Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 34-МИ
Столична, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Филип Димитров Симеонов за кмет на район Изгрев, Столична община

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 34/10.09.2019г. от инициативен комитет от 3 избиратели в състав – Невяна Стефанова Павлова с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., Славина Захариева Георгиева с ЕГН ………. с постоянен адрес: ………., и Венелина Рускова Димитрова с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Филип Димитров Симеонов с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., за независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 13 на 10.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението са приложени: Протокол от учредително събрание за създаване на инициативен комитет от 10.09.2019г. за издигане на кандидатурата на Филип Димитров Симеонов като независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община; инициативният комитет да се представлява от Невяна Стефанова Павлова; определя лицето – Невяна Стефанова Павлова, която ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната регистрация; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -3 бр.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ИК - 3 броя (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от ПИБ АД за открита сметка на името Невяна Стефанова Павлова, от което е видно, че банковата сметка е разкрита във връзка с предизборната кампания на инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Филип Димитров Стоянов.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 153 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК),

РЕШИ

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Невяна Стефанова Павлова с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….,
 2. Славина Захариева Георгиева с ЕГН ………., постоянен адрес: ………., и
 3. Венелина Рускова Димитрова с ЕГН ………., постоянен адрес: ……….

за издигане на Филип Димитров Симеоновс ЕГН ………., постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Невяна Стефанова Павлова с ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.09.2019 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения