Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 326-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 266/23.09.2019г. от Партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)  подписано от Георги Стефанов Неделчев, представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 12 (дванадесет) кандидати. Предложението е заведено под № 10 на 23.09.2019г. в 13.40 часа, в регистъра на кандидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-12 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

 

Тодор

Живков

Станков

2

 

Георги

Стефанов

Неделчев

3

 

Елена

Петрова

Породинска

4

 

Мария

Тотева

Петрова

5

 

Мариана

Асенова

Дражева

6

 

Кети

Николова

Димитрова

7

 

Хриска

Георгиева

Маркова

8

 

Иванка

Петрова

Димитрова

9

 

Светла

Михайлова

Милушева

10

 

Ваня

Стефанова

Атанасова

11

 

Виктор

Аргиров

Божиков

12

 

Даниел

Антониев

Ангелинов

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

 

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 22:39 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения