Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 343-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. №290/24.09.2019г., подписано от Владимир Веселинов Митов, пълномощник на представляващия партия „ВМРО – Българско национално движение“ Красимир Дончев Каракачанов, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 44 (четиридесет и четири) кандидати. Предложението е заведено под № 18 на 24.09.2019г. в 12.50 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа - 44 бр. и пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

 

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

……….

Ангел

Чавдаров

Джамбазки

2

……….

Карлос

Арналдо

Контрера

3

……….

Владимир

Веселинов

Митов

4

……….

Димитър

Борисов

Антов

5

……….

Михаил

Иванов

Петров

6

……….

Калина

Николаева

Калинкова-Раданова

7

……….

Николай

Крумов

Василчев

8

……….

Боян

Лъчезаров

Стефанов

9

……….

Веселин

Георгиев

Теофилов

10

……….

Мария

Йорданова

Цветкова

11

……….

Светлозар

Веселинов

Морфов

12

……….

Васил

Светославов

Христов

13

……….

Виолета

Стаменова

Тодорова

14

……….

Гергин

Радев

Георгиев

15

……….

Румен

Мирчов

Войчин

16

……….

Одисей

Спиридонов

Спасов

17

……….

Веселин

Светлозаров

Димитров

18

……….

Георги

Ясенов

Желязков

19

……….

Атанас

Иванов

Медникаров

20

……….

Кристина

Миленова

Бонева-Евтимова

21

……….

Христо

Ценов

Христов

22

……….

Любомир

Емилов

Милошев

23

……….

Александър

Христов

Димитров

24

……….

Илиян

Василев

Ризов

25

……….

Цветан

Петков

Александров

26

……….

Румен

Руменов

Димитров

27

……….

Мирослав

Дилянов

Калчев

28

……….

Васил

Александров

Недков

29

……….

Мария

Симеонова

Бранкова

30

……….

Галя

Христова

Георгиева

31

……….

Асен

Никифоров

Костов

32

……….

Димитър

Янков

Янев

33

……….

Тодор

Иванов

Евтимов

34

……….

Юлия

Иванова

Петрова

35

……….

Незабравка

Михайлова

Илиева

36

……….

Капка

Николова

Найденова

37

……….

Соня

Ангелова

Стоянова

38

……….

Румен

Рангелов

Георгиев

39

……….

Маргарита

Диаманди

Башоглу

40

……….

Камелия

Христова

Костадинова

41

……….

Веселина

Димитрова

Добрева

42

……….

Ивета

Борисова

Николова

43

……….

Юлияна

Наскова

Славкова

44

……….

Владислав

Лалов

Лалов

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 22:51 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения