Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1232-МИ
Столична, 07.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на Столична община и обявяване за избран, следващия от листата.

След представяне и приемане в общинската избирателна комисия на протоколите за избор на кмет на Столична община на всички СИК в СО и след изготвяне на протокола за избор на кмет на Столична община,

на основание чл. 413, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс  и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Столична

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Йорданка Асенова Фандъкова , ЕГН: ……….., избрана за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ с решение № 1050-МИ от 29.10.2019 г., поради избирането Й за кмет на Столична Община  – решение № 1231 от 04.11.2019 год.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Йорданка Асенова Фандъкова, ЕГН: ……….., удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция ГЕРБ /СДС/  – Борис Петров Петров, ЕГН: ………...

Издава удостоверение на избрания за общински съветници.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-София град в 7-дневен срок от обявяването му съгласно чл.459 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 07.11.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения