Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 22-МИ
Столична, 10.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат Елеонора Миткова Ангелова за кмет на кметство с. Яна, Столична община

 

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. № 21/09.09.2019 г. от инициативен комитет от 4 избиратели в състав – Магдалена Георгиева Петрова с ЕГН ………., с постоянен адрес ………., Славина Красимирова Тодорова с ЕГН ………. с постоянен адрес ………., Елена Николаева Златкова с ЕГН ………. с постоянен адрес с………. и Найден Цветков Ангелов с ЕГН ………., с постоянен адрес с………., с което е заявена регистрация на инициативен комитет за издигане на Елеонора Миткова Ангелова с ЕГН ………., с постоянен адрес: ………., за независим кандидат за кмет на кметство село Яна на територията на община Столична на 27 октомври 2019г. Заявлението е заведено под № 10 на 09.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Към заявлението са приложени: Решение № 1 от 03.09.2019 г. за учредяване на инициативния комитет за издигане кандидатурата на Елеонора Миткова Ангелова като независим кандидат за кмет на кметство с. Яна; инициативният комитет да се представлява от Магдалена Георгиева Петрова, определя Петя Георгиева Колева с ЕГН ………., която ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания /съгласно приложена декларация/; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет -4 бр.  4 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т.4 от ИК (Приложение № 55-МИ от изборните книжа); удостоверение от ПИБ АД за открита сметка на името на Магдалена Георгиева Петрова, която ще обслужва само предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87 ал. 1, т.13 и чл. 154, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 1. Магдалена Георгиева Петрова с ЕГН ………., с постоянен адрес ……….,
 2. Славина Красимирова Тодорова с ЕГН ………. с постоянен адрес ……….,
 3. Елена Николаева Златкова с ЕГН ………. с постоянен адрес ………. ,
 4. Найден Цветков Ангелов с ЕГН ………., с постоянен адрес ……….

за издигане на Елеонора Миткова Ангелова с ЕГН ………., с постоянен адрес: ………. за независим кандидат за кмет на кметство село Яна на територията на община Столична в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Инициативният комитет се представлява от Магдалена Георгиева Петрова, ЕГН ………..

Издава удостоверение за регистрация на инициативния комитет.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 10.09.2019 в 15:02 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения