Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Красимир Станчев Гьорев за кмет на кметство Кокаляне, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 93/13.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Магдалена Георгиева Иванова с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Камен Кирилов Донков с ЕГН ……….с постоянен адрес: ………. и Галя Георгиева Божилова с ЕГН ……….и постоянен адрес………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Красимир Станчев Гьорев с ЕГН ……….с постоянен адрес: ……….за независим кандидат за кмет на кметство Кокаляне, Столична община на 27 октомври 2019. Заявлението е заведено под № 29 на 13.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Учредителен протокол с решения за създаване на инициативен комитет от 09.09.2019г. за учредяване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Красимир Станчев Гьорев като независим кандидат за кмет на кметство Кокаляне, Столична община, съдържащ и решения на инициативния комитет, същият да се представлява от Магдалена Георгиева Иванова и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Станислава Стойнева Рангелова; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от ОББ АД за открита сметка на името на Магдалена Георгиева Иванова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Красимир Станчев Гьорев.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

                                                                                                          РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав: 

 1. Магдалена Георгиева Иванова с ЕГН ……….с постоянен адрес: ……….,
 2. Камен Кирилов Донков с ЕГН ……….с постоянен адрес: ………., и
 3. Галя Георгиева Божилова с ЕГН ……….и постоянен адрес: ……….,

за издигане на Красимир Станчев Гьорев с ЕГН ……….с постоянен адрес………., за независим кандидат за кмет на кметство Кокаляне, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Магдалена Георгиева Иванова с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения