Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 703-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 62 /шестдесет и два/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район “Сердика” и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район “Сердика” с вх. № 363/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 62 /шестдесет и два/ броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 130 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 110 бр. членове, ПП ДПС – 62 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 62 бр. членове, ПП „Воля“- 34 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 8 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 62 бр., Коалиция „БСП за България“ - 62 бр., ПП ДПС – 24 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 26 бр., ПП „Воля“- 12 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 62 /шестдесет и два/ броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224605001

Председател

Стела Иванова Стоименова

……….

224605001

Зам. председател

Марио Йорданов Иванов

……….

224605001

Секретар

Добринка Георгиева Опришанова

……….

224605001

Член

Йордан Иванов Райков

……….

224605001

Член

Екатерина Димитрова Войнова

……….

224605001

Член

Иван Стефанов Асенов

……….

224605001

Член

Доротея Кирилова Цветкова

……….

224605002

Председател

Елка Петрова Петрова

……….

224605002

Зам. председател

Александър Павлов Гергов

……….

224605002

Секретар

Валентин Иванов Андреев

……….

224605002

Член

Димитра Кирилова Стоянова

……….

224605002

Член

Валери Минчев Анадолски

……….

224605002

Член

Валерия Цветанова Георгиева

……….

224605002

Член

Саша Гълъбова Тасева

……….

224605003

Председател

Павел Александров Гергов

……….

224605003

Зам. председател

Марин Любенов Иванов

……….

224605003

Секретар

Ася Стоянова Стоименова

……….

224605003

Член

Паолина Валериева Антова

……….

224605003

Член

Анастасия Христова Цекова

……….

224605003

Член

Галина Спасова Бухова

……….

224605003

Член

Нели Йорданова Евгениева

……….

224605004

Председател

Явор Бориславов Давидков

……….

224605004

Зам. председател

Сергей Йорданов Бачев

……….

224605004

Секретар

Доретина Велкова Палушева

……….

224605004

Член

Кръстан Николов Кръстанов

……….

224605004

Член

Ерик Пламенов Михайлов

……….

224605004

Член

Венцислава Донова Митева

……….

224605004

Член

Райна Донкова Витанова

……….

224605005

Председател

Детелина Кръстева Анакиева

……….

224605005

Зам. председател

Тихомир Евгениев Томов

……….

224605005

Секретар

Милка Тодорова Лозанова

……….

224605005

Член

Виолетка Петкова Глогова-Манчева

……….

224605005

Член

Иван Георгиев Димитров

……….

224605005

Член

Еми Антова Хайрелова

……….

224605005

Член

София Йорданова Маникатова

……….

224605006

Председател

Славея Александрова Василева

……….

224605006

Зам. председател

Мартин Георгиев Николов

……….

224605006

Секретар

Румен Антонов Хюбнер

……….

224605006

Член

Веселка Захариева Стамболиева

……….

224605006

Член

Ивана Бориславова Караджинска

……….

224605006

Член

Владимира Валентинова Маринова

……….

224605006

Член

Никол Валентинова Стоянова

……….

224605007

Председател

Надежда Димитрова Кръстева

……….

224605007

Зам. председател

Калоян Боянов Митков

……….

224605007

Секретар

Анджелика Иванова Богоева

……….

224605007

Член

Драгомир Йорданов Галярски

……….

224605007

Член

Марияна Иванова Николова-Добрева

……….

224605007

Член

Даниела Кирилова Манолова

……….

224605007

Член

Павлина Методиева Вълчева

……….

224605008

Председател

Георги Николов Попов

……….

224605008

Зам. председател

Борислав Ангелов Давидков

……….

224605008

Секретар

Стефка Иванова Ценова

……….

224605008

Член

Димитър Юриев Мавров

……….

224605008

Член

Силвия Георгиева Тодорова-Йоданова

……….

224605008

Член

Десислава Павлова Гергова

……….

224605008

Член

Енчо Димитров Бислимов

……….

224605009

Председател

Стефана Стефанова Кафтанджиева

……….

224605009

Зам. председател

Катя Георгиева Антонова

……….

224605009

Секретар

Пенка Георгиева Георгиева

……….

224605009

Член

Цветан Пламенов Стоянов

……….

224605009

Член

Ивелина Георгиева Иванова

……….

224605009

Член

Йонка Първанова Любенова

……….

224605009

Член

Венислава Венелинова Иванова

……….

224605010

Председател

Евгени Иванов Филипов

……….

224605010

Зам. председател

Мария Христова Недялкова

……….

224605010

Секретар

Мирослав Георгиев Маринов

……….

224605010

Член

Снежанка Миткова Дончева

……….

224605010

Член

Цветан Цветанов Костов

……….

224605010

Член

Диана Владимирова Александрова

……….

224605010

Член

Свилен Цветанов Маринов

……….

224605011

Председател

Лидия Ламбрева Ярнова

……….

224605011

Зам. председател

Теодора Николаева Костадинова

……….

224605011

Секретар

Георги Петрушинов Петрушинов

……….

224605011

Член

Росица Давидова Мъндева

……….

224605011

Член

Диана Петрова Русинова

……….

224605011

Член

Снежанка Славейкова Кьосева

……….

224605011

Член

Траянка Кирова Александрова

……….

224605012

Председател

Петя Стоянова Еленкова

……….

224605012

Зам. председател

Николай Иванов Тодоров

……….

224605012

Секретар

Цветана Първанова Илиева

……….

224605012

Член

Янка Петрова Панева

……….

224605012

Член

Антония Иванова Леви

……….

224605012

Член

Станимирка Цветанова Маринова

……….

224605012

Член

Адриана Георгиева Гущерова

……….

224605013

Председател

Йоана Венелинова Стоилова

……….

224605013

Зам. председател

Вероника Владимирова Стефанова

……….

224605013

Секретар

Димитър Борисов Дойчинов

……….

224605013

Член

Петя Димитрова Шиндарова

……….

224605013

Член

Георги Маринов Жеков

……….

224605013

Член

Стилян Симеонов Лулов

……….

224605013

Член

Евелина Иванова Панчева

……….

224605014

Председател

Стефка Иванова Соколова

……….

224605014

Зам. председател

Олга Кирилова Звездова

……….

224605014

Секретар

Едуард Михайлов Бъсков

……….

224605014

Член

Ивета Кирилова Соколова

……….

224605014

Член

Ангелина Стоянова Станева

……….

224605014

Член

Ирена Атанасова Кръстева

……….

224605014

Член

Младен Борисов Лозанов

……….

224605015

Председател

Юлия Георгиева Димитрова

……….

224605015

Зам. председател

Веселка Иванова Дамянова

……….

224605015

Секретар

Стоянка Стойчева Минева

……….

224605015

Член

Юлия Димитрова Александрова

……….

224605015

Член

Петя Петрова Момчилова

……….

224605015

Член

Маргарита Ангелова Христова

……….

224605015

Член

Анета Владова Атанасова-Лозанова

……….

224605016

Председател

Илияна Росинова Пеева

……….

224605016

Зам. председател

Мариана Тодорова Панталеева

……….

224605016

Секретар

Веселин Драганов Драганов

……….

224605016

Член

Васил Димитров Йорданов

……….

224605016

Член

Гергана Здравчева Здравкова

……….

224605016

Член

Иван Димитров Цанов

……….

224605016

Член

Максим Василев Василев

……….

224605017

Председател

Георги Георгиев Иванов

……….

224605017

Зам. председател

Галина Цветанова Александрова

……….

224605017

Секретар

Стефка Миладинова Костадинова

……….

224605017

Член

Васка Димитрова Коцева

……….

224605017

Член

Венелин Димитров Йончев

……….

224605017

Член

Бисерка Босилкова Кръстанова

……….

224605017

Член

Георги Любомиров Здравков

……….

224605018

Председател

Юлия Иванова Милева

……….

224605018

Зам. председател

Ирена Кръстева Кръстева

……….

224605018

Секретар

Вера Генчева Веселинова

……….

224605018

Член

Александър Любомиров Цветков

……….

224605018

Член

Йовита Станкова Куманова-Ачева

……….

224605018

Член

Вяра Ангелова Велкова

……….

224605018

Член

Нели Емануилова Маринова

……….

224605019

Председател

Елена Генадиева Вълкова

……….

224605019

Зам. председател

Лилия Димитрова Андреева

……….

224605019

Секретар

Васил Стойнев Николов

……….

224605019

Член

Тодор Василев Йорданов

……….

224605019

Член

Антония Стоянова Цветкова

……….

224605019

Член

Гуна Георгиева Драгийска

……….

224605019

Член

Здравчо Владимиров Веселинов

……….

224605020

Председател

Ивелина Бориславова Танева

……….

224605020

Зам. председател

Наталия Здравчева Веселинова

……….

224605020

Секретар

Марияна Георгиева Пеева

……….

224605020

Член

Лилия Тошева Маркова-Бъскова

……….

224605020

Член

Галина Петрова Георгиева

……….

224605020

Член

Екатерина Николова Балъкчиева-Янкова

……….

224605020

Член

Милена Иванова Кименьова

……….

224605021

Председател

Никола Валентинов Каменов

……….

224605021

Зам. председател

Мария Цекова Цекова

……….

224605021

Секретар

Димитрина Сотирова Савова

……….

224605021

Член

Сашка Величкова Александрова

……….

224605021

Член

Румяна Светозарова Александрова

……….

224605021

Член

Димитричка Любомирова Димитрова

……….

224605021

Член

Славка Йошкова Кунчева

……….

224605022

Председател

Ана Илиева Мишева

……….

224605022

Зам. председател

Валери Жорж Шевалие-Дамянова

……….

224605022

Секретар

Валери Михайлов Иванов

……….

224605022

Член

Кръстина Досева Георгиева

……….

224605022

Член

Юлиан Бориславов Митев

……….

224605022

Член

Айсунка Цанкова Катаманова

……….

224605022

Член

Антоанета Величкова Стефанова

……….

224605023

Председател

Сава Руменов Каров

……….

224605023

Зам. председател

Щерьо Щерев Щерев

……….

224605023

Секретар

Димитър Иванов Иванов

……….

224605023

Член

Евелина Стефчова Чобанова

……….

224605023

Член

Пешка Лазарова Стоянова

……….

224605023

Член

Магдалена Кръстева Маркова

……….

224605023

Член

Розалита Цветанова Стефанова

……….

224605024

Председател

Анита Бориславова Танева

……….

224605024

Зам. председател

Росица Ангелова Кирилова

……….

224605024

Секретар

Стоян Свиленов Стоянов

……….

224605024

Член

Василка Петрова Младенова

……….

224605024

Член

Илия Радков Радев

……….

224605024

Член

Катрин Николаева Велкова

……….

224605024

Член

Мария Стоянова Кузманова

……….

224605025

Председател

Деян Василев Тодорински

……….

224605025

Зам. председател

Галина Младенова Ранкова

……….

224605025

Секретар

Габриела Мирославова Торозова

……….

224605025

Член

Иван Георгиев Темелков

……….

224605025

Член

Огнян Владимиров Христов

……….

224605025

Член

Лудвиг Крумов Христов

……….

224605025

Член

Николай Тодоров Велков

……….

224605026

Председател

Петър Стилиянов Панайотов

……….

224605026

Зам. председател

Николинка Петрова Григорова

……….

224605026

Секретар

Валерий Борисов Кънев

……….

224605026

Член

Даниел Димитров Кафтанджиев

……….

224605026

Член

Цветан Георгиев Стефанов

……….

224605026

Член

Силвия Кирилова Иванова

……….

224605026

Член

Евдокия Веселинова Петкова

……….

224605027

Председател

Ивета Валериева Александрова

……….

224605027

Зам. председател

Елена Николова Еленкова

……….

224605027

Секретар

Йоанна Павлова Вачева

……….

224605027

Член

Милена Димитрова Виденова

……….

224605027

Член

Пламен Лилков Фенчов

……….

224605027

Член

Радослав Савов Кирпичев

……….

224605027

Член

Величко Иванов Георгиев

……….

224605028

Председател

Светослав Валинтинов Колчаков

……….

224605028

Зам. председател

Йордан Трайков Георгиев

……….

224605028

Секретар

Петя Валентинова Градинарска

……….

224605028

Член

Петър Маринов Димитров

……….

224605028

Член

Райна Николова Ханджиева

……….

224605028

Член

Бирсен Фейми Мюфтиева

……….

224605028

Член

Петранка Асенова Мицева

……….

224605029

Председател

Христо Валериев Иванов

……….

224605029

Зам. председател

Мария Василева Овчарова

……….

224605029

Секретар

Албена Антова Симеонова

……….

224605029

Член

Йорданка Дамянова Гергова

……….

224605029

Член

Евелина Георгиева Сариева-Христова

……….

224605029

Член

Мария Атанасова Шахпазова

……….

224605029

Член

Стефан Емилов Стоев

……….

224605030

Председател

Данайл Минков Георгиев

……….

224605030

Зам. председател

Христо Любенов Христов

……….

224605030

Секретар

Венцислав Иванов Иванов

……….

224605030

Член

Виолета Пейчева Георгиева

……….

224605030

Член

Милена Иванова Маринова

……….

224605030

Член

Петя Валентинова Колчакова

……….

224605030

Член

Данаил Кирилов Димитров

……….

224605031

Председател

Лидия Александрова Радкова

……….

224605031

Зам. председател

Йонка Маринова Димитрова

……….

224605031

Секретар

Олга Георгиева Митова

……….

224605031

Член

Маргарита Иванова Драганова

……….

224605031

Член

Мирослав Атанасов Иванов

……….

224605031

Член

Розалия Николова Бацова

……….

224605031

Член

Калина Любомирова Колева

……….

224605032

Председател

Руси Георгиев Русев

……….

224605032

Зам. председател

Даниела Колева Семова

……….

224605032

Секретар

Галина Йорданова Боянова

……….

224605032

Член

Малина Николова Анева

……….

224605032

Член

Елена Минкова Георгиева

……….

224605032

Член

Мариян Николаев Колев

……….

224605032

Член

Калинка Василева Любенова

……….

224605033

Председател

Галина Николова Мартинова

……….

224605033

Зам. председател

Мариана Андреева Славчева

……….

224605033

Секретар

Стамен Николов Христов

……….

224605033

Член

Марийка Иванова Георгиева

……….

224605033

Член

Арсо Страхилов Стоименов

……….

224605033

Член

Мустафа Айдънов Мустафов

……….

224605033

Член

Емилия Петрова Савова

……….

224605034

Председател

Павлинка Петрова Василева

……….

224605034

Зам. председател

Цветан Кръстев Чиков

……….

224605034

Секретар

Велко Тодоров Палушев

……….

224605034

Член

Мариана Иванова Грънчарова

……….

224605034

Член

Николай Иванов Иванов

……….

224605034

Член

Илияна Георгиева Иванова

……….

224605034

Член

Ивайло Боянов Захариев

……….

224605035

Председател

Румен Василев Арарски

……….

224605035

Зам. председател

Спас Нейков Бекирски

……….

224605035

Секретар

Любомира Пешкова Петрова

……….

224605035

Член

Йордан Гавраилов Михайлов

……….

224605035

Член

Станислава Руменова Станкова

……….

224605035

Член

Теменужка Николаева Маринова

……….

224605035

Член

Олег Макавеев Иванов

……….

224605036

Председател

Роберт Лазаров Лазаров

……….

224605036

Зам. председател

Иванка Авгелова Дарджикова

……….

224605036

Секретар

Николай Ивов Георгиев

……….

224605036

Член

София Трифонова Шопова

……….

224605036

Член

Марта Анастасова Ключкова-Михайлова

……….

224605036

Член

Анто Петков Антов

……….

224605036

Член

Теодосий Тодоров Рачев

……….

224605037

Председател

Лилия Йорданова Янкова

……….

224605037

Зам. председател

Трифон Ангелов Шопов

……….

224605037

Секретар

Георги Сашов Георгиев

……….

224605037

Член

Бетина Величкова Стойкова

……….

224605037

Член

Паулина Тодорова Радославова

……….

224605037

Член

Надежда Стоянова Георгиева

……….

224605037

Член

Ирина Василева Рачева

……….

224605038

Председател

Илиян Илиев Петков

……….

224605038

Зам. председател

Тодор Венциславов Мартинов

……….

224605038

Секретар

Мария Георгиева Генадиева

……….

224605038

Член

Розита Малчева Танева

……….

224605038

Член

Теменужка Стоилова Георгиева

……….

224605038

Член

Пламен Латев Кузев

……….

224605038

Член

Радина Стефанова Желязкова

……….

224605039

Председател

Елена Иванова Маринова

……….

224605039

Зам. председател

Джелал Алиев Алиев

……….

224605039

Секретар

Румяна Иванова Николова

……….

224605039

Член

Десислава Георгиева Кьосева

……….

224605039

Член

Димитринка Кирилова Цветкова

……….

224605039

Член

Кристина Стефанова Желязкова

……….

224605039

Член

Паулина Иванова Белева

……….

224605040

Председател

Димитър Иванов Великов

……….

224605040

Зам. председател

Живка Любчова Иванова

……….

224605040

Секретар

Красимира Недкова Стойкова

……….

224605040

Член

Деян Гошев Димитров

……….

224605040

Член

Валентин Николов Грънчаров

……….

224605040

Член

Роза Симеонова Евтимова

……….

224605040

Член

Анета Иванова Балтаджиева

……….

224605041

Председател

Айдън Мустафов Шукриев

……….

224605041

Зам. председател

Лиляна Станимирова Миленкова

……….

224605041

Секретар

Венелина Йорданова Керкенезова

……….

224605041

Член

Калина Владимирова Кръстанова

……….

224605041

Член

Ангел Илиев Гълъбов

……….

224605041

Член

Иван Илиев Лазаров

……….

224605041

Член

Пенка Георгиева Дунчева

……….

224605042

Председател

Мариета Иванова Захариева

……….

224605042

Зам. председател

Павлина Пенчева Илиева

……….

224605042

Секретар

Кирил Кирилов Колев

……….

224605042

Член

Галина Димитрова Антова

……….

224605042

Член

Маруся Иванова Тодорова

……….

224605042

Член

Милена Василева Рашева

……….

224605042

Член

Цветелина Петрова Мирчева

……….

224605043

Председател

Евгения Стефанова Миленкова-Масларска

……….

224605043

Зам. председател

Виржиния Лазарова Маринкова

……….

224605043

Секретар

Суска Йорданова Костадинова

……….

224605043

Член

Русин Димитрова Панов

……….

224605043

Член

Росица Тодорова Добрянова

……….

224605043

Член

Светла Тодорова Мартинова

……….

224605043

Член

Юлияна Петрова Маркова

……….

224605044

Председател

Весела Емилова Цаперкова-Гьошева

……….

224605044

Зам. председател

Борислав Петров Тошев

……….

224605044

Секретар

Атанас Миланов Мавлов

……….

224605044

Член

Румяна Стоименова Илиева

……….

224605044

Член

Станислава Живкова Гешева

……….

224605044

Член

Дияна Жекова Богданова

……….

224605044

Член

Валентин Илиев Златарев

……….

224605045

Председател

Детелин Валериев Кузманов

……….

224605045

Зам. председател

Стойно Гошев Димитров

……….

224605045

Секретар

Рангел Венелинов Рангелов

……….

224605045

Член

Веселка Лилова Спасова

……….

224605045

Член

Мариола Рангелова Гълъбова

……….

224605045

Член

Ани Георгиева Христова

……….

224605045

Член

Първолета Маринова Христова

……….

224605046

Председател

Мариана Вескова Желязкова

……….

224605046

Зам. председател

Лидия Павлова Христова

……….

224605046

Секретар

Илиян Димитров Димитров

……….

224605046

Член

Калина Георгиева Георгиева

……….

224605046

Член

Мая Иванова Колячева

……….

224605046

Член

Даниела Кирилова Гаджева

……….

224605046

Член

Снежина Тодорова Веселинова

……….

224605047

Председател

Костадин Николова Костадинов

……….

224605047

Зам. председател

Здравко Димитров Мавров

……….

224605047

Секретар

Стефан Киров Желязков

……….

224605047

Член

Красимира Славчева Динкова

……….

224605047

Член

Наталия Борисова Тошева

……….

224605047

Член

Татяна Димитрова Станчева

……….

224605047

Член

Антоанета Николаева Величкова

……….

224605048

Председател

Мария Тончева Кърпачева

……….

224605048

Зам. председател

Снежанка Стоянова Мазнева

……….

224605048

Секретар

Маргарита Траянова Йорданова

……….

224605048

Член

Валентина Иванова Патричкова

……….

224605048

Член

Габриела Александрова Гешева

……….

224605048

Член

Росица Йорданова Дойчева

……….

224605048

Член

Нонка Михайлова Симеонова

……….

224605049

Председател

Тони Кънчев Кънев

……….

224605049

Зам. председател

Велислава Каменова Деянова

……….

224605049

Секретар

Бойка Петкова Величкова

……….

224605049

Член

Еленка Миланова Атанасова

……….

224605049

Член

Мартин Василев Христов

……….

224605049

Член

Пламен Александров Цветков

……….

224605049

Член

Станислава Здравкова Станкова

……….

224605050

Председател

Димитър Маринов Нешев

……….

224605050

Зам. председател

Маринка Костадинова Веждарска

……….

224605050

Секретар

Моника Алеко Къралиева

……….

224605050

Член

Симеон Дечев Симеонов

……….

224605050

Член

Виолета Данаилова Митрова

……….

224605050

Член

Кирил Пламенов Иванов

……….

224605050

Член

Адриана Димитрова Димитрова

……….

224605051

Председател

Мария Александрова Гаманска

……….

224605051

Зам. председател

Милена Стефанова Павлова

……….

224605051

Секретар

Таня Костадинова Чългънова

……….

224605051

Член

Любомир Лозанов Йорданов

……….

224605051

Член

Стефан Николаев Грънчаров

……….

224605051

Член

Вера Иванова Кукувичарска

……….

224605051

Член

Петя Кънчеа Милева

……….

224605052

Председател

Васил Петров Димитров

……….

224605052

Зам. председател

Божидара Руменова Гинчева

……….

224605052

Секретар

Катерина Димитрова Ракова

……….

224605052

Член

Илияна Димитрова Шолева

……….

224605052

Член

Стилиян Лилянов Кацаров

……….

224605052

Член

Цвятко Иванов Дойчев

……….

224605052

Член

Лиана Борисова Йонова

……….

224605053

Председател

Мариела Любомирова Кертева

……….

224605053

Зам. председател

Йордан Димитров Леков

……….

224605053

Секретар

Светла Кирилова Матева

……….

224605053

Член

Силвия Василева Милошева

……….

224605053

Член

Витка Костадинова Георгиева

……….

224605053

Член

Светлана Луканова Гущерова

……….

224605053

Член

Айсен Гюлбенова Любманова

……….

224605054

Председател

Росица Веселинова Върблянска

……….

224605054

Зам. председател

Николай Иванов Кръстев

……….

224605054

Секретар

Бончо Бориславов Михалков

……….

224605054

Член

Албена Боянова Георгиева-Данова

……….

224605054

Член

Петранка Велчева Вълчева

……….

224605054

Член

Нора Литова Велинска

……….

224605054

Член

Любомир Маринов Димитров

……….

224605055

Председател

Сашка Томова Томова

……….

224605055

Зам. председател

Петя Божкова Андреева

……….

224605055

Секретар

Зара Крумова Богданова

……….

224605055

Член

Невенка Стоянова Дионисиева

……….

224605055

Член

Лало Стойков Ников

……….

224605055

Член

Даниел Стефанов Динев

……….

224605055

Член

Стела Стефанова Георгиева

……….

224605056

Председател

Мариана Борисова Симеонова

……….

224605056

Зам. председател

Димитър Красимиров Димитров

……….

224605056

Секретар

Маруся Русева Костова

……….

224605056

Член

Елеонора Георгиева Николова

……….

224605056

Член

Даниела Александрова Благоева

……….

224605056

Член

Златка Иванова Петкова

……….

224605056

Член

Петър Христов Василев

……….

224605057

Председател

Иван Георгиев Данов

……….

224605057

Зам. председател

Георги Георгиев Николов

……….

224605057

Секретар

Рая Петкова Гузгунова

……….

224605057

Член

Еленка Борисова Иванова

……….

224605057

Член

Иванка Красимирова Димитрова

……….

224605057

Член

Лиляна Маринова Андреева

……….

224605057

Член

Лазар Димитров Христинин

……….

224605058

Председател

Елена Атанасова Благоева

……….

224605058

Зам. председател

Мирослав Красимиров Митрев

……….

224605058

Секретар

Соня Стефанова Павлова

……….

224605058

Член

Иван Христов Иванов

……….

224605058

Член

Бонка Христова Бонджова

……….

224605058

Член

Зоя Александрова Желева

……….

224605058

Член

Юлия Василева Стефчева

……….

224605059

Председател

Мария Иванова Минчева

……….

224605059

Зам. председател

Владислав Радославов Йорданов

……….

224605059

Секретар

Димитринка Стоименова Петрова

……….

224605059

Член

Божидар Стойчев Георгиев

……….

224605059

Член

Цветана Велчева Галева

……….

224605059

Член

Светослав Огнянов Панайотов

……….

224605059

Член

Росица Денева Гигова

……….

224605060

Председател

Пенчо Здравков Безлов

……….

224605060

Зам. председател

Виолета Цветкова Стойкова

……….

224605060

Секретар

Томо Никитов Йорданов

……….

224605060

Член

Камелия Красимирова Митрева

……….

224605060

Член

Марица Кирилова Галева

……….

224605060

Член

Силвия Стоянова Божилова

……….

224605060

Член

Елена Веселинова Нишанян

……….

224605061

Председател

Силвия Николова Петрова

……….

224605061

Зам. председател

Юлия Райчева Карчина

……….

224605061

Секретар

Снежанка Асенова Гроздева

……….

224605061

Член

Григор Кръстев Григоров

……….

224605061

Член

Гено Славов Балджийски

……….

224605061

Член

Силвия Николова Йорданова

……….

224605061

Член

Радко Иванов Грамов

……….

224605062

Председател

Валентин Григоров Кирилов

……….

224605062

Зам. председател

Александър Дойчинов Ранков

……….

224605062

Секретар

Валентин Петров Славов

……….

224605062

Член

Кръстю Атанасов Кръстев

……….

224605062

Член

Ивелина Добрева Владимирова

……….

224605062

Член

Вероника Бондикова Бондикова

……….

224605062

Член

Христина Венциславова Черешарова

……….

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район „Сердика”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения