Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Мария Петрова Колева за кмет на Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 70/12.09.2019г. от инициативен комитет от 5 избиратели в състав – Ваня Савова Георгиева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Гергана Боянова Конбаева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., Антоанета Манчова Николова с ЕГН ………. и постоянен адрес: ……….,  Веска Димитрова Боева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. и Златко Петков Острев с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 24 на 12.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението и след изпълнение на дадени указания в срока по чл. 154 ал. 1 ИК са приложени: Протокол с Решение за създаване на инициативен комитет от 08.09.2019г. за издигане кандидатурата на Мария Петрова Колева като независим кандидат за кмет на  Столична община, съдържащ и решения на инициативния комитет, същият да се представлява от Ваня Савова Георгиева, и определяне на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация – Илияна Василева Даскалова ; Учредителен акт на инициативен комитет от 08.09.2019г.; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -5 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 5 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от Банка ДСК АД за открита сметка на името на Ваня Савова Георгиева, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Мария Петрова Колева.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

                                                                                                          РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Ваня Савова Георгиева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 2. Гергана Боянова Конбаева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….,
 3. Антоанета Манчова Николова с ЕГН ………. и постоянен адрес: ……….,
 4. Веска Димитрова Боева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………. и
 5. Златко Петков Острев с ЕГН ………. с постоянен адрес……….

за издигане на Мария Петрова Колева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ……….  за независим кандидат за кмет на Столична община в изборите на 27 октомври 2019 г.

Инициативният комитет се представлява от Ваня Савова Георгиева с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 18:48 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения