Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 232-МИ
Столична, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Обединена социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 247/23.09.2019г. от ПП“Обединена социалдемокрация“ подписано от Лиляна Савова Георгиева- Минчева, пълномощник на Йордан Тодоров Гергов, представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 8 (осем) кандидати. Предложението е заведено под № 5 на 23.09.2019г. в 09.50 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата-приложение № 65-МИ от изборните книжа-8 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл.412, чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс и решение № 1632-МИ/31.08.2015г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.14 и чл. 417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от ПП“Обединена социалдемокрация“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. както следва:

№ по ред

ЕГН

Име

Презиме

Фамилия

1

 

Станислав

Емилов

Сираков

2

 

Иван

Николов

Банков

3

 

Евгений

Петров

Цеков

4

 

Райна

Иванова

Кудева

5

 

Димитър

Цветанов

Тодоров

6

 

Иван

Атанасов

Цеков

7

 

Съйко

Иванов

Съев

8

 

Дамян

Даниелов

Дамянов

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

Решението на ОИК подлежи на оспорване в тридневен срок пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 24.09.2019 в 21:35 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения