Общинска избирателна комисия Столична


РЕШЕНИЕ
№ 100-МИ
Столична, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на кметства на територията на Столична община на 27 октомври 2019г.

Общинска избирателна комисия в Столична община, разгледа постъпило заявление с вх. №127/14.09.2019г. от политическа партия „АТАКА“, Волен Николов Сидеров, чрез Десислав Славов Чуколов – пълномощник, заведено под № 18 на 14.09.2019г. в регистъра на ОИК в Столична община за партиите/коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Заявлението за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44-МИ от изборните книжа е подписано и подадено от представляващия партията. В заявлението са посочени следните кметства, в които партията се регистрира: с. Бусманци, с. Владая, с. Мърчаево, с. Мало Бучино, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, гр. Бухово. Към заявлението са представени: пълномощно, копие на Решение № 1056-МИ/11.09.2019 год. на ЦИК. В заявлението е посочено наименованието на наименованието, което да бъде изписано в бюлетината съгласно решението за регистрация на ЦИК  – ПП АТАКА.

Налице са изискванията на чл.147, ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град (ОИК)

РЕШИ:

Регистрира политическа партия „АТАКА“   за участие в изборите за кмет на кметства Столична община на 27 октомври 2019 г. за кметства: с. Бусманци, с. Владая, с. Мърчаево, с. Мало Бучино, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с. Яна, гр. Бухово.

Партията ще бъде изписана в бюлетината с наименование: ПП АТАКА

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.09.2019 в 20:34 часа

Календар

Решения

  • № 1240-МИ / 31.01.2020

    относно: прекратяване пълномощията на Михаил Иванов Ставрев, общински съветник от Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 1239-МИ / 20.01.2020

    относно: Определяне на процесуални представители на ОИК Столична община пред ВАС.

  • № 1237-МИ / 07.11.2019

    относно: Протокол на членовете на СИК 224614017, район Искър, Столична община, вх. № 1406/06.11.2019 г.

всички решения