Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 702-МИ
Столична, 27.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 34 / тридесет и четири/  броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Изгрев” и утвърждаване списъците с резервните членове.

 

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Изгрев” с вх. № 380/25.09.2019 г, за назначаване съставите на 34 /тридесет и четири / броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 72 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 60 бр. членове, ПП ДПС – 34 бр. Членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 34 бр. членове, ПП „Воля“- 34 бр. Членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 4 бр. Членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 34 бр., Коалиция „БСП за България“ - 34 бр., ПП ДПС – 13 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 15 бр., ПП „Воля“- 6 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. На ЦИК поради което и на основание и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 34 /тридесет и четири броя / броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224608001

Председател

Катя Иванова Чернева

……….

224608001

Зам. председател

Момчил Крумов Крумов

……….

224608001

Секретар

Васил Коцев Василев

……….

224608001

Член

Маргарита Дончева Дикова

……….

224608001

Член

Елга Радианова Зумпалова-Георгиева

……….

224608001

Член

Милица Галинова Цонева

……….

224608001

Член

Стамена Миланова Тасева

……….

224608002

Председател

Кристиан Георгиев Кънчев

……….

224608002

Зам. председател

Натали Николаева Колева

……….

224608002

Секретар

Цветислава Анастасова Николова

……….

224608002

Член

Людмила Каменова Зидарова

……….

224608002

Член

Еленка Гогова Пиперкова

……….

224608002

Член

Георги Стефанов Аладжов

……….

224608002

Член

Детелина Колева Николова

……….

224608003

Председател

Ива Димитрова Бадарова-Малинова

……….

224608003

Зам. председател

Пенка Савова Велкова

……….

224608003

Секретар

Соня Димитрова Цонева

……….

224608003

Член

Виктория Бисерова Велинчова

……….

224608003

Член

Ива Василева Стоянова

……….

224608003

Член

Йорданка Асенова Ноева

……….

224608003

Член

Зорница Валентинова Гайдарска

……….

224608004

Председател

Николай Цветанов Петров

……….

224608004

Зам. председател

Анелия Маринова Канева

……….

224608004

Секретар

Ерол Фикри Мехмед

……….

224608004

Член

Виолета Петрова Димитрова

……….

224608004

Член

Катя Ангелова Григорова

……….

224608004

Член

Танка Николова Иванова

……….

224608004

Член

Веселина Емилова Недкова

……….

224608005

Председател

Даниела Миронова Петрова

……….

224608005

Зам. председател

Антония Руменова Тренева

……….

224608005

Секретар

Виктория Светланова Стоименова

……….

224608005

Член

Димитър Ангелов Чолаков

……….

224608005

Член

Катюша Стефанова Томова

……….

224608005

Член

Валентин Валентинов Главчев

……….

224608005

Член

Галина Валериева Трифонова

……….

224608006

Председател

Ева Томи Томова-Грекова

……….

224608006

Зам. председател

Гела Александрова Иванова

……….

224608006

Секретар

Антония Йосифова Бонева

……….

224608006

Член

Фьодор Иванович Митев

……….

224608006

Член

Елизабет Боянова Джамбазка

……….

224608006

Член

Рамадан Халил Салифоглу

……….

224608006

Член

Катинка Кънчева Алексиева

……….

224608007

Председател

Свилен Стоянов Желев

……….

224608007

Зам. председател

Янчо Кирилов Димитров

……….

224608007

Секретар

Анета Стефанова Фасулкова

……….

224608007

Член

Диана Чернева Йотова-Митова

……….

224608007

Член

Лидия Павлова Тодорова

……….

224608007

Член

Станислав Георгиев Георгиев

……….

224608007

Член

Даниел Благовестов Жеков

……….

224608008

Председател

Адриана Ангелова Вълчева

……….

224608008

Зам. председател

Кръстинка Стоянова Иванова

……….

224608008

Секретар

Лидия Василева Иванова

……….

224608008

Член

Маргарита Петрова Христова

……….

224608008

Член

Боряна Йорданова Петрова

……….

224608008

Член

Захари Цветков Димитров

……….

224608008

Член

Ивайло Първанов Иванов

……….

224608009

Председател

Николай Денчев Минев

……….

224608009

Зам. председател

Благоден Кръстев Цветков

……….

224608009

Секретар

Николай Василев Симеонов

……….

224608009

Член

Надя Стефанова Цолова-Левашка

……….

224608009

Член

Йорданка Събева Иванова

……….

224608009

Член

Жечка Димитрова Димитрова

……….

224608009

Член

Севджан Джамал Асан

……….

224608010

Председател

Емилия Христова Петрова

……….

224608010

Зам. председател

Станислав Иванов Иванов

……….

224608010

Секретар

Роза Григорова Владимирова

……….

224608010

Член

Виолета Стефанова Хвърчилкова

……….

224608010

Член

Цветанка Димитрова Петрова

……….

224608010

Член

Радослав Иванов Илиев

……….

224608010

Член

Мартина Красимирова Дойнова

……….

224608011

Председател

Пламен Велчов Герчев

……….

224608011

Зам. председател

Виолетка Стойкова Иванова

……….

224608011

Секретар

Милена Димитрова Цветанова

……….

224608011

Член

Венцислав Христов Ценов

……….

224608011

Член

Нурсел Вели Чобан

……….

224608011

Член

Анелия Георгиева Илиева

……….

224608011

Член

Орлин Константинов Кънчев

……….

224608012

Председател

Недка Маркова Василева

……….

224608012

Зам. председател

Али Сами Халил

……….

224608012

Секретар

Илка Димитрова Василева

……….

224608012

Член

Маргарита Денкова Златкова

……….

224608012

Член

Елена Иванова Томова

……….

224608012

Член

Галина Иванова Кинчева-Шверчина

……….

224608012

Член

Пенка Ганчева Янкова

……….

224608013

Председател

Анастасия Николова Петрова

……….

224608013

Зам. председател

Катя Иванова Иванова

……….

224608013

Секретар

Ани Андреева Цветкова

……….

224608013

Член

Диана Николова Кайтазова-Иванова

……….

224608013

Член

Нора Даниелова Неделчева

……….

224608013

Член

Диана Димитрова Ангелова

……….

224608013

Член

Пелагия Рангелова Йолова

……….

224608014

Председател

Иво Стефанов Чернев

……….

224608014

Зам. председател

Валентин Росенов Карабельов

……….

224608014

Секретар

Диляна Недялкова Недялкова

……….

224608014

Член

Юлияна Михайлова Христова

……….

224608014

Член

Миглена Свиленова Кущилова

……….

224608014

Член

Беатриче Иванова Лазарова

……….

224608014

Член

Панайот Христов Панайотов

……….

224608015

Председател

Методи Здравков Якимов

……….

224608015

Зам. председател

Албена Иванчева Недева

……….

224608015

Секретар

Теменужка Евтимова Чечева

……….

224608015

Член

Билял Мийремов Саидов

……….

224608015

Член

Данка Щерева Николова

……….

224608015

Член

Анка Кръстева Роянова

……….

224608015

Член

Николай Владиславов Каралеев

……….

224608016

Председател

Боян Иванов Кожухаров

……….

224608016

Зам. председател

Георги Иванов Петров

……….

224608016

Секретар

Гергана Кирилова Червенкова

……….

224608016

Член

Беа Рамаданова Мустафова

……….

224608016

Член

Тодорка Василева Манолова

……….

224608016

Член

Виктор Петров Иванов

……….

224608016

Член

Татяна Станиславова Стефанова

……….

224608017

Председател

Марио Кирилов Ивчев

……….

224608017

Зам. председател

Андрей Стоянов Борисов

……….

224608017

Секретар

Мартин Любомиров Серафимов

……….

224608017

Член

Евгения Христова Кавалджиева

……….

224608017

Член

Валентин Николаев Чаушев

……….

224608017

Член

Северина Георгиева Тодорова

……….

224608017

Член

Татяна Стефанова Трифонова

……….

224608018

Председател

Райна Цонкова Димитрова

……….

224608018

Зам. председател

Даниела Станкова Костадинова

……….

224608018

Секретар

Александър Емилов Костов

……….

224608018

Член

Соня Янакиева Иванова

……….

224608018

Член

Александра Василева Негушевска

……….

224608018

Член

Тенчо Василев Тенчев

……….

224608018

Член

Йорданка Стоименова Шопова

……….

224608019

Председател

Иван Иванов Илиев

……….

224608019

Зам. председател

Камелия Пламенова Атанасова

……….

224608019

Секретар

Златка Илиева Пискулийска

……….

224608019

Член

Ивайло Валентинов Дуков

……….

224608019

Член

Лили Кръстева Доцинска

……….

224608019

Член

Галина Величкова Савова-Петрова

……….

224608019

Член

Николай Георгиев Николов

……….

224608020

Председател

Радослав Рангелов Васев

……….

224608020

Зам. председател

Ренета Тодорова Горанова

……….

224608020

Секретар

Таня Венкова Кънчева

……….

224608020

Член

Цеца Василева Игнатова

……….

224608020

Член

Валерия Василева Василева-Петрова

……….

224608020

Член

Стефка Йовкова Бялкова

……….

224608020

Член

Ивайло Георгиев Грогоров

……….

224608021

Председател

Петя Георгиева Куманова

……….

224608021

Зам. председател

Кирил Георгиев Георгиев

……….

224608021

Секретар

Румяна Ганчева Стоянова

……….

224608021

Член

Невяна Стефанова Павлова

……….

224608021

Член

Грозю Василев Маринов

……….

224608021

Член

Красимира Димова Начева

……….

224608021

Член

Юксел Джамал Асан

……….

224608022

Председател

Джейна Михайлова Георгиева

……….

224608022

Зам. председател

Светослав Борисов Карабельов

……….

224608022

Секретар

Захарина Стефанова Райчева

……….

224608022

Член

Радислав Василев Стамберов

……….

224608022

Член

Георги Николов Николов

……….

224608022

Член

Саша Петрова Кушева

……….

224608022

Член

Мария Пламенова Първанова

……….

224608023

Председател

Стойчо Кирилов Милев

……….

224608023

Зам. председател

Мариянка Йорданова Великова

……….

224608023

Секретар

Теодора Дечкова Димова

……….

224608023

Член

Елена Страткова Павлова

……….

224608023

Член

Жулиета Венциславова Лазарова

……….

224608023

Член

Христина Николова Бързанова

……….

224608023

Член

Петранка Филипова Спасова

……….

224608024

Председател

Панайот Тянков Господинов

……….

224608024

Зам. председател

Десислава Василева Милева

……….

224608024

Секретар

Радослав Красимиров Неделчев

……….

224608024

Член

Иван Юлиянов Гагов

……….

224608024

Член

Красимира Иванова Попова

……….

224608024

Член

Станой Павлов Делев

……….

224608024

Член

Здравко Спасов Попов

……….

224608025

Председател

Цвета Георгиева Цонева

……….

224608025

Зам. председател

Венелин Георгиев Василев

……….

224608025

Секретар

Тотка Лалева Спасовска

……….

224608025

Член

Делян Динчев Илиев

……….

224608025

Член

Николинка Якимова Илиева

……….

224608025

Член

Бонка Бочева Досева

……….

224608025

Член

Невена Ангелова Пешева

……….

224608026

Председател

Оля Атанасова Червендинева

……….

224608026

Зам. председател

Петра Крумова Дерменджиева

……….

224608026

Секретар

Елка Стоилова Кръстева

……….

224608026

Член

Станка Димитрова Колева

……….

224608026

Член

Магбуле Хакъева Мехмедова

……….

224608026

Член

Люси Николаева Иванова

……….

224608026

Член

Александър Бойков Караджов

……….

224608027

Председател

Боян Иванов Бойчев

……….

224608027

Зам. председател

Даниел Николов Колев

……….

224608027

Секретар

Лилия Любенова Стоименова

……….

224608027

Член

Стефан Райчев Лютов

……….

224608027

Член

Сейхан Шабанали Сюлейман

……….

224608027

Член

Цветанка Огнянова Сотирова

……….

224608027

Член

Райка Димитрова Соколова

……….

224608028

Председател

Николай Стоянов Василев

……….

224608028

Зам. председател

Адриана Бориславова Вайова

……….

224608028

Секретар

Димитър Иванов Митев

……….

224608028

Член

Златка Велева Златанова

……….

224608028

Член

Благой Димитров Йонев

……….

224608028

Член

Елена Георгиева Пенкова-Бойчева

……….

224608028

Член

Ани Атанасова Динева

……….

224608029

Председател

Йоанна Михайлова Атанасова

……….

224608029

Зам. председател

Петър Ангелов Ангелов

……….

224608029

Секретар

Калинка Кирилова Гърнева

……….

224608029

Член

Симона Константинова Костадинова

……….

224608029

Член

Симона Владимирова Владимирова

……….

224608029

Член

Челестина Недялкова Сербезова

……….

224608029

Член

Василена Василева Гребенчарска

……….

224608030

Председател

Йордан Йорданов Йорданов

……….

224608030

Зам. председател

Наталия Боянова Плугчиева

……….

224608030

Секретар

Даниела Ясенова Тодорова

……….

224608030

Член

Станимира Стефанова Стойчева

……….

224608030

Член

Виктор Верен Иванов

……….

224608030

Член

Ваня Георгиева Иванова

……….

224608030

Член

Димитър Стефанов Стефанов

……….

224608031

Председател

Васил Владимиров Спасов

……….

224608031

Зам. председател

Божидар Валентинов Плугчиев

……….

224608031

Секретар

Любомира Любомирова Недялкова

……….

224608031

Член

Мария Проданова Иванова

……….

224608031

Член

Кристиян Асенов Гиргинов

……….

224608031

Член

Виктория Сергеева Геловска

……….

224608031

Член

Ангел Кременов Милев

……….

224608032

Председател

Николай Георгиев Гърнев

……….

224608032

Зам. председател

Юлия Димитрова Василева

……….

224608032

Секретар

Ваня Емилова Николова

……….

224608032

Член

Славянка Иванова Пунова

……….

224608032

Член

Андон Божидаров Гаврилов

……….

224608032

Член

Дида Георгиева Павлова

……….

224608032

Член

Ани Любомирова Стефановска-Петрова

……….

224608033

Председател

Йордан Атанасов Йорданов

……….

224608033

Зам. председател

Анна Георгиева Гроздева

……….

224608033

Секретар

Стоянка Николаева Атанасова

……….

224608033

Член

Радион Стефанов Стоев

……….

224608033

Член

Биляна Радкова Стайкова

……….

224608033

Член

Катерина Димитрова Котева

……….

224608033

Член

Никола Николов Коцев

……….

224608034

Председател

Диана Драгомирова Маджарова

……….

224608034

Зам. председател

Исмет Фикри Юсеин

……….

224608034

Секретар

Димитър Стефанов Кръстев

……….

224608034

Член

Виолета Илиева Бачийска

……….

224608034

Член

Павел Николаев Стайков

……….

224608034

Член

Весела Стефанова Рашкова

……….

224608034

Член

Петя Василева Василева

……….

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Изгрев”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Зам. председател: Бригита Емилова Костова-Атанасова

* Публикувано на 27.09.2019 в 17:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 1243-МИ / 12.05.2021

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за член на Централна избирателна комисия и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1241-МИ / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), избран за народен представител в четиридесет и петото народно събрание и обявяване за избран на следващия в листата.

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения