Общинска избирателна комисия София


РЕШЕНИЕ
№ 1442-МИ
София, 08.03.2018

ОТНОСНО: определяне на членове на ОИК, които да присъстват при отваряне/разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и материали, съгласно Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г. на ЦИК.

В ОИК е постъпило  писмо от Столична община с изх. № СОА18-ДИ05-838/02.03.2018 г., за предприемане на действия за привеждане в изпълнение Решение  № 4988-МИ/20.02.2018 г. на ЦИК. В посоченото решение ЦИК  е разрешила отваряне на запечатани помещения, намиращи се в сградата на Учебен център и представляващи бетонни гаражни клетки № 1, 2, 3 и 4 (съгласно писмо вх. № МИ-14-1\3 от 16.02.2018 г.), на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел преместването им в други охраняеми помещения – обект 100 А, намиращи се на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, и освобождаване на досегашните помещения за нуждите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.  Към писмото са приложени и копия от Заповеди № № СОА18-РД91-87/02.03.2018 г. СОА18-РД09-321/02.03.2018 г. на Кмета на Столична община.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1 т. 1  от Изборния кодекс и във връзка с  Решение 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г.  на ЦИК Общинска избирателна комисия – Столична община,

Р Е Ш И:

            Определя Живка Василева Котева с ЕГН --------, Иван Пецов Колев с ЕГН -------, Боряна Кръстева Захариева с ЕГН -------------, Полина Василева Витанова с ЕГН ----------,  всеки от който заедно със определените със заповедта на кмета длъжностни лица от общинската администрация да  разпечатват помещението за съхранение на изборните книжа  и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел преместването им в други охраняеми помещения.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Василева Витанова

Секретар: Жана Бориславова Иванова

* Публикувано на 08.03.2018 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 1431-МИ / 14.11.2016

    относно: избиране на КМЕТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН Младост

  • № 1430-МИ / 13.11.2016

    относно: Обявяване край на изборния ден на 13.11.2016г. за приключил

  • № 1429-МИ / 13.11.2016

    относно: Сигнал от ПП ГЕРБ относно нарушение в изборното помещение от г-н Георги Кадиев

всички решения