Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Столична, 19.09.2019

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на Филип Димитров Симеонов за независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В ОИК Столична община, с вх. № 212/19.9.2019г., е постъпило заявление за заличаване на регистрацията на инициативен комитет за издигане на Филип Димитров Симеонов за независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите с Решение № 34-МИ/12.09.2019 г. на ОИК Столична община.

Заявлението е по образец – приложение 54-МИ от изборните книжа и е подписано от представляващия инициативния комитет- Невяна Стефанова Павлова. При приемане на документите ОИК Столична община установи, че към заявлението не е приложено решение на инициативния комитет за заличаване на регистрацията. На представляващия инициативния комитет са дадени указания за отстраняване на тази непълнота. Указанията са изпълнени на 19.09.2019 г. в 14:45 ч.

Заявлението е подадено в срок и отговаря на изискванията на т. 12 на Решение № 937-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, поради което и на осн. чл. 155 ал. 1 от Изборния кодекс,  ОИК Столична община

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на инициативен комитет за издигане на Филип Димитров Симеонов за независим кандидат за кмет на район Изгрев, Столична община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 19.09.2019 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения