Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 403-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 281/24.09.2019г. от коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”, подписано от Александър Владимиров Радославов –представляващ коалицията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 18 (осемнадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 14 на 24.09.2019 г. в 9.50 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-18 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от коалиция „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

 

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

…………

Минчо

Христов

Куминев

2

…………

Стела

димитрова

Ангелова-Банкова

3

…………

Славчо

Георгиев

Велков

4

…………

Бойко

Александров

Младенов

5

…………

Стоян

Славейков

грозданов

6

…………

Огнян

Борисов

Боюклиев

7

…………

Моника

Красимирова

Колаксъзова

8

…………

Людмил

Христов

Стоянов

9

…………

Мария

костас

Хинжос

10

…………

Валентина

Гришева

Илиева

11

…………

Кирил

Чавдаров

Петров

12

…………

Теньо

Павлов

Тенев

13

…………

Симеон

Любомиров

Кирилов

14

…………

Владислав

Стефанов

Тодоров

15

…………

Вероника

Иванова

Стефанова

16

…………

Розалия

 Любомирова

Соколова

17

…………

Николай

Павлов

Янев

18

…………

Силвия

Ненова

Тодорова

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 23:50 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения