Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1246-МИ
Столична, 03.09.2021

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на МК ГЕРБ /СДС/, поради подаване на оставка

В Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община е постъпило писмо от Директор на дирекция „Секретариат на СОС“ към Столичен общински съвет с изх. № СОА21-ГР94-4497/1//25.08.2021 г. към което е приложно писмо с Оставка от   Силвия Тошкова Христова с вх. № СОА21-ГР94-4497/23.08.2021 г. на Столична община и което е заведено с  вх. № 1555/31.08.2021 г. на ОИК. Оставката  от  г-жа  Силвия Тошкова Христова е подадена чрез Председателя на СОС до ОИК, като г-жа  Христова моли на основание чл. 30, ал.4, т. 3 от ЗМСМА, предсрочно да бъде освободена от заеманата изборна длъжност - общински съветник в СОС.  Силвия Тошкова Христова е  обявена  за избрана за общински съветник  с Решение № 1050-МИ/29.10.2019 г. на ОИК-Столична община  от листата на МК ГЕРБ /СДС/,  и на същата е издаденото Удостоверение № 47/29.10.2019 г.  

С оглед горното, ОИК-Столична община, счита че  следва да уважи подаденото заявление Силвия Тошкова Христова  от  МК ГЕРБ /СДС/, като прекрати предсрочно пълномощията й на общински съветник и обяви за избран следващият в листата кандидат.

В Общинска избирателна комисия (ОИК) Столична община е постъпило  заявление  от Катя Георгиева Грънчарова,  с вх. № 1556/31.08.2021 г., в което същата, като кандидат за общински съветник от листата на МК ГЕРБ /СДС/ заявява, че не желае да бъде кандидат  и в случай, че е следващия кандидат за общински съветник  в листата на  да не бъде обявявана за избрана. Постъпило е и заявление от следващата в листата на МК ГЕРБ /СДС/ -  Йоанна Николова Драгнева с вх. № 1557/31.08.2021 г., която също се отказва да бъде кандидат за общински съветник  и не желае да бъде обявявана за избрана.

 Във връзка с горното, ОИК-Столична община, счита че  следва да уважи подадените  заявления от кандидатите за общински съветници от листата на МК ГЕРБ /СДС/ - Катя Георгиева Грънчарова и Йоанна Николова Драгнева и да не ги обявява за избрани.

  С  Решение № 1050-МИ/29.10.2019  на ОИК-Столична община  е разпределила броя на мандатите в Столичен общински съвет, включително и тези на МК ГЕРБ /СДС/.  Във връзка  с  подадените заявления от следващите в листата кандидати, на основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), следващ кандидат в листата на МК ГЕРБ /СДС/  е Анатоли Благоев Илиев.

С оглед гореизложеното е налице основание за обявяване на избран за общински съветник следващият в листата на МК ГЕРБ /СДС/ -   Анатоли Благоев Илиев.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458, ал. 1 от ИК и във връзка с чл. 30, ал. 4, т.3  и ал. 7 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Столична община                                                 

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на  Силвия Тошкова Христова с ЕГН ............. като общински съветник в Столичен общински съвет,  издигната от МК ГЕРБ /СДС/  и анулира издаденото Удостоверение № 47/29.10.2019 г.  

и      

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Столична община, следващия  в кандидатската листа на МК ГЕРБ /СДС/   -  Анатоли Благоев Илиев с ЕГН ……………. и издава удостоверение на същия.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от ИК в 7-дневен срок от обявяването му чрез Общинска избирателна комисия пред Административен съд София-град.

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 03.09.2021 в 15:15 часа

Календар

Решения

  • № 1251-МИ / 19.05.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на ПП „Атака“, поради избирането му за кмет на район

  • № 1250-МИ / 01.03.2023

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Красно село“, Столична община

  • № 1249-МИ / 07.01.2022

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от листата на Коалиция от партии - „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), назначен за заместник-министър и обявяване за избран на следващия в листата.

всички решения