Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1233-МИ
Столична, 07.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

Въз основа на подадено заявление от Валя Николчова Чилова с вх.№ 1415 от 07.11.2019г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.3, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Столична

                                                                                                             РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Валя Николчова Чилова, ЕГН: ……….., обявена за избрана за общински съветник от листата на МК ГЕРБ (СДС) с решение № 1050-МИ от 29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Валя Николчова Чилова, ЕГН: ……….., удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на МК ГЕРБ (СДС) – Диян Величков Стаматов, ЕГН: ………..

 Издава удостоверение на избрания за общински съветници.

  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-София град в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл.459 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.11.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения