател

Аделина Дончева Василева

……….

224603054

Секретар

Надежда Петрова Чиплакова

……….

224603054

Член

Васил Лазаров Белухов

……….

224603054

Член

Костадинка Петкова Михайлова

……….

224603054

Член

Снежанка Димитрова Томева

……….

224603054

Член

Цонка Георгиева Крумова

……….

224603055

Председател

Недялка Иванова Костадинова-Петкова

……….

224603055

Зам. председател

Антония Пламенова Чакърова

……….

224603055

Секретар

Весела Красимирова Иванова

……….

224603055

Член

Ангел Павлов Воденичаров

……….

224603055

Член

Румен Димитров Белберов

……….

224603055

Член

Венета Маринова Костадинова

……….

224603055

Член

Виктория Димитрова Тодорова

……….

224603056

Председател

Виделин Пламенов Христов

……….

224603056

Зам. председател

Гергана Валентинова Маринова

……….

224603056

Секретар

Константин Веселинов Трифонов

……….

224603056

Член

Даниела Божидарова Димитрова

……….

224603056

Член

Адриана Тодорова Кърджалийска

……….

224603056

Член

Георги Николаев Николов

……….

224603056

Член

Валентина Веселинова Стефанова

……….

224603057

Председател

Мая Николаева Какарадова

……….

224603057

Зам. председател

Емилия Александрова Василева-Декова

……….

224603057

Секретар

Цветомир Иванов Георгиев

……….

224603057

Член

Лили Борисова Кожушкова

……….

224603057

Член

Александра Александрова Димитрова

……….

224603057

Член

Димитър Петров Николов

……….

224603057

Член

Бисерка Петрова Иванова-Тончева

……….

224603058

Председател

Александър Симеонов Александров

……….

224603058

Зам. председател

Ангел Стоянов Шкодрев

……….

224603058

Секретар

Асен Маринов Здравков

……….

224603058

Член

Анелия Стефанова Борисова

……….

224603058

Член

Мария Георгиева Тончева

……….

224603058

Член

Мая Стоянова Месарска

……….

224603058

Член

Елена Борисова Чонева

……….

224603059

Председател

Симеон Дудов Стамболов

……….

224603059

Зам. председател

Виктория Иванова Иванова

……….

224603059

Секретар

Елена Владимирова Петрова

……….

224603059

Член

Валентин Атанасов Дарданов

……….

224603059

Член

Габриела Димитрова Домузова

……….

224603059

Член

Диана Росенова Башкова

……….

224603059

Член

Илия Атанасов Какарадов

……….

224603060

Председател

Виктория Чонева Димитрова

……….

224603060

Зам. председател

Емил Русимов Тодоров

……….

224603060

Секретар

Веселка Костадинова Велянова

……….

224603060

Член

Камелия Крумова Тасева

……….

224603060

Член

Деян Атанасов Даскалов

……….

224603060

Член

Петя Руменова Виденова

……….

224603060

Член

Станислав Стоянов Станев

……….

224603061

Председател

Димитър Николов Домузов

……….

224603061

Зам. председател

Катя Димитрова Георгиева

……….

224603061

Секретар

Пламен Тодоров Петров

……….

224603061

Член

Магдалена Христова Табакова

……….

224603061

Член

Румянка Велиславова Славчева

……….

224603061

Член

Елеонора Сашева Желязкова

……….

224603061

Член

Камелия Иванова Ручовска-Генова

……….

224603062

Председател

Каталина Георгиева Вретова-Домузова

……….

224603062

Зам. председател

Андрей Иванов Петрунов

……….

224603062

Секретар

Антоанета Владимирова Дамянова

……….

224603062

Член

Александрина Левски Иванова

……….

224603062

Член

Нели Иванова Вълева

……….

224603062

Член

Живка Шишманова Ангелова

……….

224603062

Член

Мелина Александрова Димитрова

……….

224603063

Председател

Блага Йосифова Кънчева

……….

224603063

Зам. председател

Здравка Георгиева Георгиева

……….

224603063

Секретар

Павел Борисов Ангелов

……….

224603063

Член

Петранка Младенова Колева

……….

224603063

Член

Атанаска Романова Радева

……….

224603063

Член

Стоян Крумов Симов

……….

224603063

Член

Александър Цветанов Стаменов

……….

224603064

Председател

Радка Досева Димова

……….

224603064

Зам. председател

Нериман Мехмедова Димитрова

……….

224603064

Секретар

Румяна Венциславова Стоянова

……….

224603064

Член

Наталия Лозанова Ангелова

……….

224603064

Член

Цветелина Трифонова Димитрова

……….

224603064

Член

Веселина Борисова Стоилова

……….

224603064

Член

Атанас Цветков Атанасов

……….

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район “Възраждане” .
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения