Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Столична, 22.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 56 / петдесет и шест/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Връбница” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Връбница” с вх. № 235/20.09.2019 г, за назначаване съставите на 56 /петдесет и шест / броя СИК, в състав от по 7 /седем/ членове. Представен е и списък на резервните членове на СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК документи.

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиции от партии, както същото е както следва: Общ брой членове - ПП ГЕРБ: 118 бр. членове, Коалиция „БСП за България“ - 99 бр. членове, ПП ДПС – 56 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти“- 56 бр. членове, ПП „Воля“- 56 бр. членове и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 7 бр. членове,  като в това число ръководство - ПП ГЕРБ: 56 бр., Коалиция „БСП за България“ - 56 бр., ПП ДПС – 22 бр., Коалиция „Обединени патриоти“- 24 бр., ПП „Воля“- 10 бр. и Коалиция „Демократична България- Обединение“- 0 бр.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК и Решение № 1029- МИ/10.09.2019г. на ЦИК поради което и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, чл. 91, ал. 11, от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

 

РЕШИ

 1. Назначава съставите на 56 / петдесет и шест броя / броя СИК в състав от по 7/седем/ членове, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

224620001

Председател

МИЛЕНА ТАНЧЕВА МОМЧИЛОВА

 

224620001

Зам. председател

ВИОЛЕТКА ВАСИЛЕВА ЧАКЪРОВА

 

224620001

Секретар

ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЦОЛОВА

 

224620001

Член

ЙОРДАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

 

224620001

Член

ВЕНЕРА ПЕЙОВА ВЕЛКОВА

 

224620001

Член

АННА ГЕОРГИЕВА АФЕНДОВА

 

224620001

Член

ПЕТЪР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

 

224620002

Председател

ПЕТЪР БОЙКОВ ДЯКОВ

 

224620002

Зам. председател

БОРИСЛАВА РОСЕНОВА БОРИСЛАВОВА

 

224620002

Секретар

ДЕСИСЛАВ МЕТОДИЕВ КОСТАДИНОВ

 

224620002

Член

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ЛЕЧОВ

 

224620002

Член

ИЛИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА

 

224620002

Член

ИВАН ВАСИЛЕВ БЕНЧЕВ

 

224620002

Член

РОСЕН СТАНИСЛАВОВ ТАФРОВСКИ

 

224620003

Председател

АСЕН БОЯНОВ СТЕФАНОВ

 

224620003

Зам. председател

ЙОРДАН ГЕНКОВ ГРИГОРОВ

 

224620003

Секретар

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ФАЛИНА

 

224620003

Член

ИЛИЯ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

 

224620003

Член

ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПЕТРОВ

 

224620003

Член

ИЛИЯН СТАНИСЛАВОВ ТАФРОВСКИ

 

224620003

Член

ЯСЕН ВАЛЕРИЕВ КИРОВ

 

224620004

Председател

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ МЛАДЕНОВ

 

224620004

Зам. председател

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

 

224620004

Секретар

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ДЕНКОВ

 

224620004

Член

ИВЕЛИНА МЛАДЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224620004

Член

РУМЯНА ПЕТРОВА ЛЕЧОВА

 

224620004

Член

ЙОРДАН СТАНКОВ ВЕЛКОВ

 

224620004

Член

ИРИНА ВЕСЕЛИНОВА ДЖОРДЖОВА

 

224620005

Председател

БОРИСЛАВА БОРИСОВА АНАКИЕВА

 

224620005

Зам. председател

ДИАНА МЕТОДИЕВА ДРАГАНОВА

 

224620005

Секретар

СЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

224620005

Член

КОНСТАНТИН НИКОЛОВ КОСТОВ

 

224620005

Член

ВАСИЛ ЛЮДМИЛОВ ВЕЛЕВ

 

224620005

Член

ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ КАМОВ

 

224620005

Член

ИСКРА СТАНИМИРОВА ИВАНОВА

 

224620006

Председател

АНГЕЛ ПЕНЕВ ДОЙКОВ

 

224620006

Зам. председател

ДАРИНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

 

224620006

Секретар

НАДЯ ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224620006

Член

ИВЕЛИНА РАДЕВА ЛИЧЕВА

 

224620006

Член

БОРИСЛАВ МЕТОДИЕВ ЯНКОВ

 

224620006

Член

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ОВЧАРОВА

 

224620006

Член

ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА

 

224620007

Председател

ЗДРАВКА КИРИЛОВА БОЯДЖИЕВА

 

224620007

Зам. председател

БОЙКО ТАРАСОВ КАРАКОЛЕВ

 

224620007

Секретар

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА

 

224620007

Член

НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224620007

Член

ЗОРНИЦА БОЖИНОВА МАРИНОВА

 

224620007

Член

АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ ЙОРДАНОВ

 

224620007

Член

НИКОЛИНКА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА

 

224620008

Председател

АННА АТАНАСОВА КЪНЕВА

 

224620008

Зам. председател

ЛЮБКА ДОСЕВА МИЛОВА

 

224620008

Секретар

РУМЯНА ДАНЧЕВА ЦВЕТАНОВА

 

224620008

Член

ТАТЯНА МАРИНОВА РУКАНОВА

 

224620008

Член

ДИМИТРИНКА МИЛЕНОВА БАРАБУНОВА

 

224620008

Член

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ФАНИНА

 

224620008

Член

ИВЕТА БОТЕВА ТОДИНОВА

 

224620009

Председател

ВЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 

224620009

Зам. председател

ВИОЛЕТА БАЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224620009

Секретар

ВАСИЛ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

 

224620009

Член

ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ ПАНЕВ

 

224620009

Член

ЕЛЕНКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

 

224620009

Член

КАМЕЛИЯ ОГНЯНОВА КЮЛЕВА

 

224620009

Член

ДОНИКА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

 

224620010

Председател

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ПАНАЙОТОВА

 

224620010

Зам. председател

МАРИЙКА ЦВЕТАНОВА КИРИЛОВА

 

224620010

Секретар

ТЕОДОР ЮЛИЯНОВ РАНГЕЛОВ

 

224620010

Член

ЛЕОКАДИЯ БАРТНИК ГАЦЕВА

 

224620010

Член

РАЙНА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

 

224620010

Член

КАТЯ БЛАГОЕВА ВЕЛЕВА

 

224620010

Член

ИВАН ДИМОВ ВАСИЛЕВ

 

224620011

Председател

МИЛВАНА ВАЛЕРИЕВА РАДЕВА

 

224620011

Зам. председател

ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ АНАСТАСОВ

 

224620011

Секретар

ДИАНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНОВА

 

224620011

Член

ВЕРКА БОРИСОВА БОГДАНОВА

 

224620011

Член

ТЕРЕЗА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

224620011

Член

КРАСИМИРА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА

 

224620011

Член

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

224620012

Председател

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

 

224620012

Зам. председател

БОЖУРКА СТРАТИЕВА ЙОЦОВА

 

224620012

Секретар

МАРГИТА ЖЕЧКОВА СЕДЛАРСКА-ДИМИТРОВА

 

224620012

Член

СИЛВИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

224620012

Член

МАЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224620012

Член

РОЗА РАДЕНКОВА КОЛЕВА

 

224620012

Член

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

224620013

Председател

МАРТИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

 

224620013

Зам. председател

ЕЛЗА ВАСИЛЕВА НЕСТОРОВА

 

224620013

Секретар

СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ МИТРАНОВ

 

224620013

Член

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА

 

224620013

Член

МИТКО ПЕТРОВ ГЕМИЛОВ

 

224620013

Член

МАРИН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

224620013

Член

ЖАСМИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЕНКОВА

 

224620014

Председател

ИЛИЯНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

 

224620014

Зам. председател

НИКОЛИНКА КОСЕВА МОМЧИЛОВА

 

224620014

Секретар

ЕМАНУЕЛА ТЕНЕВА БОДУРОВА

 

224620014

Член

ДОБРОМИР БОРИСОВ БОРИСОВ

 

224620014

Член

ХРИСТИНА КОЛЕВА НЕДЕВА

 

224620014

Член

ВАНЯ РАЧЕВА ГЕНОВА

 

224620014

Член

РУМЕН БОГДАНОВ НЕСТОРОВ

 

224620015

Председател

СИЛВИЯ ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА

 

224620015

Зам. председател

ПАВЕЛ БОРИСОВ ПЕТКОВ

 

224620015

Секретар

КРАСИМИР ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

 

224620015

Член

КАТЕРИНА КИРИЛОВА БОЖИКОВА

 

224620015

Член

НАДЕЖДА ЦВЕТАНОВА ПЕШЕВА

 

224620015

Член

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЦЕКОВ

 

224620015

Член

ПЕТЪР ВИТАНЧОВ ПЕТРОВ

 

224620016

Председател

ДОБРИНКА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

 

224620016

Зам. председател

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КАМЕНОВА

 

224620016

Секретар

НИКОЛИНКА ДИМОВА РАНКОВА

 

224620016

Член

САШКА ПЕТРОВА ПАНЕВА

 

224620016

Член

МАРИО КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ

 

224620016

Член

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

 

224620016

Член

КАТЯ ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

 

224620017

Председател

СВЕТЛАНА ЯНКОВА ГУРМЕВА-ИВАНОВА

 

224620017

Зам. председател

СИЛВИЯ ИЛИЕВА МАТЕВА

 

224620017

Секретар

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ПРАМАТАРСКИ

 

224620017

Член

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГИНЕВА-ГРИГОРОВА

 

224620017

Член

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕВСТАТИЕВ

 

224620017

Член

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224620017

Член

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СПАСОВА

 

224620018

Председател

ПЕНКА ГАТЕВА САВОВА

 

224620018

Зам. председател

МЕГЛЕНА БОГДАНОВА КОМАРОВА

 

224620018

Секретар

ИРИНА АНТОВА АНГЕЛОВА

 

224620018

Член

ЙОРДАНКА БОГОМИЛОВА АПОСТОЛОВА

 

224620018

Член

АДРИЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

 

224620018

Член

ВИОЛЕТА ЛЪЧЕЗАРОВА СТЕФАНОВА

 

224620018

Член

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

 

224620019

Председател

РОМАН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

224620019

Зам. председател

НЕВЕНА ИЛЯ ХРИСТОВА

 

224620019

Секретар

ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА ЛИЛОВА

 

224620019

Член

АНТОНИЯ РУМЕНОВА РАДОЙЦЕВА

 

224620019

Член

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ РАБЧЕВ

 

224620019

Член

ИВАН НИКОЛОВ МАНЧЕВ

 

224620019

Член

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА НИКОЛЧЕВА

 

224620020

Председател

КАТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМИТРОВА

 

224620020

Зам. председател

ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА НАЙДЕНОВА

 

224620020

Секретар

ЙОРДАНКА ГРОЗДАНОВА ПЕТРОВА

 

224620020

Член

РАДОСВЕТА ЛЮБОМИРОВА КИНОВА

 

224620020

Член

ДОБРИНКА ПЕТРОВА ТУМБАНОВА

 

224620020

Член

МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ СИРАКОВ

 

224620020

Член

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА

 

224620021

Председател

ВЛАДИСЛАВ ДИНКОВ ГОСПОДИНОВ

 

224620021

Зам. председател

АНИСИЯ ЦВЕТАНОВА МАНЧЕВСКА

 

224620021

Секретар

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ МИНЧЕВ

 

224620021

Член

КОНСТАНСА ВЪЛКОВА ВЪРБАНОВА

 

224620021

Член

ДИМИТЪР ХРИСТОВ АСЕНОВ

 

224620021

Член

РОСИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

 

224620021

Член

ВЕРОНИКА СВЕТЛАНОВА ИГНАТОВА

 

224620022

Председател

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

 

224620022

Зам. председател

ДАНИЦА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА

 

224620022

Секретар

НЕЛИ ИЛИЯНОВА ЦВЕТАНОВА

 

224620022

Член

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

 

224620022

Член

РОСИЦА СТОЙНЕВА ЙОРДАНОВА-ДИМИТРОВА

 

224620022

Член

КРИСТИНА ОЛЕГОВА СТОЯНОВА

 

224620022

Член

ЕМАНОИЛА БИСЕР АНТОВА

 

224620023

Председател

ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

224620023

Зам. председател

МАРИНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

 

224620023

Секретар

ДИМИТЪР АНТОНОВ ЗАГОРОВ

 

224620023

Член

ДИАНА ХАРАЛАМПИЕВА ЗАНЕВА

 

224620023

Член

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

224620023

Член

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

 

224620023

Член

КАТИНКА СТЕФАНОВА ТИКОВА

 

224620024

Председател

МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

 

224620024

Зам. председател

ВАЛЕРИ ВИДЕНОВ ВЕЛИНОВ

 

224620024

Секретар

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ВУТЕВА-БОШНЯКОВА

 

224620024

Член

ПЕТКО ЦВЕТКОВ СТОЙКОВ

 

224620024

Член

ПЕНКА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВА

 

224620024

Член

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

 

224620024

Член

СТЕФАН КРУМОВ СТЕФАНОВ

 

224620025

Председател

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

 

224620025

Зам. председател

СТОЯН КРЪСТЕВ ДАНГУЛОВ

 

224620025

Секретар

БИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА

 

224620025

Член

АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ВЕЛКОВ

 

224620025

Член

НИНА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА

 

224620025

Член

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСОВА

 

224620025

Член

СИЛВИЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА

 

224620026

Председател

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

224620026

Зам. председател

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕНКОВА

 

224620026

Секретар

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

224620026

Член

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

 

224620026

Член

МИНКА ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА

 

224620026

Член

АНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ЦВЕТАНОВА

 

224620026

Член

ЕМИЛИЯ СВИЛЕНОВА ПЕТРОВА

 

224620027

Председател

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

 

224620027

Зам. председател

РОСИЦА МИРОСЛАВОВА ПОПСТОИЛОВА

 

224620027

Секретар

ТАНЯ ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

224620027

Член

КРАСИМИРА ПАНЧЕВА ПАНОВА

 

224620027

Член

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМОВ

 

224620027

Член

СТЕФКА КОСТОВА КОВАЧКА

 

224620027

Член

АНЕТА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА

 

224620028

Председател

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА БАХАРОВА

 

224620028

Зам. председател

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ИДАКИЕВ

 

224620028

Секретар

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

 

224620028

Член

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА СОТИРОВА

 

224620028

Член

РАЙНА ИВАНОВА РУШКАРСКА

 

224620028

Член

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОМОВА

 

224620028

Член

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА КИРИЛОВА

 

224620029

Председател

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

 

224620029

Зам. председател

БОЖАНА ВЛАДИМИРОВА БОЖИЛОВА

 

224620029

Секретар

ДЕВОРА ОЛЕГОВА ГЕОРГИЕВА

 

224620029

Член

ЦВЕТАНА ГЕРАСИМОВА КАРКЕЛЕВА

 

224620029

Член

СТАНКА ДАНЕВА СЛАВОВА

 

224620029

Член

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

 

224620029

Член

ДЕБОРА ЯНЧЕВА ДИНКОВА

 

224620030

Председател

ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА АМЗИНА

 

224620030

Зам. председател

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ САНДУЛОВ

 

224620030

Секретар

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

224620030

Член

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

 

224620030

Член

ЛЕФКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

 

224620030

Член

БОЙКА ЛУКАНОВА ЛУКОВА

 

224620030

Член

МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА КЪРНАЧЕВА

 

224620031

Председател

АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ РАДОЙЦЕВ

 

224620031

Зам. председател

РЕНИ ЛЮБЕНОВА ПАПАЗОВА

 

224620031

Секретар

ОЛГА АНАТОЛИЕВНА МИЛЕНОВА

 

224620031

Член

БУДИНКА КОСТОВА ДИМИТРОВА

 

224620031

Член

РОСИЦА ИЛИЕВА СТАНКОВА

 

224620031

Член

ИВАНКА МОНЕВА КАРАГЬОЗОВА

 

224620031

Член

ВИОЛЕТКА ДОНЧЕВА СТОЕВА

 

224620032

Председател

СИМОНА ИВАНОВА СОФРОНИЕВА

 

224620032

Зам. председател

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

224620032

Секретар

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА ДЕЛИЙСКА-МЛАДЕНОВА

 

224620032

Член

МАРТИН ДИМИТРОВ КУКЕНСКИ

 

224620032

Член

РАЙНА ДИМИТРОВА АРСЕНЕВА

 

224620032

Член

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЕВ

 

224620032

Член

РАДКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

224620033

Председател

ХРИСТО АНГЕЛОВ МИНЕВ

 

224620033

Зам. председател

ТИНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

 

224620033

Секретар

ЮРИ СТОЙКОВ ИВАНОВ

 

224620033

Член

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

224620033

Член

ЩЕРЮ ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ

 

224620033

Член

ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА ИЗМИРЛИЕВА

 

224620033

Член

РОСЕН КИРЧЕВ ТРАЙКОВ

 

224620034

Председател

АСПАРУХ АСЕНОВ ИВАНОВ

 

224620034

Зам. председател

ЗДРАВКО МИТОВ ДИМИТРОВ

 

224620034

Секретар

АНЕЛИЯ ПЪРВАНОВА ДИМИТРОВА

 

224620034

Член

ИЛИЯ ПЕТРОВ ЦОНЕВ

 

224620034

Член

ВИКТОРИЯ ПАНЧЕВА ТОДОРОВА

 

224620034

Член

ВЛАДИСЛАВ ГЕОГИЕВ МАДЖАРОВ

 

224620034

Член

ГЕНОВЕВА ПАНЧЕВА ГЕНОВА

 

224620035

Председател

НИНА ТОДОРОВА ГЕРАСИМОВА

 

224620035

Зам. председател

ЛЕЙЛА ДАУД МАНСОРИ

 

224620035

Секретар

ГАЛИНА СТАНИМИРОВА ИГНАТОВА

 

224620035

Член

ИВАНКА ХРИСТОСКОВА МИШЕВА

 

224620035

Член

ДАНИЕЛА СЛАВЕЙЧЕВА ИЗМИРЛИЕВА

 

224620035

Член

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ

 

224620035

Член

МАРИАНА ДОНЧЕВА ГРИГОРОВА

 

224620036

Председател

ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА ФЛОРОВА

 

224620036

Зам. председател

ИРИНА АНГЕЛОВА ТИМЧЕВА-ПАРГОВА

 

224620036

Секретар

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВ СЕМЕРДЖИЕВ

 

224620036

Член

АМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

 

224620036

Член

МАРИЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

224620036

Член

БОРИСЛАВ АНАТОЛИЕВ БАНЕВ

 

224620036

Член

МАРИЯ ЙОРДАНОВА СТАНИЛОВА

 

224620037

Председател

ЙОАНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 

224620037

Зам. председател

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА ЕВТИМОВА

 

224620037

Секретар

КРИСТИЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

 

224620037

Член

ВАЛЕНТИН ВЕТКОВ ГАРЕВ

 

224620037

Член

ВИКТОР ЛЮДМИЛОВ КИРИЛОВ

 

224620037

Член

БОРЯНА ЦАКОВА ПЕШЛЕЕВСКА

 

224620037

Член

ЛИЛИЯ ДАНАИЛОВА КОЛЕВА

 

224620038

Председател

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ЕЛЕНКОВ

 

224620038

Зам. председател

НИКОЛА СТОИЛОВ СТОЯНОВ

 

224620038

Секретар

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

224620038

Член

ДАНИЕЛА МАРИНОВА БОЖИЛОВА

 

224620038

Член

СНЕЖАНКА МЛАДЕНОВА МИНЕВА

 

224620038

Член

ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА

 

224620038

Член

АНКА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА

 

224620039

Председател

КИРИЛ КИРИЛОВ СЛАВКОВ

 

224620039

Зам. председател

НИКОЛЕТА ЯНКОВА ПЕТКОВА

 

224620039

Секретар

ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

 

224620039

Член

БОЙКО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ

 

224620039

Член

КАРАМФИЛКА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

 

224620039

Член

ЕЛКА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА

 

224620039

Член

РАДОСТИНА ТОНЕВА КАНТАРДЖИЕВА

 

224620040

Председател

ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕРОВ

 

224620040

Зам. председател

НАДЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

 

224620040

Секретар

ТЕОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

224620040

Член

АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА АЛЕКСИЕВА

 

224620040

Член

НИКОЛА АТАНАСОВ ПЕЛАГИЕВ

 

224620040

Член

ЖЕНЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

 

224620040

Член

НЕЛИ ВЪРБАНОВА КАЗАКОВА

 

224620041

Председател

СОФИЯ ДРАГОМИРОВА ТОМАЛЕВСКА

 

224620041

Зам. председател

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ВЕЛКОВСКА

 

224620041

Секретар

СЕВЕРИНА МЕТОДИЕВА МЕТОДИЕВА

 

224620041

Член

ТРИФОН ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ

 

224620041

Член

КАТКА КОСТОВА ПЕТРОВА

 

224620041

Член

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ГЕРГОВА

 

224620041

Член

ДЖАНИ АСЕНОВА ВУКАДИНОВА

 

224620042

Председател

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СОФРОНИЕВА

 

224620042

Зам. председател

КРИСТИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

224620042

Секретар

ГРИГОР ЯНИСЛАВОВ ЯНИСЛАВОВ

 

224620042

Член

НЕНО МАРИНОВ НЕНОВ

 

224620042

Член

АДРИАНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

 

224620042

Член

КОНСТАНТИН ЩЕРЕВ АТАНАСОВ

 

224620042

Член

СТОЯН НИКОЛОВ ШАПАРОВ

 

224620043

Председател

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ПОПОВ

 

224620043

Зам. председател

ИВАЙЛО ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

 

224620043

Секретар

ИВАН СТОЯНОВ ЧАВДАРСКИ

 

224620043

Член

ЗЛАТКА МАРИНОВА КАРАГЬОЗОВА

 

224620043

Член

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА СТОЕВА

 

224620043

Член

ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КЕРИМИДЧИЕВ

 

224620043

Член

НАТАЛИЯ ТИХОМИРОВА ИВАНОВА

 

224620044

Председател

АБРАМ ВИКТОРОВИЧ МКРЯН

 

224620044

Зам. председател

МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

224620044

Секретар

ВАЛЕНТИНО АЛЕКСАНДРОВ ВАЛЕНТИНОВ

 

224620044

Член

МАЯ ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

224620044

Член

ЙОРДАНКА ПЕШЕВА ПЕШЕВА

 

224620044

Член

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

 

224620044

Член

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

 

224620045

Председател

НИКОЛ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

 

224620045

Зам. председател

ДОБРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АБАДЖИЕВА

 

224620045

Секретар

АНА-МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

 

224620045

Член

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ АНАСТАСОВ

 

224620045

Член

МАРГАРИТА ПЕНКОВА НИКОЛОВА

 

224620045

Член

ЕМАНУЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

 

224620045

Член

ЛИДИЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

 

224620046

Председател

АНГЕЛ ЦВЕТКОВ КУЗОВ

 

224620046

Зам. председател

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

 

224620046

Секретар

ВИКТОР КРИСТИЯНОВ ВАРАДИНОВ

 

224620046

Член

ТОНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА-ПЕТКОВА

 

224620046

Член

ИВАЙЛА МАРИНОВА ДАШЕВА

 

224620046

Член

ВАЛЕРИЯ АНГЕЛОВА МЛАДЕНОВА

 

224620046

Член

МАРИЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

 

224620047

Председател

ТОДОР ИВАНОВ СТОЕВ

 

224620047

Зам. председател

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

 

224620047

Секретар

ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

224620047

Член

МОНИКА КОСТАДИНОВА ЗЛАТКОВА

 

224620047

Член

СТОЬО КОЧЕВ МАРКОВ

 

224620047

Член

МИЛЕНА ПЕТКОВА СЛАВЧЕВА

 

224620047

Член

ГЕРГАНА ЛЪЧЕЗАРОВА АДАМСКА-ТОДОРОВА

 

224620048

Председател

АНГЕЛ ДРАГОМИРОВ ПАРГОВ

 

224620048

Зам. председател

ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ САВОВ

 

224620048

Секретар

МАРИЯ КИРИЛОВА НЕДЕВА

 

224620048

Член

РОСЕН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

 

224620048

Член

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГОНЕВ

 

224620048

Член

ПЕТЪР ПЕТРОВ ТОПАЛОВ

 

224620048

Член

МИТКО ЕМИЛОВ ФИЛЧЕВ

 

224620049

Председател

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

 

224620049

Зам. председател

МАРИЯНА ЛАЗАРОВА ПАШАНОВСКА

 

224620049

Секретар

МАРИЯ НАЙДЕНОВА СОКОЛОВА

 

224620049

Член

БОЙКА СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА

 

224620049

Член

ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА МЕТОДИЕВА

 

224620049

Член

ГАЛИНА ДИМИТРОВА СПАСЕНКОВА

 

224620049

Член

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

 

224620050

Председател

ИЛИЯН МАРИНОВ ХАРАЛАМПИЕВ

 

224620050

Зам. председател

ПАВЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

224620050

Секретар

АНКА МИРКОВА МИТОВА

 

224620050

Член

ТЕОДОРА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА

 

224620050

Член

ВАСИЛКА БЛАГОЕВА ЯНКОВА

 

224620050

Член

РУСКА ВЕЛИЧКОВА СТЕФАНОВА

 

224620050

Член

ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

 

224620051

Председател

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ТОШОВ-КУШИ

 

224620051

Зам. председател

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

 

224620051

Секретар

ВЯРА МИЛЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

224620051

Член

ДОБРОМИР ИВАНОВ ЛЕЩАРОВ

 

224620051

Член

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

 

224620051

Член

СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВА

 

224620051

Член

ТАТЯНА СТАНКОВА ДИМИТРОВА

 

224620052

Председател

РУМЯНА ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА-КОЛЕВА

 

224620052

Зам. председател

ЕЛЕНА ЛОЗАНОВА МИТОВА

 

224620052

Секретар

СИЛВИЯ РУМЕНОВА НИКОЛОВА

 

224620052

Член

КРИСТИНА ЗАХАРИЕВА МАРКОВА

 

224620052

Член

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

224620052

Член

МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ

 

224620052

Член

ГЕОРГИ ТРАЙЧЕВ ПЕТРОВ

 

224620053

Председател

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

 

224620053

Зам. председател

ХАРИ ТОДОРОВ ХАРАЛАМПИЕВ

 

224620053

Секретар

МАЯ СЛАВЧЕВА КОЛЕВА

 

224620053

Член

МАРИЯ КРЪСТАНОВА КОДЖАБАШИЙСКА

 

224620053

Член

РУСКА ГЕОРГИЕВА ДРОСЕВА

 

224620053

Член

ЛЮБКА ЖИВКОВА ЯНЧЕВА

 

224620053

Член

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

 

224620054

Председател

ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

224620054

Зам. председател

АТАНАС БОРИСОВ ДИМИТРОВ

 

224620054

Секретар

ПЕТРАНКА ЛЮБОМИРОВА РАДОЙКОВА

 

224620054

Член

ЕМИ ЛЮБЕНОВА ПАНТАЛЕЕВА

 

224620054

Член

БЛАГОВЕСТА ВАРАДИНОВА НИКОЛОВА

 

224620054

Член

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ВИЯЧЕВ

 

224620054

Член

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА

 

224620055

Председател

МАРИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

 

224620055

Зам. председател

ВЕСКА МАРИНОВА СИРАЧКА

 

224620055

Секретар

ДАНЮШКА НИКОЛОВА ВАСЕВА-АСЕНЕВА

 

224620055

Член

ТРЕНДАФИЛКА БОНЕВА ДИМИТРОВА

 

224620055

Член

ЦЕЦА ИВАНОВА ДЕКОВА

 

224620055

Член

ЮЛИЯНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

 

224620055

Член

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КОЦЕВА

 

224620056

Председател

КИРИЛ МАРИЯНОВ ЛОЗАНОВ

 

224620056

Зам. председател

ЯНИНКА ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

 

224620056

Секретар

НИКОЛА КИРОВ СТОЯНОВСКИ

 

224620056

Член

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛЕЧОВ

 

224620056

Член

ВАЛЕРИ ЖЕЛЬОВ КИРОВ

 

224620056

Член

ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ДУКОВА

 

224620056

Член

СТОИЛ БОРИСОВ БОРИСОВ

 

 

 1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Връбница”.
 2. Издава удостоверения на назначените членове.

 

 

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения