Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 237-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от МК ГЕРБ /СДС/  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 262/23.09.2019г. от МК ГЕРБ /СДС/  подписано от Цветомир Петров Паунов, представляващ коалицията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 61 (шестдесет и един) кандидати. Предложението е заведено под № 9 на 23.09.2019г. в 12.10 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-61 бр. и копие на пълномощно.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от МК ГЕРБ /СДС/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

номер по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

……….

Йорданка

Асенова

Фандъкова

2

……….

Иво

Спасов

Петров

3

……….

Елен

Стойчев

Герджиков

4

……….

Малина

Едрева

Одоен

5

……….

Ивайло

Тодоров

Петков

6

……….

Николай

Асенов

Стойнев

7

……….

Антон

Господинов

Койчев

8

……….

Асен

Иванов

Николов

9

……….

Татяна

Николова

Георгиева

10

……….

Екатерина

Евлогиева

Йорданова

11

……….

Валя

Николчова

Чилова

12

……….

Лорита

Георгиева

Радева

13

……….

Силвия

Тошкова

Христова

14

……….

Анна

Илиева

Стойкова

15

……….

Зафир

Кирилов

Зарков

16

……….

Георги

Валентинов

Георгиев

17

……….

Борислав

Иванов

Бориславов

18

……….

Ваня

Лазарова

Тагарева

19

……….

Стефан

Марчев

Марков

20

……….

Христиан

Иванов

Петров

21

……….

Радослав

Йончев

Влахов

22

……….

Прошко

Начев

Прошков

23

……….

Ботьо

Генчев

Ботев

24

……….

Симеон

Младенов

Колев

25

……….

Димитър

Бойков

Вучев

26

……….

Веселин

Христов

Милев

27

……….

Радослав

Игнатов

Абрашев

28

……….

Борис

Петров

Петров

29

……….

Диян

Величков

Стаматов

30

……….

Ирина

Иванова

Йорданова-Колева

31

……….

Катя

Георгиева

Грънчарова

32

……….

Йоанна

Николова

Драгнева

33

……….

Анатоли

Благоев

Илиев

34

……….

Миглена

Буянова

Атанасова

35

……….

Николай

Стоянов

Диков

36

……….

Нина

Вълчева

Чанева

37

……….

Миглена

Георгиева

Горанова

38

……….

Владимир

Андонов

Данаилов

39

……….

Димо

Красимиров

Василев

40

……….

Михаела

Атанасова

Иванова

41

……….

Павел

Михайлов

Савов

42

……….

Живка

Стоянова

Новкова

43

……….

Николай

Стоянов

Николов

44

……….

Георги

Бисеров

Николов

45

……….

Иван

Александров

Кутлин

46

……….

Деян

Петков

Петков

47

……….

Михаил

Владимиров

Владов

48

……….

Борислав

Иванов

Борисов

49

……….

Соня

Кръстанова

Костадинова

50

……….

Милена

Руменова

Янкулова

51

……….

Атанас

Петров

Мишев

52

……….

Ангел

Иванов

Корсачки

53

……….

Стойчо

Тодоров

Томов

54

……….

Анелия

Веселинова

Йотова

55

……….

Пламен

Николаев

Николов

56

……….

Янка

Ивова

Дръндова

57

……….

Александър

Ангелов

Арнаутски

58

……….

Димитър

Стефанов

Хаджикотев

59

……….

Златко

Иванов

Златков

60

……….

Здравко

Кирилов

Марков

61

……….

Лава

Трифонова

Коцева

 Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 21:35 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения