Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 994 -МИ/НР
София, 14.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ в Район „Студентски” и утвърждаване списъците с резервните членове.

В Общинска избирателна комисия в Столична община е постъпило предложение от Кмета на район „Студентски” с вх. № 508/14.10.2015 г, за назначаване съставите на 2 /два броя/ служебни секционни избирателни комисии /СИК/ , в състав от по 5 /пет/ членове. Представен е  и списък  на резервните членове на служебните СИК.

Към предложението са представени всички изискуеми по чл.91, ал.8 от ИК  и чл. 7, ал. 4 и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление  документи. 

При проведените консултации е постигнато споразумение за разпределението на местата в ръководството и броя на членовете  на СИК от всяка  политическа партия и  коалиции от партии,  както същото е както следва: Общ брой членове - Партия ГЕРБ:  4 бр. членове, Коалиция БСП лява България - 2бр. членове, ПП ДПС – 1 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 1 БР.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО - 1 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 1 бр.; Партия АТАКА – 0 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) – 0 бр. членове, като в това число ръководство - Партия ГЕРБ: 2 бр. членове, Коалиция БСП лява България -  1 бр. членове, ПП ДПС – 0 бр. членове, Коалиция Реформаторски блок (РБ) – 1 бр.; Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО – 1 бр.; Коалиция България без цензура (ББЦ) – 1 бр.; Партия АТАКА – 0 бр.; Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)0 бр. членове.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11, от ИК, чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1984-МИ/08.09.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в Столична община, област София-град

РЕШИ

1.Назначава съставите на 2 /два броя/ служебни  СИК в състав от по 5 /пет/ членове, както следва:

№ СИК 224616012

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЙОРДАН ГАНЧЕВ ЙОРДАНОВ

..........

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ЖЕКОВА

..........

 

СЕКРЕТАР

ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ

..........

 

ЧЛЕН

БИСТРА НЕЙЧЕВА БОНЧЕВА

..........

 

ЧЛЕН

РАДОСТИНКА КРАСИМИРОВА АЛЕКСИЕВА

..........

№ СИК 224616049

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

ЕГН

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОЯ МАРИНОВА МАРКОВА

..........

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗОРНИЦА АЛЕКСАНДРОВА САВОВА

..........

 

СЕКРЕТАР

МАЯ СТАНИМИРОВА ДЕЛИМАРКОВА

..........

 

ЧЛЕН

ДЕНИЗ АЛИ ФЕРАТ

..........

 

ЧЛЕН

СТОЯН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

..........

 

Издава удостоверения на назначените членове.

  1. Утвърждава списъка на резервните членове на СИК, представен с предложението на Кмета на Район ”Студентски”.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Диляна Цвяткова Иванова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 14.10.2015 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения