Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии(без подвижни и служебни) на територията на Столична община произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Броя на членовете във всяка секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.  като се  вземе предвид, че общият брой на членовете СИК, включително председател, заместник-председател и секретар съгласно чл.92, ал.4 от ИК се определя според броя на избирателите в съответната секция, като за секции с до 500 избиратели включително- до 7 членове, но не по-малко от 5 членове, а за секции с над 500 избиратели- до 9 членове, но не по-малко от 5 членове, счита за целесъобразно броят на членовете на секционни комисии да бъде определен на 7 членове, която бройка покрива изискванията и при двете хипотези- за секции с до 500 избиратели и с над 500 избиратели,

Поради което и на основание  чл.87, ал.1, т.1 и т.5, изречение първо от ИК, чл. 89 и чл. 92 ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК) прие

РЕШИ:

  1. Определя броят на всяка една секционна избирателна комисия (без подвижни и служебни) на територията на Столична община при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., да бъде от 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар.

       Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения