Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 1042-МИ/
Столична, 27.10.2019

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии

 1. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1117/27.10.2019г. от кмета на район „Панчарево“ с искане за 10 промени в състава на 10 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Панчарево“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -2 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 4 бр. членове, Партия ДПС – 0бр. членове, Партия ВОЛЯ - 4 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 2. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1116/27.10.2019г. от кмета на район „Нови Искър“ с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови Искър“ от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 2 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 3. В ОИК Столична община са постъпили писма с вх. № 1103/27.10.2019г. и 1131/27.10.2019 г. от кмета на район „Надежда“ с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Надежда“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 1 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 4. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1108/27.10.2019г. от кмета на район „Кремиковци“ с искане за 1 промени в състава на 1 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Надежда“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 5. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1121/27.10.2019г. от кмета на район „Нови Искър“ с искане за 10 промени в състава на 10 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови Искър“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 4 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 5 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 6. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1103/27.10.2019г. от кмета на район „Слатина“ с искане за 11 промени в състава на 9 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Нови Искър“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България -1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 4 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 5 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 7. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1141/27.10.2019г. от кмета на район „Младост“ с искане за 54 промени в състава на 28 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Младост“ от квотата на Партия ГЕРБ: 9 бр. членове, Коалиция БСП за България -11 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 7 бр. членове, Партия ДПС – 9 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 16 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 8. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1141/27.10.2019г. от кмета на район „Сердика“ с искане за 8 промени в състава на 8 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Сердика“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 5 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 2 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 2 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 9. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1132/27.10.2019г. от кмета на район „Триадица“ с искане за 15 промени в състава на 15 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Триадица“ от квотата на Партия ГЕРБ: 3 бр. членове, Коалиция БСП за България - 5 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 3 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 10. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1127/27.10.2019г. от кмета на район „Люлин“ с искане за 28 промени в състава на 28 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Люлин“ от квотата на Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП за България - 4 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 12 бр. членове, Партия ДПС – 1 бр. членове, Партия ВОЛЯ - 6 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 3 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 11. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1122/27.10.2019г. от кмета на район „Искър“ с искане за 7 промени в състава на 7 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Искър“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 4 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 3 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 12. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1122/27.10.2019г. от кмета на район „Банкя“ с искане за 3 промени в състава на 3 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Банкя“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 0 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 3 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 13. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1122/27.10.2019г. от кмета на район „Връбница“ с искане за 4 промени в състава на 4 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Връбница“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 0 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 0 бр. членове, Партия ДПС – 3 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 1 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 14. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1133/27.10.2019г. от кмета на район „Красно село“ с искане за 43 промени в състава на 30 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Красно село“ от квотата на Партия ГЕРБ: 5 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 11 бр. членове, Партия ДПС – 7 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 19 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 15. В ОИК Столична община са постъпили писма с вх. № № 1109/25.10.2019 г. 1123/27.10.2019г. и 1143/27.10.2019 г. от кмета на район „Оборище“ с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Оборище“ от квотата на Партия ГЕРБ: 1 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 1 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ – бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.
 16. В ОИК Столична община е постъпило писмо с вх. № 1140/27.10.2019г. от кмета на район „Изгрев“ с искане за 5 промени в състава на 5 СИК. Към писмото е приложено предложение за промяна в съставите на СИК - район „Изгрев“ от квотата на Партия ГЕРБ: 0 бр. членове, Коалиция БСП за България - 1 бр. членове, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - 2 бр. членове, Партия ДПС – 2 бр. членове, Партия ВОЛЯ – 0 бр. членове, коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – 0 бр. членове по искания на членовете на секционните комисии за освобождаването им. На основание чл. 51, ал. 2 ИК на тяхно място са предложени за назначаване други лица от квотите на същата коалиция.

Поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Столична община

РЕШИ:

I .

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Панчарево“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224623002

Член

Цветана Георгиева Нешева

………..

Боян Стефановлазаров

………..

224623008

Член

Василка Минкова Цветкова

………..

Виктория Александрова Александрова

………..

224623010

Зам.-Председател

Наталия Траянова Дескова

………..

Десислава Стойчева Славова

………..

224623011

Зам.-Председател

Светослава Бориславова Лекова

………..

Атанас Иванов Христев

………..

224623016

Зам.-Председател

Таска Георгиева Димитрова

………..

Хълми Осман Кедиколу

………..

224623018

Член

Николай Красимиров Кръстев

………..

Мая Бориславова Дончева

………..

224623019

Зам.-Председател

Евгени Стоянов Йорданов

………..

Ирина Георгиева Атанасова

………..

224623028

Зам.-Председател

Тодор Макавеев Тодоров

………..

Силвия Емилова Цветкова

………..

224623030

Секретар

Надежда Тодорова Дойчинова

………..

Търнка Спасова Филипова

………..

224623030

Член

Нели Христова Ангелова

………..

Надежда Тодорова Дойчинова

………..

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

II

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Нови Искър“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224621004

Член

Елиза Георгиева Христова

………..

Николинка Иванова Хетимова

………..

224621014

Член

Борис Сашев Борисов

………..

Сийка Кирилова Илиева

………..

224621031

Член

Павел Русков Христов

………..

Милена Виденова Ангелова

………..

224621032

Член

Елена Янкова Иванова

………..

Николай Цветанов Борисов

………..

214621033

Член

Красимира Костова Трифонова

………..

Емилия Кръстанова Николова

………..

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

III

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Надежда“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

49

Член

Вяра Добринова Пейчева

………..

Здравко Естов Димитров

………..

43

Зам.Пр

Десислава Петрова Григорова

………..

Нина ЙордановаИванова

………..

21

Зам.Пр

Роза Александрова Мишева

………..

Антоанета Любомирова Каранфилова

………..

20

Член

Ани Лилова Христова

………..

Стефан Георгиев Георгиев

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

IV

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Kремиковци“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224622004

член

Гергана Цветанова Иванова

………..

Виолета Златкова Галева

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

V

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Илинден“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224612026

Член

Верка Георгиева Манева

………..

Анелия Димитрова Велинова

………..

224612001

Член

Елена Стефанова Пеева

………..

Виолета Драгомирова Христова

………..

224612015

Член

Галина Ганкова Карадочева Грънчарова

………..

Любомир Методиев Симов

………..

224612016

Член

Ганчо Георгиев Соколов

………..

Вержиния Петрова Бозова

………..

224612041

Зам.председател

Александър Веселинов Павлов

………..

Ирена Стоянова Мемеди

………..

224612033

Член

Даниела Мариова Стоянова

………..

Адриана Владимирова Здравкова

………..

224612023

Член

Надежда Драганова Петрова

………..

Диана Георгиева Николова

………..

224612034

Член

Венцислав Владимиров Мончовски

………..

Веселина Цветанова Ефтимова

………..

224612036

Член

Верка Николова Маджарова

………..

Детелина Маринова Торманова

………..

224612039

Член

Анна Павлова Христова

………..

Божидар Илиев Чуканов

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове.

VI

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Слатина“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224607005

Председател

Ваня Евлогиева Георгиева

………..

………..

………..

224607005

Член

Петя Любомирова Киселова

………..

………..

………..

224607017

Зам. председател

Йорданка Данчева Янкова

………..

………..

………..

224607024

Член

Валентин Димитров Иванов

………..

………..

………..

224607027

Секретар

Христо Петков Петков

………..

………..

………..

224607040

Член

Цветослав Нинов Велчев

………..

………..

………..

224607017

Член

Ивайло Дончев Димов

………..

………..

………..

224607009

Член

Борислав Владимиров Събев

………..

………..

………..

224607002

Член

Росена Георгиева Иванова

………..

………..

………..

224607032

Член

Боряна Ивайлова Дюлгерова

………..

………..

………..

224607030

Член

Венелина Стойкова Ранова

………..

Александра Иванова Иванова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

VII

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Младост“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224615038

Зам. председател

Йоан Юлианов Даскалов

………..

Силвия Стефанова Стефанова

………..

224515122

Член

Величка Йорданова Филипова

………..

Атанас Георгиев Харизанов

………..

224615002

Член

Николинка Димитрова Иванова

………..

Ивайло Евгениев Петрунов

………..

224615002

Член

Гюмюш Османов Алиев

………..

Александър Асенов Илиев

………..

224615004

Член

Павлина Никифорова Тенева

………..

Йорданка Христова Данева-Петрунова

………..

224615006

Член

Александър Георгиев Янев

………..

Юлия Димитрова Арсова

………..

224615007

Член

Бойко Сергеев Герасимов

………..

Марияна Пламенова Коцева

………..

224615007

Член

Лилия Никифорова Бенчева

………..

Христина-Екатерина Петрунова Петрунова

………..

224615010

Зам. председател

Величка Валентинова Якова

………..

Габриел Орлинов Рашков

………..

224615011

Секретар

Петра Антонова Маркова

………..

Красимира Георгиева Апостолова

………..

224615015

Член

Снежанка Симеонова Христова-Дамянова

………..

Симеон Спасов Мечкарски

………..

224615018

Член

Софийка Великова Петрова

………..

Мария Методиева Джиголова

………..

224615020

Член

Магдалена Светославова Тодорова

………..

Ирина Илиева Папазова

………..

224615020

Зам. председател

Райна Радкова Войкова

………..

Галина Събинова Душко

………..

224615022

Зам. председател

Мартин Николов Николов

………..

Десислава Георгиева Йорданова

………..

224615024

Член

Юри Иванов Дамянов

………..

Изидора Александрова Петкова

………..

224615027

Председател

Милена Иванова Ангелова

………..

Мартин Йорданов Иванов

………..

224615032

Член

Любомир Стефанов Ангелов

………..

Красимира Николова Николова

………..

224615034

Секретар

Радост Стоянова Александрова

………..

Валентин Димитров Цветков

………..

224615034

Член

Милена Григорова Тошева

………..

Силвия Йорданова Младенова

………..

224615035

Член

Йордан Гетов Йорданов

………..

Екатерина Иванова Владимирова

………..

224615036

Член

Николай Иванов Барумов

………..

Боряна Славева Бекярова-Куруджиева

………..

224615037

Член

Кирил Иванов Димитров

………..

Емилия Петрова Иванова

………..

224615039

Член

Елица Георгиева Калабокова

………..

Маргарет Емилова Беремлийска

………..

224615043

Член

Десислава Симеонова Миланова

………..

Трънка Ангелова Спиридонова

………..

224615052

Член

Евгени Тошев Алипиев

………..

Илия Георгиев Узунов

………..

224615054

Председател

Николая Николаева Янчева

………..

Цветелин Лозанов Христов

………..

224615056

Член

Елена Владимирова Николова

………..

Нона Георгиева Георгиева

………..

224615060

Член

Марийка Стоянова Переновска

………..

Петър Валентинов Петров

………..

224615065

Зам. председател

Гинка Тодорова Митева

………..

Николай Александров Милев

………..

224615071

Член

Петър Пламенов Кирков

………..

Михаил Здравков Чилингиров

………..

224615075

Секретар

Виктория Кирилова Пашова

………..

Тодор Красимиров Главов

………..

224615082

Зам. председател

Петя Стоянова Йоцова

………..

Мая Николаева Георгиева

………..

224615082

Секретар

Христина Димитрова Ангелова

………..

Силвия Матеева Илиева

………..

224615086

Зам. председател

Георги Михайлов Македонски

………..

Стефан Пресиянов Маринов

………..

224615090

Член

Слав Руменов Найденов

………..

Мая Станимирова Делимаркова

………..

224615095

Член

Димитър Петров Йовков

………..

Стефан Ангелов Христов

………..

224615101

Член

Румяна Лилова Лилова

………..

София Димитрова Милтенова

………..

224615102

Член

Милена Славчева Александрова

………..

Евгения Петкова Божилова

………..

224615104

Член

Любомира Христова Алексова

………..

Диян Илиев Донев

………..

224615104

Зам. председател

Данаил Тродскиев Бърдарски

………..

Радостин Радованов Кехайов

………..

224615106

Член

Мартина Николаева Лазарова

………..

Йордан Петров Йорданов

………..

224615107

Председател

Катя Мартинова Сарова

………..

Теодора Николаева Чернева

………..

224615111

Член

Александър Александров Илков

………..

Виктория Павлова Кабакова

………..

224615110

Председател

Виктория Павлова Кабакова

………..

Александър Александров Илков

………..

224615125

Член

Атанас Георгиев Харизанов

………..

Величка Йорданова Филипова

………..

224615019

Зам. председател

Зорница Красимирова Стоянова

………..

Васил Петров Петров

………..

224615024

Председател

Христина Тодорова Колева

………..

Петър Теодор Горанов

………..

224615032

Зам. председател

Анжелина Николаева Стоева

………..

Руслан Тихомиров Юруков

………..

224615055

Зам. председател

Гергана Петрова Бучова - Младенова

………..

Стоян Каменов Станкулов

………..

224615063

Председател

Станислава Любчева Нешева

………..

Григор Василев Георгиев

………..

224615095

Зам. председател

Денис Мартинов Хаджиев

………..

Камелия Огнянова Кюлева

………..

224615108

Председател

Тоня Иванова Ташева

………..

Елизабета Николаева Кънчовска

………..

224615125

Зам. председател

Христина Виденова Козарева

………..

Станислава Станиславова Цветанова

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

VIII

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Сердика“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224605008

Член

Варсеник Агоп Агукян

………..

Таня Симеонова Миланова

………..

224605026

Секретар

Благодатка Кирилова Пейчева

………..

Валерий Борисов Кънев

………..

224605030

Секретар

Елена Костадинова Христова

………..

Венцислав Иванов Иванов

………..

224605034

Член

Кунка Димитрова Христова

………..

Илияна Георгиева Иванова

………..

224605054

Член

Светлана Стефанова Стефанова

………..

Нора Литова Велинска

………..

224605015

Секретар

Ирина Димитрова Мазнева

………..

Николай Николов Савов

………..

224605042

Секретар

Моника Пламенова Калева

………..

Тодор Стоянов Тодоров

………..

224605043

Член

Александър Иванов Петрунов

………..

Момчил Кирилов Ангелов

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

IX

Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Триадица“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224610065

Член

Радина Ангелова Георгиева

………..

Александра Красимирова Друмева

………..

224610020

Член

Елена Димитрова Димитрова

………..

Петър Тодоров Пройков

………..

224610092

Член

Савка Цончева Банкова

………..

Цветан Пламенов Банчев

………..

224610082

Член

Яна Георгиева Иванова

………..

Васил Кирилов Алваджиев

………..

224610046

Председател

Катя Стоянова Ангелова

………..

Веселин Агелов Богданов

………..

224610078

Председател

Пламен Георгиев Христов

………..

Кирил Любенов Марков

………..

224610044

Член

Емилия Симеонова Захариева

………..

Пламен Цветанов Василев

………..

224610024

Секретар

Станислав Тодоров Тодоров

………..

Стоян Вълков Иванов

………..

224610059

Председател

Хрисим Руменов Хрисимов

………..

Ивайло Красимиров Пейчев

………..

224610081

Председател

Янка Радуилова Постолова

………..

Ирена Гошева Цанкова

………..

224610096

Член

Даниел Красимиров Милчев

………..

Недю Христов Недев

………..

224610101

Член

Соня Маринова Калайджиева

………..

Даца Саздова Колева

………..

224610019

Зам. председател

Даца Саздова Колева

………..

Атанас Иванов Куртев

………..

224610093

Член

Бетина Здравкова Арнаудова

………..

Бойка Николова Гаджева

………..

224610094

Член

Каролина Абдул Али

………..

Иванка Стефанова Иванова

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

X

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Люлин“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224619004

Член

Тодорка Стоянова Бъчварова

………..

Емилия Дамянова Петрова

………..

224619053

Член

Албена Николаева Кръстева

………..

Цветелина Стоилова Велева

………..

224619058

Секретар

Красимир Александров Манов

………..

Светла Ангелова Григорова

………..

224619010

Секретар

Ангел Валентинов Будинов

………..

Цветанка Анова Ангелова

………..

224619069

Зам. председател

Кристина Павлинова Томова

………..

Петьо Иванов Цветков

………..

224619011

Член

Даниела Димитрова Механджийска

………..

Атанаска Атанасова Якова

………..

224619022

Председател

Виктор Пламенов Иванов

………..

Николая Димитрова Янева

………..

224619132

Председател

Милчо Асенов Сандов

………..

Николай Александров Димитров

………..

224619121

Член

Милчо Симеонов Канчев

………..

Алекс Николаев Илиев

………..

224619130

Член

Емил Стойчев Ангелов

………..

Никол Николаева Георгиева

………..

224619119

Член

Лилия Йорданова Врачовска

………..

Анастасия Христова Дилова

………..

224619071

Член

Стефка Димитрова Методиева

………..

Пепа Найденова Янчева

………..

224619047

Член

Таня Цветанова Жекова

………..

Иванка Стойчева Гилова

………..

224619081

Член

Габриела Петкова Белева

………..

Цветозар Стефанов Райков

………..

224619030

Член

Иван Стоянов Иванов

………..

Асен Ангелов Джамбазов

………..

224619034

Секретар

Младен Христов Димов

………..

Петя Огнянова Вакареева

………..

224619031

Председател

Станка Ангелова Кожухарова

………..

Елеонора Антонова Михкова

………..

224619002

Председател

Елеонора Николаева Кънчева-Тодорова

………..

Деница Руменова Шалева

………..

224619076

Член

Селвер Джевдетова Исмаилова

………..

Борис Росицов Боянов

………..

224619081

Председател

Димчо Томов Тодоров

………..

Василка Атанасова Кочева

………..

224619087

Член

Жан Иванов Попов

………..

Олег Иванов Гълъбов

………..

224619073

Председател

Донка Методиева Душанова

………..

Светослав Николов Пангаров

………..

224619089

Член

Светослав Николов Пангаров

………..

Донка Методиева Душанова

………..

224619043

Секретар

Донка Димитрова Ганчовска

………..

Димитър Божанов Иванов

………..

224619108

Председател

Александър Петров Рафаилов

………..

Петко Лъчезаров Лазаров

………..

224619014

Секретар

Николай Стефанов Нейков

………..

Арсения Тодорова Мирева

………..

224619003

Зам. председател

Славчо Стефанов Славчев

………..

Георги Методиев Николов

………..

224619128

Член

Арсения Тодорова Мирева

………..

Николай Стефанов Нейков

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XI

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Сердика“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

011

Член

Теменужка Георгиева Стойкова

………..

Галина Костадинова Асенова

………..

026

Член

Христина Николова Апостолова

………..

Евгения Асенова Николова

………..

68

Член

Даниела Иванова Иванова

………..

Ирина Спасова Ценова

………..

72

зам. пред

Алекс Антонов Диков

………..

Димитър Руменов Ботев

………..

6

член

Елена Иванова Табакова

………..

Росица Любенова Панова

………..

54

зам.председател

Хрисимира Ангелова Георгиева    

………..

Симеон Панайотов Георгиев

………..

19

зам.председател

Виолета Андреева Тодорова

………..

Миглена Бориславова Костова

………..

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XII

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Банкя“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

17

Член

Лидия Тодорова Борисова

………..

Мариян Георгиев Георгиев

………..

9

Зам Председател

Виолета Василева Върбанова

………..

Петър Методиев Йорданов

………..

12

Зам Председател

Мария Любомирова Попова

………..

Любомир Николов Кулаксъзов

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XIII

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Връбница“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ / Назначен

ЕГН на заместващ

Заместван / Освободен

ЕГН на заместван

224620054

Член

Мартина Магдаленова Костова

………..

Сара Първанова Коцева

………..

224620022

Зам. председател

Минка Стоянова Анева

………..

Елена Методиева Йорданова

………..

224620051

Член

Милена Денчева Маринова

………..

Светлин Петков Изворски

………..

224620043

Член

Иванка Василева Цветанова

………..

Златка Маринова Карагьозова

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XIV

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Красно село“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

224602013

Член

Костадин Живков Димитров

………..

Албена Костадинова Гемова

………..

224602025

Председател

Филип Димитров Филипов

………..

Светослав Маринов Григоров

………..

224602027

Член

Николай Иванов Цанов

………..

Красимир Ненков Ангелов

………..

224602028

Зам. председател

Ангелинка Димитрова Шаламанова-Михайлова

………..

Мария Николаева Микова

………..

224602037

Член

Гергана Росенова Младенова

………..

Тодор Стоянов Янев

………..

224602040

Член

Петя Велянова Христова

………..

Николай Николаев Яръмлъков

………..

224602045

Член

Стилияна Георгиева Георгиева

………..

Александър Златков Златев

………..

224602049

Член

Силвия Кирилова Александрова

………..

Нели Страхилова Чавдарова

………..

224602054

Член

Веска Милкова Русинова

………..

Диляна Къдринова Токманова

………..

224602057

Зам. председател

Елена Иванова Паисиева

………..

Мария Новакова Новакова-Иванова

………..

224602063

Зам. председател

Денислава Светославова Спасова

………..

Добринка Иванова Неева

………..

224602084

Зам. председател

Ангел Иванов Божков

………..

Лютви Галиб Дурхан

………..

224602081

Член

Веселина Крумова Ефремова

………..

Цецо Каменов Попов

………..

224602049

Член

Нели Страхилова Чавдарова

………..

Силвия Кирилова Александрова

………..

224602078

Член

Силвия Кирилова Александрова

………..

Любомира Любенова Гюрова

………..

224602096

Член

Пламен Асенов Николов

………..

Тинка Иванова Мишкалова

………..

224602052

Зам. председател

Петя Петрова Милошева

………..

Даниел Георгиев Иванов

………..

224602022

Член

Валентина Иванова Илчева

………..

Светла Асенова Панайотова

………..

224602091

Член

Йордан Стефанов Бояджиев

………..

Снежанка Георгиева Канзова

………..

224602061

Член

Добринка Иванова Тошева

………..

Борислав Валентинов Георгиев

………..

224602017

Член

Петър Димитров Петров

………..

Виктор Красимиров Петрунов

………..

224602090

Член

Татяна Цонкова Димитрова

………..

Йоана Валериева Такова

………..

224602083

Член

Адрияна Иванова Стоянова

………..

Емил Василев Георгиев

………..

224602028

Член

Магдалена Венева Илчева

………..

Павел Венциславов Дешев

………..

224602047

Член

Мерлин Сайме Мехмед

………..

Айля Росенова Чиева

………..

224602067

Член

Севдалин Савов Вълчев

………..

Татяна Николаева Спасова

………..

224602029

Член

Янка Петрова Балчева

………..

Пепи Тодорова Кацарова-Кръстанова

………..

224602071

Член

Недялко Тихомиров Йосифов

………..

Антоанета Йосифова Вълчева

………..

224602052

Зам. председател

Петя Петрова Милошева

………..

Даниел Георгиев Иванов

………..

224602022

Член

Валентина Иванова Илчева

………..

Светла Асенова Панайотова

………..

224602091

Член

Йордан Стефанов Бояджиев

………..

Снежанка Георгиева Канзова

………..

224602061

Член

Добринка Иванова Тошева

………..

Борислав Валентинов Георгиев

………..

224602017

Член

Петър Димитров Петров

………..

Виктор Красимиров Петрунов

………..

224602090

Член

Татяна Цонкова Димитрова

………..

Йоана Валериева Такова

………..

224602083

Член

Адрияна Иванова Стоянова

………..

Емил Василев Георгиев

………..

224602028

Член

Магдалена Венева Илчева

………..

Павел Венциславов Дешев

………..

224602047

Член

Мерлин Сайме Мехмед

………..

Айля Росенова Чиева

………..

224602067

Член

Севдалин Савов Вълчев

………..

Татяна Николаева Спасова

………..

224602029

Член

Янка Петрова Балчева

………..

Пепи Тодорова Кацарова-Кръстанова

………..

224602071

Член

Недялко Тихомиров Йосифов

………..

Антоанета Йосифова Вълчева

………..

224602061

Зам. председател

Любомира Ивайлова Иванова

………..

Кирил Румянов Кирилов

………..

224602071

Член

Недялко Тихомиров Йосифов

………..

Антоанета Йосифова Вълчева

………..

224602065

Член

Емилия Стефанова Димитрова

………..

Лиляна Илиева Стоева

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XV

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Оборище“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

Секция

Длъжност

Заместващ

ЕГН на заместващ

Заместван

ЕГН на заместван

43

член

Лиляна Спасова Петкова

………..

Диана Иванова Милованова

………..

12

секретар

Тодорка Недева Янева

………..

Мариета Георгиева Христова

………..

46

член

Любомир Андреев Бояджиев

………..

Мариана Стоянова Христова

………..

1

секретар

Аделина Венциславова Дякова

………..

Валентин Георгиев Селановски

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

XVI

 1. Освобождава членове от съставите на секционни избирателни комисии, район „Изгрев“, като на мястото на освободените членове, назначава нови членове, както следва:

224608029

Секретар

Николина Александрова Порожанова

………..

Калинка Кирилова Гърнева

………..

224608038

Зам. председател

Александър Димитров Малинов

………..

Светлана Стефанова Стефанова

………..

224608021

Член

Божидар Валентинов Плугчиев

………..

Юксел Джамал Асан

………..

224608028

Зам. председател

Веселин Рангелов Гълъбов

………..

Адриана Бориславова Вайова

………..

224608036

Зам. председател

Станислав Георгиев Георгиев

………..

Николай Василев Симеонов

………..

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените членове

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 12.11.2019 в 15:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 1240-МИ / 31.01.2020

  относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 1239-МИ / 20.01.2020

  относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

 • № 1237-МИ / 07.11.2019

  относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения