Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 197-МИ
Столична, 22.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило предложение с вх. № 233/20.09.2019г. от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”, подписано от Петър Николаев Клисаров – представляващ партията, с което е предложена за регистрация кандидатска листа за общински съветници в Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., състояща се от 19 (деветнадесет) кандидати . Предложението е заведено под № 3 на 20.09.2019г. в 12.43 часа, в регистъра на каднидатите за общински съветници на ОИК в Столична община.

 

Към предложението /Приложени № 62-МИ от изборните книжа/ са приложени: заявление - декларация по чл. 414, ал.1 т.3 във вр. с чл.397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (приложение № 65-МИ от изборните книжа) – 19 бр.

Налице са изискванията на чл. 156, чл. 397, ал.1, чл. 412, чл. 413, чл. 414 от Изборния кодекс и решение № 943-МИ/02.09.2019г. на ЦИК

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

 

РЕШИ

 

Регистрира кандидатска листа за общински съветници в Столична община, предложена от Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г., както следва:

№ по ред

Име Презиме Фамилия

ЕГН

1

Петър Николаев Клисаров

 

2

Борис Цочев Цанков

 

3

Калин Николов Павлов

 

4

Красимир Борисов Янев

 

5

Никола Димитров Додов

 

6

Валери Тодоров Ценков

 

7

Емилия Красимирова Минкова

 

8

Добри Колев Колев

 

9

Маргарит Йорданов Карабуров

 

10

Ивайло Йорданов Стефанов

 

11

Мариета Христова Цекова

 

12

Тодор Димитров Димитров

 

13

Мирослава Людмилова Пешева

 

14

Димитър Николаев Димитров

 

15

Биляна Стефанова Илиева

 

16

Валентин Борисов Ангелов

 

17

Радослав Петров Илиев

 

18

Биляна Георгиева Георгиева

 

19

Валентин Иванов Димитров

 

 

Издава удостоверения на регистрираните кандидати.

 

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 22.09.2019 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения