Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 648-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Ивайло Стоянов Докузанов за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, предложен от ПП „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. №347/24.09.2019г., подписано от Рени Димитрова Асенова, пълномощник на представляващия ПП „АТАКА“ Волен Николов Сидеров, с което е предложен за регистрация Ивайло Стоянов Докузанов с ЕГН … за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Предложението е заведено под № 33 на 24.09.2019г. в 16,35 часа, в регистъра на кандидатите за кмет на район на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление- декларация от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа и пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА Ивайло Стоянов Докузанов с ЕГН … за кандидат за кмет на район Илинден в Столична община, издигнат от ПП „АТАКА“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г.

Издава удостоверение на регистрирания кандидат.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 25.09.2019 в 02:20 часа

Календар

Решения

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

  • № 1236-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба срещу член на избирателна комисия, подадена от Велина Бакалова, вх. № 1405/05.11.2019 г.

  • № 1235-МИ / 07.11.2019

    относно: Жалба от членовете на СИК 21, район Изгрев, вх. № 1398/05.11.2019 г.

всички решения