18.11.2016

Премахване на агитационни материали

Общинска избирателна комисия  уведомява партиите, коалициите и инициативния комитет, участвали в частичните  избори за кмет на район "Младост" - Столична община  на 6 ноември  и/или 13 ноември 2016 г., че следва в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените агитационни материали.

10.11.2016

Съобщение

График за получаване на изборните книжа и материали от СИК район "Младост" на 12.11.2016г..

 • 10.00 ч. 82 ОУ - от 119 до 125 вкл. СИК; СИК 127 - Хоспис "Младост";
 • 10,15 ч. 118 СОУ - от 1 до 14 вкл. СИК; СИК 126 - УМБАЛ "Св. Анна"; СИК 128- СИТИ КЛИНИК;
 • 10,30 ч. 125 СОУ - от 15 до 26 вкл. СИК;
 • 10,45 ч. 10 СОУ - от 27 до 36 вкл. СИК;
 • 11,00 ч. 145 ОУ - от 37 до 44 вкл. СИК;
 • 11,15 ч. 128 СОУ - от 45 до 54 вкл. СИК;
 • 11,30 ч. 39 СОУ - от 55 до 63 вкл. СИК;
 • 11,45 ч. 81 СОУ - от 64 до 77 вкл. СИК;
 • 12,00 ч. 144 СОУ - от 78 до 92 вкл. СИК;
 • 12,15 ч. 131 СОУ - от 93 до 118 вкл. СИК;
 • 12.30 ч. ПСИК - 129 СИК - в сградата на район "Младост".
02.11.2016

Съобщение

График за получаване на изборните книжа и материали от СИК район "Младост" на 05.11.2016г..

 • 8,30 ч. 82 ОУ - от 119 до 125 вкл. СИК - придружени от Радостина Харизанова и СИК 127 - Хоспис "Младост"- придружени от Маргарита Григорова;
 • 8,45 ч. 118 СОУ - от 1 до 14 вкл. СИК - придружени от Елена Филипова ; СИК 126 - УМБАЛ "Св. Анна"- придружени от Елица Петрова; СИК 128- СИТИ КЛИНИК-придружени от Маргарита Стоянова;
 • 9,00 ч. 125 СОУ - от 15 до 26 вкл. СИК - придружени от Румен Тошков;
 • 9,15 ч. 10 СОУ - от 27 до 36 вкл. СИК - придружени от Валентин Колев;
 • 9,30 ч. 145 ОУ - от 37 до 44 вкл. СИК - придружени от Соня Димитрова;
 • 9,45 ч. 128 СОУ - от 45 до 54 вкл. СИК - придружени от Стела Цакина;
 • 10,00 ч. 39 СОУ - от 55 до 63 вкл. СИК - придружени от Марияна Недялкова;
 • 10,15 ч. 81 СОУ - от 64 до 77 вкл. СИК - придружени от Емилия Младенова;
 • 10,30 ч. 144 СОУ - от 78 до 92 вкл. СИК - придружени от Ваня Дилкова;
 • 10,45 ч. 131 СОУ - от 93 до 118 вкл. СИК - придружени от Христина Михайлова.
28.10.2016

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 16.00 ч. на 28.10.2016 г.  

28.10.2016

Съобщение

Определя секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горния етаж в на частичните избори за кмет на район Младост  на 06.11.2016 г.  , както следва:

15 Младост

224615007

118 СОУ - жк Младост-1, до бл. 13

 

224615015

125 СОУ - жк Младост-1, до бл. 32

 

224615030

10 СОУ - жк Младост-1, до бл. 65

 

224615044

145 СОУ - жк Младост-1А, до бл. 525

 

224615052

128 СОУ - жк Младост-2, до бл. 219

 

224615063

39 СОУ - жк Младост-2, до бл. 205

 

224615074

81 СОУ - жк Младост-3, до бл. 318

 

224615090

144 СОУ - жк Младост-3, до бл. 307

 

224615094

131 СОУ - жк Младост-4, до бл. 415

 

224615125

82 ОУ - кв. Горубляне, ул. "Самоковско шосе", № 42

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Определя следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирателите с увредено зрение  или със затруднения в придвижването имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени, във връзка с което районните администрации следва да предприемат мерки, позволяващи на тези лица да гласуват в изборния ден, както следва:

Входната част на сградите, в които се помещават секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, се оборудват чрез изграждане на временни  рампи от твърд материал, тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, съгласно Приложение № 2  към  Решение № 3341-МИ/04.09.2016 г. на ЦИК, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

В секциите за гласуване по чл. 10 от ИК се поставят подходящи за гласуване кабини с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Пред секциите за гласуване по чл. 10 ИК се поставят табели и други обозначителни знаци (Приложение № 1  към  Решение № 3341-МИ/04.09.2016 г. на ЦИК) с минимални размери 20/30 см., на които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден (06.11.2016 г.) ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община съгласно Заповед № СОА16-РД-09-1292/20.10.2016г. на кмета на Столична община.

Предварителни заявки се подават към отдел „Транспортно обслужване”, Дирекция „Транспорт” при Столична община  на безплатен за гражданите телефон номер  0800 20 720 и на телефон 02 904 1351 , както следва:

на 05.11.2016 г. от 7:00 до 20:30 ч. и

на 06.11.2016 г. от 7:00 до 19:30 ч.

18.10.2016

Съобщение

На вниманието на всички партии/коалиции и инициативен комитет, които ще заявяват за регистрация застъпници на регистрираните кандидатски листи

 Към заявлението за регистрация Приложение 68-МИ от изборните книжа) се прилагат, както следва:

 1. Пълномощно, ако заявлението и списъкът са подписани и/или подадени от упълномощено лице;

 2. Списък по образец, съдържащ имената и ЕГН на застъпниците – на хартия и на технически носител в excel формат;

 3. Декларация по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал.1, 2 и 3  от Изборния кодекс от лицата, заявени за регистрация като застъпнициПриложение 98-МИ от изборните книжа) ;

 образец на списък в exel формат списък

14.10.2016

Съобщение

С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ ОТ 13.10.2016 Г. , ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Е ОДОБРИЛА СЛЕДНАТА ПОРЕДНОСТ НА НОМЕРАТА  НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ  КОАЛИЦИИ И НИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В БЮЛЕТИНАТА  за частични избори за кмет на район Младост-Столична община на 06.11.2016 г. , както следва:

ПОРЕДНОСТТА НА НОМЕРАТА НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ В БЮЛЕТИНАТА ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

Партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет

Имената на кандидата

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Емил Емилов Атанасов

3

Политическа партия Движение 21

Магдалина Полинова Ръжева

5

ПП Движение за радикална промяна Българската пролет

Феодор Йорданов Марчев

6

КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Людмила Станойчева Божилова-Николова

10

Българска Социалдемокрация – Евролевица

Иван Петров Атанасов

13

НОВА АЛТЕРНАТИВА

Елена Георгиева Карабойчева

16

ПП ГЕРБ

Мария Йорданова Илиева

22

ПП Глас Народен

Венцислав Емилов Мицов

23

ДЕОС

Момчил Иванов Якимов

25

МК „БСП лява България“

Стефан Дянков Стефанов

26

„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

Мария Йорданова Цветкова

27

АБВ – ГЕРГЬОВДЕН

Васка Илчева Горанова

28

ИК – независим кандидат

Десислава Петрова Иванчева

            Поредността в бюлетината на номерата на партиите, коалициите, МК и ИК е определена съгласно Решение № 3734-МИ от 5 октомври 2016 г. на ЦИК.

            Начинът на изписване наименованието на местните коалиции и инициативния комитет, регистрирани в ОИК – Столична община, да се съобразят със заявения начин на изписване в бюлетината в заявлението за регистрация.

07.10.2016

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".
След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content",ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона„Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „ add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.
Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.
  
 
 
07.10.2016

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия е насрочено за 13.00 ч. на 10.10.2016 г.  

07.10.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в Столична община уведомява заинтересованите, че от 07.10.2016г. е началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатите за участие в частичните изборите за кмет на район "Младост", насрочени за 06.11.2016г. Крайният срок за подаване на документи е 11.10.2016 г., в 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. София, ул.„Московска”№ 33, ет. 1, зала 3.

03.10.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 03.10.2016г. е насрочено за 13.00 ч.

30.09.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия в Столична община уведомява заинтересованите, че от 02.10.2016г. е началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните изборите за кмет на район "Младост", насрочени за 06.10.2016г. Крайният срок за подаване на документи е 06.10.2016 г., в 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- гр. София, ул.„Московска”№ 33, ет. 1, зала 3.

28.09.2016

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия на 28.09.2016г. е насрочено за 13.00 ч.

26.09.2016

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ОИК Столична община уведомява, че с Указ № 294 от 24.08.2016 г. на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на район „Младост“, Столична община, област София-град, на 06 ноември 2016 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 1431-МИ / 14.11.2016

  относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

 • № 1430-МИ / 13.11.2016

  относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

 • № 1429-МИ / 13.11.2016

  относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения